47
5. SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu çalışmada hasat sonrası turunçgil meyvelerinde sorun olan A. alternata, P. digitatum, B. cinerea ve A. niger gibi fungal hastalık etmenlerine karşı, Doğu Akdeniz bölgesinde doğal olarak yetişen ve farklı kimyasal bileşenlere sahip ak kekik, defne, karabaş kekik, karabaş lavanta, rezene ve Suriye kekikği gibi tıbbi bitkilerden elde edilen uçucu yağların antifungal etkinliği araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara bakıldığında ak kekik, Suriye kekiği ve karabaş kekik uçucu yağlarının rezene, defne ve karabaş lavanta uçucu yağlarına göre daha yüksek düzeyde antifungal etkinlik gösterdiği belirlenmiştir. Yağların funguslar üzerinde misel, spor canlılığı ve çim borusu gelişimi üzerine olan etkinliklerine bakıldığında, buhar etkilerinin daha iyi sonuçlar verdiği gözlenmiştir.
Uçucu yağların fungusların misel gelişimi üzerine değme etkilerinde A. alternataya ve karşı en iyi etkiyi 400 g/ml ile ak kekik ve Suriye kekiği uçucu yağları gösterirken, B. cinereaya karşı en iyi etkiyi 80 g/ml ile yine ak kekik ve Suriye kekiği uçucu yağları göstermiştir. Uçucu yağların fungusların misel gelişimi üzerine buhar etkilerinde A. alternataya karşı en iyi etkiyi 20 g/ml ile ak kekik ve Suriye kekiği uçucu yağları gösterirken, B. cinereaya karşı en iyi etkiyi 10 g/ml ile ak kekik ve Suriye kekiği uçucu yağları göstermiştir.
Uçucu yağlar arasında karabaş kekik ve rezene uçucu yağlarının fungusların misel gelişimi üzerine değme etkide gelişimi tamamen engelleyen konsantrasyonlarda A. alternata ve B. cinereaya karşı fungisidal olduğu, buhar etkide ise A. alternataya yağlar içinde sadece ak kekik ve karabaş kekik uçucu yağlarının fungisidal olduğu belirlenmiştir. B. cinereaya karşı denenen bütün bitki uçucu yağlarının buhar etkide fungisidal etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.
Uçucu yağların spor çimlenmesi üzerine değme etkilerinin tamamen engelleyen en küçük konsantrasyonlarına bakıldığında; A. alternataya karşı 240 g/ml konsantrasyonunda ak kekik ve Suriye kekiği uçucu yağları, B. cinerea ve A. nigere 320 g/ml konsantrasyonunda ak kekik ve Suriye kekiği uçucu yağları ve P. digitatuma 560 g/ml konsantrasyonunda ak kekik uçucu yağları tespit edilmiştir.
Uçucu yağların spor çimlenmesi engelleyen buhar etkilerine bakıldığında A. alternata, A. niger ve B.cinereaya karşı en yüksek etkiyi 10 g/ml konsantrasyonunda47. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kekik
lavanta
rezene
üzerine
gelişimi
karabaş


47. SAYFA ICERIGI

47
5. SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu çalışmada hasat sonrası turunçgil meyvelerinde sorun olan A. alternata, P. digitatum, B. cinerea ve A. niger gibi fungal hastalık etmenlerine karşı, Doğu Akdeniz bölgesinde doğal olarak yetişen ve farklı kimyasal bileşenlere sahip ak kekik, defne, karabaş kekik, karabaş lavanta, rezene ve Suriye kekikği gibi tıbbi bitkilerden elde edilen uçucu yağların antifungal etkinliği araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara bakıldığında ak kekik, Suriye kekiği ve karabaş kekik uçucu yağlarının rezene, defne ve karabaş lavanta uçucu yağlarına göre daha yüksek düzeyde antifungal etkinlik gösterdiği belirlenmiştir. Yağların funguslar üzerinde misel, spor canlılığı ve çim borusu gelişimi üzerine olan etkinliklerine bakıldığında, buhar etkilerinin daha iyi sonuçlar verdiği gözlenmiştir.
Uçucu yağların fungusların misel gelişimi üzerine değme etkilerinde A. alternataya ve karşı en iyi etkiyi 400 g/ml ile ak kekik ve Suriye kekiği uçucu yağları gösterirken, B. cinereaya karşı en iyi etkiyi 80 g/ml ile yine ak kekik ve Suriye kekiği uçucu yağları göstermiştir. Uçucu yağların fungusların misel gelişimi üzerine buhar etkilerinde A. alternataya karşı en iyi etkiyi 20 g/ml ile ak kekik ve Suriye kekiği uçucu yağları gösterirken, B. cinereaya karşı en iyi etkiyi 10 g/ml ile ak kekik ve Suriye kekiği uçucu yağları göstermiştir.
Uçucu yağlar arasında karabaş kekik ve rezene uçucu yağlarının fungusların misel gelişimi üzerine değme etkide gelişimi tamamen engelleyen konsantrasyonlarda A. alternata ve B. cinereaya karşı fungisidal olduğu, buhar etkide ise A. alternataya yağlar içinde sadece ak kekik ve karabaş kekik uçucu yağlarının fungisidal olduğu belirlenmiştir. B. cinereaya karşı denenen bütün bitki uçucu yağlarının buhar etkide fungisidal etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.
Uçucu yağların spor çimlenmesi üzerine değme etkilerinin tamamen engelleyen en küçük konsantrasyonlarına bakıldığında; A. alternataya karşı 240 g/ml konsantrasyonunda ak kekik ve Suriye kekiği uçucu yağları, B. cinerea ve A. nigere 320 g/ml konsantrasyonunda ak kekik ve Suriye kekiği uçucu yağları ve P. digitatuma 560 g/ml konsantrasyonunda ak kekik uçucu yağları tespit edilmiştir.
Uçucu yağların spor çimlenmesi engelleyen buhar etkilerine bakıldığında A. alternata, A. niger ve B.cinereaya karşı en yüksek etkiyi 10 g/ml konsantrasyonunda

İlgili Kaynaklarsingle.php