4

İÇİNDEKİLER

ÖZET. ABSTRACT. SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ. ÇİZELGELER DİZİNİ. ŞEKİLLER DİZİNİ. 1. GİRİŞ. 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR. 3. MATERYAL VE YÖNTEM.
3.1. Materyal. 3.1.1 Fungus Materyali. 3.1.2 Bitki Materyali.
3.2. Yöntem. 3.2.1. Hastalık Etmeni Fungusların İzolasyonu ve Muhafazası. 3.2.2. Bitki Uçucu Yağlarının Elde Edilmesi. 3.2.3. Fungal Gelişim Üzerine Bitki Uçucu Yağlarının Etkileri .,,,, 3.2.3.1. Misel Gelişimi Üzerine Bitki Uçucu Yağlarının Değme Etkilerinin Belirlenmesi .,,,,,,,,,,, 3.2.3.2. Misel Gelişimi Üzerine Bitki Uçucu Yağlarının Buhar Etkilerinin Belirlenmesi .,,, 3.2.3.3. Misel Gelişimi Üzerine Bitki Uçucu Yağlarının Fungisidal ve Fungistatik Etkilerinin Belirlenmesi . 3.2.3.4. Spor Çimlenmesi ve Çim Borusu Gelişimi Üzerine Bitki Uçucu Yağlarının Değme Etkilerinin Belirlenmesi ,,,,,,,,,,,,, 3.2.3.4. Spor Çimlenmesi ve Çim Borusu Gelişimi Üzerine Bitki Uçucu Yağlarının Buhar Etkilerinin Belirlenmesi ,,,,,,,,,,,,,,,

I II III IV V 1 6 11 11 11 11 13 13 13 13
13
14
14
15
15

3.2.4. Fungusların Misel Yapılarında ve Hiflerde Bitki Uçucu Yağlarının Meydana Getirdiği Değişikliklerin Belirlenmesi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 16
3.2.5. Deneme Deseni ve İstatistik Analizler. 164. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Domateste Phytophthora infestans ve Sclerotinia sclerotioruma karşı uçucu yağlar ve bitki ekstraklarının antifungal etkileri - Sayfa 3
İÇİNDEKİLER ÖZET................. .............. ........................................................... I ABSTRACT . ...... .... .. .... ..... . ......... ...... ..... ................... .. ... ......... . .... II ÖNSÖZ ....................... .......... ................................ .................. .... ill SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ ...... ...... ...... ... . .... ......
Hıyar kök ve kökboğazı çürüklüğü etmeni Fusarium oxysporum F. sp. radicis-cucumerinum' a karşı bitki uçucu yağlarının antifungal etkileri - Sayfa 4
İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET........................................................................................................................ ABSTRACT............................................................................................................. SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ............................................................. ÇİZELGELER DİZİNİ...........................

4. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bitki
misel
üzerine
gelişim
uçucu
buhar


4. SAYFA ICERIGI

4

İÇİNDEKİLER

ÖZET. ABSTRACT. SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ. ÇİZELGELER DİZİNİ. ŞEKİLLER DİZİNİ. 1. GİRİŞ. 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR. 3. MATERYAL VE YÖNTEM.
3.1. Materyal. 3.1.1 Fungus Materyali. 3.1.2 Bitki Materyali.
3.2. Yöntem. 3.2.1. Hastalık Etmeni Fungusların İzolasyonu ve Muhafazası. 3.2.2. Bitki Uçucu Yağlarının Elde Edilmesi. 3.2.3. Fungal Gelişim Üzerine Bitki Uçucu Yağlarının Etkileri .,,,, 3.2.3.1. Misel Gelişimi Üzerine Bitki Uçucu Yağlarının Değme Etkilerinin Belirlenmesi .,,,,,,,,,,, 3.2.3.2. Misel Gelişimi Üzerine Bitki Uçucu Yağlarının Buhar Etkilerinin Belirlenmesi .,,, 3.2.3.3. Misel Gelişimi Üzerine Bitki Uçucu Yağlarının Fungisidal ve Fungistatik Etkilerinin Belirlenmesi . 3.2.3.4. Spor Çimlenmesi ve Çim Borusu Gelişimi Üzerine Bitki Uçucu Yağlarının Değme Etkilerinin Belirlenmesi ,,,,,,,,,,,,, 3.2.3.4. Spor Çimlenmesi ve Çim Borusu Gelişimi Üzerine Bitki Uçucu Yağlarının Buhar Etkilerinin Belirlenmesi ,,,,,,,,,,,,,,,

I II III IV V 1 6 11 11 11 11 13 13 13 13
13
14
14
15
15

3.2.4. Fungusların Misel Yapılarında ve Hiflerde Bitki Uçucu Yağlarının Meydana Getirdiği Değişikliklerin Belirlenmesi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 16
3.2.5. Deneme Deseni ve İstatistik Analizler. 16

İlgili Kaynaklarsingle.php