34
bildirmiştir Çakır, (1992), ayrıca T. spicata uçucu yağının fungitoksik etki gösteren bileşeninin carvacrol, S. thymbra uçucu yağının fungitoksik etki gösteren bileşeninin thymol olduğu belirtilmiştir.
4.2. Spor Çimlenmesi ve Çim Borusu Gelişimi Üzerine Bitki Uçucu Yağların Etkinlikleri
4. 2. 1. Spor Çimlenmesi Üzerine Bitki Uçucu Yağlarının Değme Etkileri
Bitki uçucu yağlarının A. alternata, A. niger, B. cinerea ve P. digitatum sporlarının çimlenmesi üzerine değme etkilerinin araştırıldığı çalışmalarda ak kekik, defne, karabaş kekik, karabaş lavanta, rezene ve Suriye kekiğinden elde edilen uçucu yağlar kullanılmış olup, elde edilen sonuçlar Çizelge 4.4 te verilmiştir.
Çizelgelerden de görülebileceği gibi uçucu yağların konsantrasyonlarının artmasıyla fungusların spor çimlenme oranları azalmıştır. Dört patojenin spor çimlenmesi üzerine en fazla fungitoksik etkiyi sırasıyla ak kekik, Suriye kekiği, karabaş kekik, rezene, defne ve karabaş lavanta bitkilerinden elde edilen uçucu yağlarının gösterdiği belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre ak kekik yağının A.alternata, A. niger, B. cinerea ve P. digitatumu sırasıyla 240, 320, 320 ve 560 g/ml; Suriye kekiği yağının sırasıyla 240, 320, 320 ve 640 g/ml; karabaş kekik uçucu yağının sırasıyla 320, 480, 480 ve 640 g/ml; rezene uçucu yağının sırasıyla 720, 880, 1040 ve 1040 g/ml konsantrasyonlarda spor çimlenmesini tamamen engellediği belirlenmiştir (Çizelge 4.4). Uçucu yağlar arasında en düşük etkinliği gösteren yağlardan defne uçucu yağı A. alternata ve B.cinereayı ancak sırasıyla 2960 ve 3600 g/ml konsantrasyonda engelleme başarısı gösterirken, P. digitatum ve A. niger sporlarını 3920 g/ml gibi kullanılan en yüksek konsantrasyonda dahi tamamen engelleyememiştir (Çizelge 4.4). Benzer şekilde düşük etkinlik gösteren karabaş lavanta uçucu yağı A.alternatayı 2000 g/ml konsantrasyonda tamamen engellerken, A. niger, B. cinerea ve P. digitatumu 3920 g/ml gibi kullanılan en yüksek konsantrasyonda dahi tamamen engellemediği belirlenmiştir.34. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

karabaş
yağların
µgml
uçucu
yağlar
üzerine


34. SAYFA ICERIGI

34
bildirmiştir Çakır, (1992), ayrıca T. spicata uçucu yağının fungitoksik etki gösteren bileşeninin carvacrol, S. thymbra uçucu yağının fungitoksik etki gösteren bileşeninin thymol olduğu belirtilmiştir.
4.2. Spor Çimlenmesi ve Çim Borusu Gelişimi Üzerine Bitki Uçucu Yağların Etkinlikleri
4. 2. 1. Spor Çimlenmesi Üzerine Bitki Uçucu Yağlarının Değme Etkileri
Bitki uçucu yağlarının A. alternata, A. niger, B. cinerea ve P. digitatum sporlarının çimlenmesi üzerine değme etkilerinin araştırıldığı çalışmalarda ak kekik, defne, karabaş kekik, karabaş lavanta, rezene ve Suriye kekiğinden elde edilen uçucu yağlar kullanılmış olup, elde edilen sonuçlar Çizelge 4.4 te verilmiştir.
Çizelgelerden de görülebileceği gibi uçucu yağların konsantrasyonlarının artmasıyla fungusların spor çimlenme oranları azalmıştır. Dört patojenin spor çimlenmesi üzerine en fazla fungitoksik etkiyi sırasıyla ak kekik, Suriye kekiği, karabaş kekik, rezene, defne ve karabaş lavanta bitkilerinden elde edilen uçucu yağlarının gösterdiği belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre ak kekik yağının A.alternata, A. niger, B. cinerea ve P. digitatumu sırasıyla 240, 320, 320 ve 560 g/ml; Suriye kekiği yağının sırasıyla 240, 320, 320 ve 640 g/ml; karabaş kekik uçucu yağının sırasıyla 320, 480, 480 ve 640 g/ml; rezene uçucu yağının sırasıyla 720, 880, 1040 ve 1040 g/ml konsantrasyonlarda spor çimlenmesini tamamen engellediği belirlenmiştir (Çizelge 4.4). Uçucu yağlar arasında en düşük etkinliği gösteren yağlardan defne uçucu yağı A. alternata ve B.cinereayı ancak sırasıyla 2960 ve 3600 g/ml konsantrasyonda engelleme başarısı gösterirken, P. digitatum ve A. niger sporlarını 3920 g/ml gibi kullanılan en yüksek konsantrasyonda dahi tamamen engelleyememiştir (Çizelge 4.4). Benzer şekilde düşük etkinlik gösteren karabaş lavanta uçucu yağı A.alternatayı 2000 g/ml konsantrasyonda tamamen engellerken, A. niger, B. cinerea ve P. digitatumu 3920 g/ml gibi kullanılan en yüksek konsantrasyonda dahi tamamen engellemediği belirlenmiştir.

İlgili Kaynaklarsingle.php