30
Şekil 4.1. Uçucu yağların A. alternata ve B. cinereanın misel gelişimi üzerine değme etkileri. (A) Ak kekik yağının A.alternataya karşı; 1- 160, 2- 320, 3- 400 g/ml (B) Rezene yağının A.alternataya karşı; 1- 640, 2- 1200, 3- 1680 g/ml (C) Suriye kekiği yağının B.cinereaya karşı; 1- 20, 2- 40, 3- 80 g/ml, (D) Karabaş lavanta uçucu yağının B.cinereaya karşı 1- 2320, 2- 2960, 3- 3920 g/ml değme etkilerini göstermektedir. Her resimdeki petriler kullanılan uçucu yağların konsantrasyonlarına göre küçükten büyüğe (soldan sağa doğru) sıralanmıştır. k, Kontrol petriyi gösterir30. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

uçucu
rezene
µgml
kekik
üzerine
etkileri


30. SAYFA ICERIGI

30
Şekil 4.1. Uçucu yağların A. alternata ve B. cinereanın misel gelişimi üzerine değme etkileri. (A) Ak kekik yağının A.alternataya karşı; 1- 160, 2- 320, 3- 400 g/ml (B) Rezene yağının A.alternataya karşı; 1- 640, 2- 1200, 3- 1680 g/ml (C) Suriye kekiği yağının B.cinereaya karşı; 1- 20, 2- 40, 3- 80 g/ml, (D) Karabaş lavanta uçucu yağının B.cinereaya karşı 1- 2320, 2- 2960, 3- 3920 g/ml değme etkilerini göstermektedir. Her resimdeki petriler kullanılan uçucu yağların konsantrasyonlarına göre küçükten büyüğe (soldan sağa doğru) sıralanmıştır. k, Kontrol petriyi gösterir

İlgili Kaynaklarsingle.php