38

Çizelgelerden de görülebileceği gibi uçucu yağların konsantrasyonlarının artmasıyla fungusların çim borusu gelişimi azalmıştır. Denemeye alınan dört patojenin çim borusu gelişimi üzerine en fazla fungitoksik etkiyi misel gelişimi ve spor çimlenmesinin engellenmesinde olduğu gibi ak kekik, Suriye kekiği, karabaş kekik, rezene, karabaş lavanta ve defne bitkilerinden elde edilen uçucu yağlar olmuştur. Çim borusu gelişiminin azaltılmasında uçucu yağların buhar etkisi yağların değme etkisinden daha etkili olmuştur. Uçucu yağların çim borusu gelişimini tamamen engelleyen konsantrasyonlarına bakıldığında bu konsantrasyonların aynı fungusların spor çimlenmesini engelleyen konsantrasyonlarla eşit olduğu görülmektedir (Çizelge 4.6 ve 4.7). Daha önce yapılan çalışmalarda da turunçgil kabuğundan çıkarılan uçucu yağın buhar etkinliğinin, değme etkinliğine orana daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Sharma ve Tripathi, 2006).

Çizelge 4.6. Uçucu yağların buhar uygulamalarında patojenlerin ortalama çim borusu gelişimi (m)

Ak kekik

Karabaş kekik

Suriye kekiği

Kons. g/ml

A.a

A.n

0 343b** 285b

10 0a* 0a 20

B.c P.d A.a 180b 179b 343b 0a 0a 0a

A.n 285b 0a

B.c P.d A.a A.n 180b 179b 343b 285b 0a 0a 0a 0a

B.c 180b 0a

P.d
179 c 10b 0a

**********************************************************************************************************

Defne

Karabaş Lavanta

Rezene

Kons. g/ml

A.a

A.n B.c

P.d

A.a

A.n B.c P.d

A.a

A.n B.c P.d

0 343f* 285d 180c 179f 343e 285e 180c 179c 343b 285b 180b 179c

10 234e 67c 42b 91e 152d 72d 29b 62c 0b 0a 0a 15b

20 216e 58c 14ab 48d 105c 42c 7b 29b

0a

40 110d 35b 4a 41cd 43b 16b 0a 23b

60 73c 0a 0a 31c 36b 0a

20b

80 47bc

15b 18a

16b

120 41b

0a 0a

0a

160 0a

*: sutun içerisinde farklı harfi içeren ortalamalar Duncan (0,05) çoklu karşılaştırma testine göre istatisksel

olarak farklıdır.

**:her bir petride ölçülen 30 çim borusu uzunluğunun ortalamasıdr.38. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yağlar
lavanta
rezene
uçucu
yağların
kons


38. SAYFA ICERIGI

38

Çizelgelerden de görülebileceği gibi uçucu yağların konsantrasyonlarının artmasıyla fungusların çim borusu gelişimi azalmıştır. Denemeye alınan dört patojenin çim borusu gelişimi üzerine en fazla fungitoksik etkiyi misel gelişimi ve spor çimlenmesinin engellenmesinde olduğu gibi ak kekik, Suriye kekiği, karabaş kekik, rezene, karabaş lavanta ve defne bitkilerinden elde edilen uçucu yağlar olmuştur. Çim borusu gelişiminin azaltılmasında uçucu yağların buhar etkisi yağların değme etkisinden daha etkili olmuştur. Uçucu yağların çim borusu gelişimini tamamen engelleyen konsantrasyonlarına bakıldığında bu konsantrasyonların aynı fungusların spor çimlenmesini engelleyen konsantrasyonlarla eşit olduğu görülmektedir (Çizelge 4.6 ve 4.7). Daha önce yapılan çalışmalarda da turunçgil kabuğundan çıkarılan uçucu yağın buhar etkinliğinin, değme etkinliğine orana daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Sharma ve Tripathi, 2006).

Çizelge 4.6. Uçucu yağların buhar uygulamalarında patojenlerin ortalama çim borusu gelişimi (m)

Ak kekik

Karabaş kekik

Suriye kekiği

Kons. g/ml

A.a

A.n

0 343b** 285b

10 0a* 0a 20

B.c P.d A.a 180b 179b 343b 0a 0a 0a

A.n 285b 0a

B.c P.d A.a A.n 180b 179b 343b 285b 0a 0a 0a 0a

B.c 180b 0a

P.d
179 c 10b 0a

**********************************************************************************************************

Defne

Karabaş Lavanta

Rezene

Kons. g/ml

A.a

A.n B.c

P.d

A.a

A.n B.c P.d

A.a

A.n B.c P.d

0 343f* 285d 180c 179f 343e 285e 180c 179c 343b 285b 180b 179c

10 234e 67c 42b 91e 152d 72d 29b 62c 0b 0a 0a 15b

20 216e 58c 14ab 48d 105c 42c 7b 29b

0a

40 110d 35b 4a 41cd 43b 16b 0a 23b

60 73c 0a 0a 31c 36b 0a

20b

80 47bc

15b 18a

16b

120 41b

0a 0a

0a

160 0a

*: sutun içerisinde farklı harfi içeren ortalamalar Duncan (0,05) çoklu karşılaştırma testine göre istatisksel

olarak farklıdır.

**:her bir petride ölçülen 30 çim borusu uzunluğunun ortalamasıdr.

İlgili Kaynaklarsingle.php