31

4.1.2. Misel Gelişimi Üzerine Bitki Uçucu Yağlarının Buhar Etkileri

A.alternata ve B.cinerea nın misel gelişimi üzerine ak kekik, defne, karabaş kekik, karabaş lavanta, rezene ve Suriye kekiğinden elde edilen uçucu yağların farklı konsantrasyonlarının buhar etkisini belirlemek için yapılan denemelerden elde edilen sonuçlar Çizelge 4.2 ve Şekil 4.2de verilmiştir.
Çizelgede de görülebileceği gibi her iki patojenin misel gelişimi üzerine en fazla fungitoksik etkiyi benzer şekilde ak kekik ve Suriye kekiği gösterirken bu bitkileri sırasıyla karabaş kekik, rezene, karabaş kekik ve defne bitkilerinden elde edilen uçucu yağlar izlemiştir. Patojen gelişimin tamamen durduran konsantrasyonlara bakıldığında, ak kekik ve Suriye kekiği yağı A. alternata ve B.cinereayı 20 ve 10 g/ml, karabaş kekik uçucu yağı 80 ve 40 g/ml, rezene uçucu yağı 240 ve 120 g/ml konsantrasyonlarda olduğu tespit edilmiştir. Defne uçucu yağının aynı patojenleri 560 ve 240 g/ml, karabaş lavanta uçucu yağının ise 640 ve 240 g/mllik konsantrasyonlarda patojenlerin misel gelişimlerini tamamen engellediği belirlenmiştir.

Çizelge 4.2. A. alternata ve B. cinereanın misel gelişimi üzerine uçucu yağların buhar etkileri (%)

Ak kekik

Defne

Karabaş kekik

Karabaş Lavanta

Rezene

Suriye kekiği

Kons g/ml

A.a

B.c A.a

B.c A.a B.c A.a

B.c A.a

B.c A.a

B.c

10 86b* 100a 6,6i 0d 34d 0b 4ij 0e 0f 0d 85b 100a

20 100a

8,8ih 0d 40c 5,5b 6hi 0e 0f 0d 100a

40

10ghi 0d 74b 100a 7ghi 0e

11e 32c

80

12fgh 5,5d 100 a

11gh 6d

24d 62b

120 13fg 31c

12g 33c 37c 100a

160 15ef 60b

11g 87b 62b

240

17e 100 a

17f 100a 100a

320 27d

23e

400 63c

46d

480 70b

66c

560 100a

78b

640 100a

*: sutun içerisinde farklı harfi içeren ortalamalar Duncan (0,05) çoklu karşılaştırma testine göre istatisksel olarak farklıdır.31. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

karabaş
gelişimi
üzerine
yağlar
uçucu
µgml


31. SAYFA ICERIGI

31

4.1.2. Misel Gelişimi Üzerine Bitki Uçucu Yağlarının Buhar Etkileri

A.alternata ve B.cinerea nın misel gelişimi üzerine ak kekik, defne, karabaş kekik, karabaş lavanta, rezene ve Suriye kekiğinden elde edilen uçucu yağların farklı konsantrasyonlarının buhar etkisini belirlemek için yapılan denemelerden elde edilen sonuçlar Çizelge 4.2 ve Şekil 4.2de verilmiştir.
Çizelgede de görülebileceği gibi her iki patojenin misel gelişimi üzerine en fazla fungitoksik etkiyi benzer şekilde ak kekik ve Suriye kekiği gösterirken bu bitkileri sırasıyla karabaş kekik, rezene, karabaş kekik ve defne bitkilerinden elde edilen uçucu yağlar izlemiştir. Patojen gelişimin tamamen durduran konsantrasyonlara bakıldığında, ak kekik ve Suriye kekiği yağı A. alternata ve B.cinereayı 20 ve 10 g/ml, karabaş kekik uçucu yağı 80 ve 40 g/ml, rezene uçucu yağı 240 ve 120 g/ml konsantrasyonlarda olduğu tespit edilmiştir. Defne uçucu yağının aynı patojenleri 560 ve 240 g/ml, karabaş lavanta uçucu yağının ise 640 ve 240 g/mllik konsantrasyonlarda patojenlerin misel gelişimlerini tamamen engellediği belirlenmiştir.

Çizelge 4.2. A. alternata ve B. cinereanın misel gelişimi üzerine uçucu yağların buhar etkileri (%)

Ak kekik

Defne

Karabaş kekik

Karabaş Lavanta

Rezene

Suriye kekiği

Kons g/ml

A.a

B.c A.a

B.c A.a B.c A.a

B.c A.a

B.c A.a

B.c

10 86b* 100a 6,6i 0d 34d 0b 4ij 0e 0f 0d 85b 100a

20 100a

8,8ih 0d 40c 5,5b 6hi 0e 0f 0d 100a

40

10ghi 0d 74b 100a 7ghi 0e

11e 32c

80

12fgh 5,5d 100 a

11gh 6d

24d 62b

120 13fg 31c

12g 33c 37c 100a

160 15ef 60b

11g 87b 62b

240

17e 100 a

17f 100a 100a

320 27d

23e

400 63c

46d

480 70b

66c

560 100a

78b

640 100a

*: sutun içerisinde farklı harfi içeren ortalamalar Duncan (0,05) çoklu karşılaştırma testine göre istatisksel olarak farklıdır.

İlgili Kaynaklarsingle.php