33

4.1.3. Misel Gelişimi Üzerine Bitki Uçucu Yağlarının Fungisidal ve Fungistatik Etkileri

Uçucu yağların değme fazının fungal misel gelişimini engelleyen en düşük konsantrasyonlarda fungisidal veya fungistatik etkileri Çizelge 4.3de verilmiştir. A. alternataya ak kekik, karabaş kekik ve rezene fungisidal, defne, karabaş lavanta ve Suriye kekiği fungistatik etki göstermiştir. B. cinereaya defne, karabaş kekik, karabaş lavanta ve rezene fungisidal, ak kekik ve Suriye kekiği fungistatik etki göstermiştir. Arras ve Grella, (1992) tarafından yapılan bir araştırmada T. capitatus uçucu yağı, 400 ppm konsantrasyonunda A. alternataya karşı fungisidal ve P. italicuma karşı fungistatik etki gösterdiğini bildirmiştir. Fungisidal etkinliğinin belirlenmesi konusunda yapılan bir başka çalışmada Thymus ve Origanum yağında carvacrolun belirgin bir fungisidial aktivite gösterdiği saptanmıştır (Mari ve Guizzardi, 1998).

Çizelge 4.3. Uçucu Yağların Değme ve Buhar Fazının Fungisidal ve Fungistatik Etkileri.

Fungal Etmenler

Uçucu yağlar

A. alternata

B. cinerea

Değme

Buhar

Değme

Buhar

Ak kekik

400 g/ml ** 20 g/ml **

80 g/ml * 10 g/ml **

Defne

3280 g/ml * 560 g/ml * 3920 g/ml ** 240 g/ml **

Karabaş kekik 640 g/ml** 80 g/ml ** 800 g/ml ** 40 g/ml **

Karabaş Lavanta 2000 g/ml * 640 g/ml * 3920 g/ml ** 240 g/ml **

Rezene

1680 g/ml ** 240 g/ml * 1520 g/ml ** 120 g/ml **

Suriye kekiği 400 g/ml *

20 g/ml *

80 g/ml * 10 g/ml **

*fungistatik etki gösteren konsantrasyon, **fungisidal etki gösteren konsantrasyon

Uçucu yağların buhar fazının fungal misel gelişimini engelleyen en düşük konsantrasyonlarda fungisidal veya fungistatik etkileri Çizelge 4.3de verilmiştir. Çizelgede de görüldüğü gibi A. alternataya ak kekik ve karabaş kekik fungisidal olurken defne, karabaş lavanta, rezene ve Suriye kekiği fungistatik etki göstermiştir. B. cinereaya ise uçucu yağların tamamı fungisidal etki göstermiştir. Daha önce yapılmış olan çalışmada da, T. spicata, S. thymbra, L. nobilis, I.viscosa, M.spicata ve S. fruticosa uçucu yağları içerisinde buhar etkide en fazla fungitoksik etkiyi kekik uçucu yağları göstermiş ve test edilen tüm funguslar üzerinde fungisidal etki yaptığı33. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

etki
gelişimi
üzerine
karabaş
uçucu
kekik


33. SAYFA ICERIGI

33

4.1.3. Misel Gelişimi Üzerine Bitki Uçucu Yağlarının Fungisidal ve Fungistatik Etkileri

Uçucu yağların değme fazının fungal misel gelişimini engelleyen en düşük konsantrasyonlarda fungisidal veya fungistatik etkileri Çizelge 4.3de verilmiştir. A. alternataya ak kekik, karabaş kekik ve rezene fungisidal, defne, karabaş lavanta ve Suriye kekiği fungistatik etki göstermiştir. B. cinereaya defne, karabaş kekik, karabaş lavanta ve rezene fungisidal, ak kekik ve Suriye kekiği fungistatik etki göstermiştir. Arras ve Grella, (1992) tarafından yapılan bir araştırmada T. capitatus uçucu yağı, 400 ppm konsantrasyonunda A. alternataya karşı fungisidal ve P. italicuma karşı fungistatik etki gösterdiğini bildirmiştir. Fungisidal etkinliğinin belirlenmesi konusunda yapılan bir başka çalışmada Thymus ve Origanum yağında carvacrolun belirgin bir fungisidial aktivite gösterdiği saptanmıştır (Mari ve Guizzardi, 1998).

Çizelge 4.3. Uçucu Yağların Değme ve Buhar Fazının Fungisidal ve Fungistatik Etkileri.

Fungal Etmenler

Uçucu yağlar

A. alternata

B. cinerea

Değme

Buhar

Değme

Buhar

Ak kekik

400 g/ml ** 20 g/ml **

80 g/ml * 10 g/ml **

Defne

3280 g/ml * 560 g/ml * 3920 g/ml ** 240 g/ml **

Karabaş kekik 640 g/ml** 80 g/ml ** 800 g/ml ** 40 g/ml **

Karabaş Lavanta 2000 g/ml * 640 g/ml * 3920 g/ml ** 240 g/ml **

Rezene

1680 g/ml ** 240 g/ml * 1520 g/ml ** 120 g/ml **

Suriye kekiği 400 g/ml *

20 g/ml *

80 g/ml * 10 g/ml **

*fungistatik etki gösteren konsantrasyon, **fungisidal etki gösteren konsantrasyon

Uçucu yağların buhar fazının fungal misel gelişimini engelleyen en düşük konsantrasyonlarda fungisidal veya fungistatik etkileri Çizelge 4.3de verilmiştir. Çizelgede de görüldüğü gibi A. alternataya ak kekik ve karabaş kekik fungisidal olurken defne, karabaş lavanta, rezene ve Suriye kekiği fungistatik etki göstermiştir. B. cinereaya ise uçucu yağların tamamı fungisidal etki göstermiştir. Daha önce yapılmış olan çalışmada da, T. spicata, S. thymbra, L. nobilis, I.viscosa, M.spicata ve S. fruticosa uçucu yağları içerisinde buhar etkide en fazla fungitoksik etkiyi kekik uçucu yağları göstermiş ve test edilen tüm funguslar üzerinde fungisidal etki yaptığı

İlgili Kaynaklarsingle.php