40
4.3. Bitki Uçucu Yağlarının Fungusların Misel Yapılarında Meydana Getirdiği Değişiklikler
Bitki uçucu yağlarının fungal misel yapıları ve sporları üzerinde oluşturduğu morfolojik değişiklikler ışık mikroskobu ve elektron mikroskobunda altında incelenmiştir. Yapılan gözlemlerde ak kekik uçucu yağların buhar etkide bazı fungal misel ve sporları üzerinde oldukça şiddetli morfolojik bozulmalara neden olduğu gözlenmiştir.
Elektron mikroskobu incelemelerinde elde edilen sonuçlara göre petriye konan yağ miktarı arttıkça hiflerdeki deformasyonların arttığı belirlenmiştir. O. onites uçucu yağına 1 gün maruz bırakılan A. alternata misellerinin yapısının bozulup büzüldüğü (Şekil 4.3B), P. digitatumun hiflerininde aynı şekilde büzüldüğü (Şekil 4.6C), uçucu yağ konsantrasyonu arttırıldığında, hiflerde erimeler şeklinde yapısal bozuklukların görüldüğü (Şekil 4.6 D), yeni çimlenmiş hifin uzamasının kontroldeki hiflere oranla oldukçe etkili şekilde engellendiği (Şekil 4.6 E, F) belirlenmiştir. B. cinerea nın hiflerinde de benzer Şekillerde yapısal bozulmalar sebebiyle büzüşmeler olduğu (Şekil 4.5 B), uçucu yağ miktarı biraz arttırıldığında hiflerin eriyip yapısının bozulduğu (Şekil 4.5 C, D) gözlenmiştir. Her ne kadar antifungal etkinlik gösterdiği konsantrasyonlar kullanılsa da uçucu yağın A. niger hif ve sporlarında herhangi bir deformasyona neden olmadığı belirlenmiştir (Şekil 4.4 B). Bu durum söz konusu uçucu yağın A. niger hif ve sporlarının yüzey morfolojisinden ziyade hücre membranında etkinlik göstermiş olabileceğini göstermektedir.
Işık mikroskobu ile yapılan gözlemlerde O. onites uçucu yağına 1 gün maruz kalmış A. alternata hiflerinde sitoplazmanın dağılarak yapısının bozulduğu (Şekil 4.3 D), P. digitatumun hiflerininde aynı şekilde sitoplazmanın dağıldığı (Şekil 4.6 H) gözlenmiştir. Benzer şekilde B. cinerea nın sporlarında sitoplazmik pıhtılaşmanın (koaligasyon) oluştuğu (Şekil 4.5 F) ve sonuçta hiflerindeki sitoplazmanın dağıldığı (Şekil 4.5 H) gözlenirken, A. niger hif ve sporlarında herhangi bir deformasyona rastlanılmadığı (Şekil 4,4 B) belirlenmiştir.
Elektron ve ışık mikroskobunda elde edilen sonuçlara benzer sonuçlar farklı bitki uçucu yağı çalışmalarda da bildirilmiştir. T. vulgaris, Lavandula ve Mentha piperita bitkilerinden elde edilen uçucu yağların Colletotrichum lindemuthianum ve Pythium40. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

uçucu
cinerea
alternata
yağların
kekik
bitki


40. SAYFA ICERIGI

40
4.3. Bitki Uçucu Yağlarının Fungusların Misel Yapılarında Meydana Getirdiği Değişiklikler
Bitki uçucu yağlarının fungal misel yapıları ve sporları üzerinde oluşturduğu morfolojik değişiklikler ışık mikroskobu ve elektron mikroskobunda altında incelenmiştir. Yapılan gözlemlerde ak kekik uçucu yağların buhar etkide bazı fungal misel ve sporları üzerinde oldukça şiddetli morfolojik bozulmalara neden olduğu gözlenmiştir.
Elektron mikroskobu incelemelerinde elde edilen sonuçlara göre petriye konan yağ miktarı arttıkça hiflerdeki deformasyonların arttığı belirlenmiştir. O. onites uçucu yağına 1 gün maruz bırakılan A. alternata misellerinin yapısının bozulup büzüldüğü (Şekil 4.3B), P. digitatumun hiflerininde aynı şekilde büzüldüğü (Şekil 4.6C), uçucu yağ konsantrasyonu arttırıldığında, hiflerde erimeler şeklinde yapısal bozuklukların görüldüğü (Şekil 4.6 D), yeni çimlenmiş hifin uzamasının kontroldeki hiflere oranla oldukçe etkili şekilde engellendiği (Şekil 4.6 E, F) belirlenmiştir. B. cinerea nın hiflerinde de benzer Şekillerde yapısal bozulmalar sebebiyle büzüşmeler olduğu (Şekil 4.5 B), uçucu yağ miktarı biraz arttırıldığında hiflerin eriyip yapısının bozulduğu (Şekil 4.5 C, D) gözlenmiştir. Her ne kadar antifungal etkinlik gösterdiği konsantrasyonlar kullanılsa da uçucu yağın A. niger hif ve sporlarında herhangi bir deformasyona neden olmadığı belirlenmiştir (Şekil 4.4 B). Bu durum söz konusu uçucu yağın A. niger hif ve sporlarının yüzey morfolojisinden ziyade hücre membranında etkinlik göstermiş olabileceğini göstermektedir.
Işık mikroskobu ile yapılan gözlemlerde O. onites uçucu yağına 1 gün maruz kalmış A. alternata hiflerinde sitoplazmanın dağılarak yapısının bozulduğu (Şekil 4.3 D), P. digitatumun hiflerininde aynı şekilde sitoplazmanın dağıldığı (Şekil 4.6 H) gözlenmiştir. Benzer şekilde B. cinerea nın sporlarında sitoplazmik pıhtılaşmanın (koaligasyon) oluştuğu (Şekil 4.5 F) ve sonuçta hiflerindeki sitoplazmanın dağıldığı (Şekil 4.5 H) gözlenirken, A. niger hif ve sporlarında herhangi bir deformasyona rastlanılmadığı (Şekil 4,4 B) belirlenmiştir.
Elektron ve ışık mikroskobunda elde edilen sonuçlara benzer sonuçlar farklı bitki uçucu yağı çalışmalarda da bildirilmiştir. T. vulgaris, Lavandula ve Mentha piperita bitkilerinden elde edilen uçucu yağların Colletotrichum lindemuthianum ve Pythium

İlgili Kaynaklarsingle.php