41
ultimum hifleri üzerinde dejenaratif değişikliklere ve sitoplazmik boşalmalara neden olduğunu bildirilmiştir (Zambonelli ve ark., 1996). Taramalı elektron mikroskobu ile yaptıkları gözlemlerinde kekik uçucu yağının buhar etkisinin P. digitatum hif ve konidi morfolojisini değişikliğe uğrattığı görülmüştür. (Aras ve Usai, 2001). Botrytis cinerea ve P. digitatuma karşı iyi bir antifungal etkiye sahip kadife çiçeği yağının fungusların elektron mikroskobu ile hif morfolojisindeki büyük değişiklikler ve çok yönlü etki mekanizmaları belirlenmiştir (Romagnoli ve ark., 2005).

Şekil

4.3. Ak kekik uçucu yağının A. alternata hifleri üzerinde yaptığı deformasyonların taramalı elektron (SEM) (A ve B) ve ışık mikroskobu (C ve D) altındaki görüntüleri. (A), Kontrol petrilerindeki sağlıklı A. alternata hif ve konidiler, (B) Uçucu yağ eklendikten 1 gün sonra, A. alternata hiflerinde gözlenen büzüşme ve kabarcıklaşmalar. (C), Işık mikroskobunda kontrol petrilerindeki sağlıklı A. alternata hif ve konidiler. (D), Uçucu yağ eklendikten 1 gün sonra, A. alternata hiflerin sitoplazmalarında koagülasyon oluşumu. h = hif; k = konidi.41. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

uçucu
mikroskobu
elektron
kontrol
konidi
kekik


41. SAYFA ICERIGI

41
ultimum hifleri üzerinde dejenaratif değişikliklere ve sitoplazmik boşalmalara neden olduğunu bildirilmiştir (Zambonelli ve ark., 1996). Taramalı elektron mikroskobu ile yaptıkları gözlemlerinde kekik uçucu yağının buhar etkisinin P. digitatum hif ve konidi morfolojisini değişikliğe uğrattığı görülmüştür. (Aras ve Usai, 2001). Botrytis cinerea ve P. digitatuma karşı iyi bir antifungal etkiye sahip kadife çiçeği yağının fungusların elektron mikroskobu ile hif morfolojisindeki büyük değişiklikler ve çok yönlü etki mekanizmaları belirlenmiştir (Romagnoli ve ark., 2005).

Şekil

4.3. Ak kekik uçucu yağının A. alternata hifleri üzerinde yaptığı deformasyonların taramalı elektron (SEM) (A ve B) ve ışık mikroskobu (C ve D) altındaki görüntüleri. (A), Kontrol petrilerindeki sağlıklı A. alternata hif ve konidiler, (B) Uçucu yağ eklendikten 1 gün sonra, A. alternata hiflerinde gözlenen büzüşme ve kabarcıklaşmalar. (C), Işık mikroskobunda kontrol petrilerindeki sağlıklı A. alternata hif ve konidiler. (D), Uçucu yağ eklendikten 1 gün sonra, A. alternata hiflerin sitoplazmalarında koagülasyon oluşumu. h = hif; k = konidi.

İlgili Kaynaklarsingle.php