36
Daha önce Tantoui ve ark., (1993) tarafından yapılan çalışmalarda Zygorrhynchus sp., A. niger ve P. italicum gibi hasat sonu hastalık etmenlerine ait spor çimlenmesi, misel büyüme ve sporlasyon oluşumunun engellenmesinde bitki uçucu yağları arasında en yüksek etkiyi kekik (Origanum compactum) uçucu yağının gösterdiğini bildirmiştir. Benzer şekilde yapılan bir diğer çalışmada P. digitatum konidi çimlenmesi ve koloni gelişimi 250-400 g/mL gibi nispeten düşük konsantrasyonlarda kekik, girit kekiği ve güvey otu uçucu yağları tarafından tamamen engellenmiştir. Lavanta, biberiye ve adaçayı uçucu yağları P. digitatum un konidi çimlenmesi ve koloni gelişimininde daha düşük düzeyde antifungal etki göstermiştir (Daferera ve ark., 2000). Pelin bitkisinden (A. annua) elde edilen uçucu yağının 2.4 g/ml (buhar etkinliği) ve 51.2 g/ml (değme etkinliği) konsantrasyonlarda B. cinerea konidi çimlenmesini ve çim borusu oluşumunu engellediği bildirilmiştir (Soylu ve ark., 2005a).
4. 2. 2. Spor Çimlenmesi Üzerine Bitki Uçucu Yağlarının Buhar Etkileri
A. alternata, P. digitatum, B. cinerea ve A. nigerin spor çimlenmesi üzerine bitki uçucu yağlarının buhar etkilerinin araştırıldığı çalışmalardan elde edilen sonuçlar Çizelge 4.5te verilmiştir.
Çizelgeden de görülebileceği gibi uçucu yağların konsantrasyonlarının artmasıyla fungusların spor çimlenme oranları azalmıştır. Dört patojenin spor çimlenmesi üzerine en fazla fungitoksik etkiyi sırasıyla ak kekik, karabaş kekik, Suriye kekiği, rezene, karabaş lavanta ve defne bitkilerinden elde edilen uçucu yağlarının gösterdiği belirlenmiştir. Benzer durum aynı uçucu yağların değme etkinliğinde de gözlenmiştir (Çizelge 4.5).
Uçucu yağların spor çimlenmesini tamamen engelleyen konsantrasyonlarına bakıldığında, ak kekik ve karabaş kekik yağının test edilen fungal etmenlerden A. alternata, A. niger, B. cinerea ve P. digitatum, sporlarını 10 g/ml gibi oldukça düşük bir konsantrasyonda engellerken, Suriye kekiği ve rezene yağları söz konsu patojenlerin sporlarını sırasıyla 10, 10, 10 ve 20 g/ml; karabaş lavanta uçucu yağı sırasıyla 120, 60, 40 ve 120 g/ml; defne uçucu yağı ise 160, 60, 60 ve 120 g/ml konsantrasyolarda tamamen engellediği belirlenmiştir (Çizelge 4.5). Sharma ve Tripathi, (2006) turunçgil kabuğundan çıkarılan uçucu yağın test edilen 12 fungustan 1036. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Hıyar kök ve kökboğazı çürüklüğü etmeni Fusarium oxysporum F. sp. radicis-cucumerinum' a karşı bitki uçucu yağlarının antifungal etkileri - Sayfa 38
28 4.2.2. Forc' un Spor Çimlenmesi Üzerine Bitki Uçucu Yağlarının Değme Etkileri Bitki uçucu yağlarının Forc sporlarının çimlenmesi üzerine değme etkilerinin araştırıldığı çalışmalarda ak kekik, rezene, karabaş lavanta, defne ve mersin' den elde edilen uçucu yağlar kullanılmış olup, elde edilen sonuçlar Çizelge 4.4' te verilmiştir. Çizelge 4.4' te görülebileceği gibi uçucu yağların farklı konsa...

36. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

gelişimi
bitki
kekik
defne
rezene
karabaş


36. SAYFA ICERIGI

36
Daha önce Tantoui ve ark., (1993) tarafından yapılan çalışmalarda Zygorrhynchus sp., A. niger ve P. italicum gibi hasat sonu hastalık etmenlerine ait spor çimlenmesi, misel büyüme ve sporlasyon oluşumunun engellenmesinde bitki uçucu yağları arasında en yüksek etkiyi kekik (Origanum compactum) uçucu yağının gösterdiğini bildirmiştir. Benzer şekilde yapılan bir diğer çalışmada P. digitatum konidi çimlenmesi ve koloni gelişimi 250-400 g/mL gibi nispeten düşük konsantrasyonlarda kekik, girit kekiği ve güvey otu uçucu yağları tarafından tamamen engellenmiştir. Lavanta, biberiye ve adaçayı uçucu yağları P. digitatum un konidi çimlenmesi ve koloni gelişimininde daha düşük düzeyde antifungal etki göstermiştir (Daferera ve ark., 2000). Pelin bitkisinden (A. annua) elde edilen uçucu yağının 2.4 g/ml (buhar etkinliği) ve 51.2 g/ml (değme etkinliği) konsantrasyonlarda B. cinerea konidi çimlenmesini ve çim borusu oluşumunu engellediği bildirilmiştir (Soylu ve ark., 2005a).
4. 2. 2. Spor Çimlenmesi Üzerine Bitki Uçucu Yağlarının Buhar Etkileri
A. alternata, P. digitatum, B. cinerea ve A. nigerin spor çimlenmesi üzerine bitki uçucu yağlarının buhar etkilerinin araştırıldığı çalışmalardan elde edilen sonuçlar Çizelge 4.5te verilmiştir.
Çizelgeden de görülebileceği gibi uçucu yağların konsantrasyonlarının artmasıyla fungusların spor çimlenme oranları azalmıştır. Dört patojenin spor çimlenmesi üzerine en fazla fungitoksik etkiyi sırasıyla ak kekik, karabaş kekik, Suriye kekiği, rezene, karabaş lavanta ve defne bitkilerinden elde edilen uçucu yağlarının gösterdiği belirlenmiştir. Benzer durum aynı uçucu yağların değme etkinliğinde de gözlenmiştir (Çizelge 4.5).
Uçucu yağların spor çimlenmesini tamamen engelleyen konsantrasyonlarına bakıldığında, ak kekik ve karabaş kekik yağının test edilen fungal etmenlerden A. alternata, A. niger, B. cinerea ve P. digitatum, sporlarını 10 g/ml gibi oldukça düşük bir konsantrasyonda engellerken, Suriye kekiği ve rezene yağları söz konsu patojenlerin sporlarını sırasıyla 10, 10, 10 ve 20 g/ml; karabaş lavanta uçucu yağı sırasıyla 120, 60, 40 ve 120 g/ml; defne uçucu yağı ise 160, 60, 60 ve 120 g/ml konsantrasyolarda tamamen engellediği belirlenmiştir (Çizelge 4.5). Sharma ve Tripathi, (2006) turunçgil kabuğundan çıkarılan uçucu yağın test edilen 12 fungustan 10

İlgili Kaynaklarsingle.php