48
ak kekik ve Suriye kekiği, karabaş kekik ve rezene uçucu yağları gösterirken, P. digitatuma karşı en yüksek etkiyi 10 g/ml konsantrasyonunda ak kekik ve karabaş kekik uçucu yağları göstermiştir.
Uçucu yağ konsantrasyonlarının artmasına bağlı olarak spor çimlenmesini ve çim borusu gelişimini engelleme oranının arttığı görülmüştür.
Işık ve taramalı elektron mikroskobu incelemelerinde ak kekiğin buhar etkide A. alternata, B. cinerea, P. digitatumun misel yapıları ve sporlarında deformasyonlar yaptığı gözlenmiştir. Aynı yağın A. niger hif ve sporları üzerinde belirgin bir morfolojik değişikliğe neden olmadığı gözlenmiştir. Bu durum yağların A. niger üzerinde daha çok hücre membranı düzeyinde etkileşimde bulunduğunu düşündürmektedir.
Denemelerde kullanılmış olan bitkilerin denemeye alınan turunçgil hasat sonu fungal etmenler üzerinde etkili olacağı açıkça görülmektedir. Bu bitkilerden özellikle kekik tipi bitki türleri olan ak kekik ve Suriye kekiği ve karabaş kekiğin patojenlerin gelişimi üzerine etkileri oldukça ümit vericidir. Bölgede araştırmamızda kullanılan bitkilere benzer diğer bitkilerin de bitki patojenleri üzerinde antimikrobiyal etkinliğinin olabileceği ihtimali üzerinde durulup, bu tip bitkilerle farklı bakteriyel ve fungal etmenlere karşı antimikrobiyal potansiyellerinin belirlenmesi gereklidir. Bu bitkilerden elde edilecek uçucu yağların doğal dengeye zarar vermemesi nedeniyle zirai ilaçların yerine kullanılabileceği kuvvetli ihtimaldir. In vitro etkinliğini araştırdığımız bitki uçucu yağlarının in vivo denemeleri yapılarak uçucu yağların bahçe ve depo koşullarındaki etkinliklerinin araştırılması bu konuda yapılan çalışmaların gelişmesi ve zirai üretime katkıda bulanacağı açıkça görülmektedir. Bitkilerden elde edilen uçucu yağların kimyasal içeriklerinin belirlenmesi ve patojenlerin gelişimi etkileyen bileşenlerinin tespiti bu bileşenlerin yapay yollarla üretilerek diğer patojenler üzerine etkinliklerinin araştırılması antimikrobiyal etkinliği olan uçucu yağlar üzerine yapılan çalışmaların gelişmesine katkıda bulunacağı kesindir. Ülkemizde ve özellikle Hatay ili ve çevresinde bu tür doğal olarak yetiştiği dikkate alınacak olursa bu ve benzeri konulara yönelik araştırmaların artması muhtemeldir. Bu nedenlerden dolayı yöre halkı tarafından bilinçsizce toplanan bu bitkilerin korunmaya alınması, kültür bitkisi olarak yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi, gelecekte bu konu da yapılacak yeni çalışmalara temel teşkil etmesi açısından önemlidir.48. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

gelişimi
yağların
yağlar
bitki
üzerine
uçucu


48. SAYFA ICERIGI

48
ak kekik ve Suriye kekiği, karabaş kekik ve rezene uçucu yağları gösterirken, P. digitatuma karşı en yüksek etkiyi 10 g/ml konsantrasyonunda ak kekik ve karabaş kekik uçucu yağları göstermiştir.
Uçucu yağ konsantrasyonlarının artmasına bağlı olarak spor çimlenmesini ve çim borusu gelişimini engelleme oranının arttığı görülmüştür.
Işık ve taramalı elektron mikroskobu incelemelerinde ak kekiğin buhar etkide A. alternata, B. cinerea, P. digitatumun misel yapıları ve sporlarında deformasyonlar yaptığı gözlenmiştir. Aynı yağın A. niger hif ve sporları üzerinde belirgin bir morfolojik değişikliğe neden olmadığı gözlenmiştir. Bu durum yağların A. niger üzerinde daha çok hücre membranı düzeyinde etkileşimde bulunduğunu düşündürmektedir.
Denemelerde kullanılmış olan bitkilerin denemeye alınan turunçgil hasat sonu fungal etmenler üzerinde etkili olacağı açıkça görülmektedir. Bu bitkilerden özellikle kekik tipi bitki türleri olan ak kekik ve Suriye kekiği ve karabaş kekiğin patojenlerin gelişimi üzerine etkileri oldukça ümit vericidir. Bölgede araştırmamızda kullanılan bitkilere benzer diğer bitkilerin de bitki patojenleri üzerinde antimikrobiyal etkinliğinin olabileceği ihtimali üzerinde durulup, bu tip bitkilerle farklı bakteriyel ve fungal etmenlere karşı antimikrobiyal potansiyellerinin belirlenmesi gereklidir. Bu bitkilerden elde edilecek uçucu yağların doğal dengeye zarar vermemesi nedeniyle zirai ilaçların yerine kullanılabileceği kuvvetli ihtimaldir. In vitro etkinliğini araştırdığımız bitki uçucu yağlarının in vivo denemeleri yapılarak uçucu yağların bahçe ve depo koşullarındaki etkinliklerinin araştırılması bu konuda yapılan çalışmaların gelişmesi ve zirai üretime katkıda bulanacağı açıkça görülmektedir. Bitkilerden elde edilen uçucu yağların kimyasal içeriklerinin belirlenmesi ve patojenlerin gelişimi etkileyen bileşenlerinin tespiti bu bileşenlerin yapay yollarla üretilerek diğer patojenler üzerine etkinliklerinin araştırılması antimikrobiyal etkinliği olan uçucu yağlar üzerine yapılan çalışmaların gelişmesine katkıda bulunacağı kesindir. Ülkemizde ve özellikle Hatay ili ve çevresinde bu tür doğal olarak yetiştiği dikkate alınacak olursa bu ve benzeri konulara yönelik araştırmaların artması muhtemeldir. Bu nedenlerden dolayı yöre halkı tarafından bilinçsizce toplanan bu bitkilerin korunmaya alınması, kültür bitkisi olarak yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi, gelecekte bu konu da yapılacak yeni çalışmalara temel teşkil etmesi açısından önemlidir.

İlgili Kaynaklarsingle.php