37

tanesinin spor çimlenmesini 700 ppm gibi oldukça düşük konsantrasyonda engellediği bildirilmişlerdir. Aynı araştırıcılar turunçgil uçucu yağının 300 ppm konsantrasyonda ise testlenen fungusların çoğunda spor çimlenmesini %70100 oranında engellediğini saptamışlardır. Szczerbanik ve ark., (2007), antifungal etkinliğe sahip olan nane ve çay ağacı uçucu yağlarının A. niger etmeninin spor çimlenmesini engellediği, aynı uçucu yağların R. oryzae, A. niger ve P. digitatum etmenlerinin bulundukları ortamda sporlasyonunu azalttığını bildirmiştir. Araştırıcılar elde ettikleri sonuçlardan nane ve çay ağacı uçucu yağlarının buhar etkisinin hasat sonu patojenlerinin kontrolünde alternatif yöntem olarak kullanılabileceğini bildirmişlerdir.

Çizelge 4.5. Farklı uçucu yağların buhar uygulamalarında patojenlerin spor çimlenmesi(%)

Ak kekik

Karabaş kekik

Suriye kekiği

Kons. g/ml

A.a

A.n

B.c

P.d

A.a

A.n

B.c

P.d

A.a

A.n

B.c

P.d

0 80b* 100b 100b 100b 80b 100b 100b 100b 80b 100b 100b 100c

10 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 14b

20 0 a

********************************************************************************************************

Defne

Karabaş Lavanta

Rezene

Kons. g/ml A.a A.n B.c P.d A.a A.n B.c P.d A.a A.n B.c P.d

0 80g* 100d 100d 100f 80f 100d 100d 100f 80b 100b 100b 100c

10 41f 100d 100d 100f 51e 100d 71c 93,6e 0 a 0 a 0 a 37b

20 31e 90c 62c 92e 35d 83c 23b 66 d

0a

40 20d 58b 4b 16d 15c 53b 0 a 21c

60 12c 0 a 0 a 10c 8,b 0 a

16b

80 7b

4b 4ab

14b

120 3fa

0a 0a

0a

160 0 a

*: sutun içerisinde farklı harfi içeren ortalamalar Duncan (0,05) çoklu karşılaştırma testine göre istatisksel olarak farklıdır.

4. 2. 3. Çim Borusu Gelişimi Üzerine Bitki Uçucu Yağlarının Değme ve Buhar Etkileri
Bitki uçucu yağlarının patojenlere karşı çim borusu gelişimi üzerine değme ve buhar etkilerinin araştırılmasına yönelik çalışmalar bitkilerden elde edilen uçucu yağların farklı konsantrasyonları bölüm 3.2.3.4 ve 3.2.3.5de belirtildiği şekilde yapılmış olup, elde edilen sonuçlar Çizelge 4.6 ve 4.7de verilmiştir.37. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kekik
rezene
yağların
uçucu
kons
değme


37. SAYFA ICERIGI

37

tanesinin spor çimlenmesini 700 ppm gibi oldukça düşük konsantrasyonda engellediği bildirilmişlerdir. Aynı araştırıcılar turunçgil uçucu yağının 300 ppm konsantrasyonda ise testlenen fungusların çoğunda spor çimlenmesini %70100 oranında engellediğini saptamışlardır. Szczerbanik ve ark., (2007), antifungal etkinliğe sahip olan nane ve çay ağacı uçucu yağlarının A. niger etmeninin spor çimlenmesini engellediği, aynı uçucu yağların R. oryzae, A. niger ve P. digitatum etmenlerinin bulundukları ortamda sporlasyonunu azalttığını bildirmiştir. Araştırıcılar elde ettikleri sonuçlardan nane ve çay ağacı uçucu yağlarının buhar etkisinin hasat sonu patojenlerinin kontrolünde alternatif yöntem olarak kullanılabileceğini bildirmişlerdir.

Çizelge 4.5. Farklı uçucu yağların buhar uygulamalarında patojenlerin spor çimlenmesi(%)

Ak kekik

Karabaş kekik

Suriye kekiği

Kons. g/ml

A.a

A.n

B.c

P.d

A.a

A.n

B.c

P.d

A.a

A.n

B.c

P.d

0 80b* 100b 100b 100b 80b 100b 100b 100b 80b 100b 100b 100c

10 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 14b

20 0 a

********************************************************************************************************

Defne

Karabaş Lavanta

Rezene

Kons. g/ml A.a A.n B.c P.d A.a A.n B.c P.d A.a A.n B.c P.d

0 80g* 100d 100d 100f 80f 100d 100d 100f 80b 100b 100b 100c

10 41f 100d 100d 100f 51e 100d 71c 93,6e 0 a 0 a 0 a 37b

20 31e 90c 62c 92e 35d 83c 23b 66 d

0a

40 20d 58b 4b 16d 15c 53b 0 a 21c

60 12c 0 a 0 a 10c 8,b 0 a

16b

80 7b

4b 4ab

14b

120 3fa

0a 0a

0a

160 0 a

*: sutun içerisinde farklı harfi içeren ortalamalar Duncan (0,05) çoklu karşılaştırma testine göre istatisksel olarak farklıdır.

4. 2. 3. Çim Borusu Gelişimi Üzerine Bitki Uçucu Yağlarının Değme ve Buhar Etkileri
Bitki uçucu yağlarının patojenlere karşı çim borusu gelişimi üzerine değme ve buhar etkilerinin araştırılmasına yönelik çalışmalar bitkilerden elde edilen uçucu yağların farklı konsantrasyonları bölüm 3.2.3.4 ve 3.2.3.5de belirtildiği şekilde yapılmış olup, elde edilen sonuçlar Çizelge 4.6 ve 4.7de verilmiştir.

İlgili Kaynaklarsingle.php