54
TEŞEKKÜR
Tez konumun belirlenmesinde, laboratuar çalışmaları ve yazım aşamasında değerli fikir ve katkılarıyla çalışmalarımı yönlendiren sayın hocam Yrd. Doç. Dr. E. Mine SOYLUya sonsuz teşekkür ederim. Ayrıca katkı ve yardımlarından dolayı Yrd. Doç. Dr. Soner SOYLU, Doç. Dr. Şener KURT ve Araş. Gör. M.Fatih TOKa, tez çalışmalarına maddi desteğinden dolayı M.K.Ü Araştırma Fonuna da ayrıca teşekkür ederim.
Tüm öğrenim hayatım boyunca ve özel hayatımda maddi ve manevi desteğini hiçbir zaman esirgemeyen aileme sonsuz teşekkür ederim.54. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bitki uçucu yağ ve bileşenlerinin fasulyede sorun olan fungal ve bakteriyel hastalık etmenlerine karşı antimikrobiyal etkinliklerinin in vitro koşullarda araştırılması - Sayfa 70
60 TEŞEKKÜR Tez konumun belirlenmesinde, laboratuar çalışmaları ve yazım aşamasında değerli fikir ve katkılarıyla çalışmalarımı yönlendiren sayın hocam Doç. Dr. E. Mine SOYLU’ya sonsuz teşekkür ederim. M.K.Ü Fitopatoloji laboratuvarlarındaki yardımlarından dolayı Doç. Dr. Şener KURT Yrd. Doç. Dr. Sibel DERVİŞ ‘e çalışmanın bakteriyel etmenlerle yapılan kısmındaki katkılarından dolayı Doç. Dr. So...
Domateste Phytophthora infestans ve Sclerotinia sclerotioruma karşı uçucu yağlar ve bitki ekstraklarının antifungal etkileri - Sayfa 7
III ÖNSÖZ Bu çalışmada Hatay ve çevresinde doğal olarak yetişen ve yöre halkının hastalıkları tedavi etmek amacıyla kullandıkları Suriye kekiği, karabaş kekiği ve karabaş lavantası olarak bilinen tıbbi bitkilerden elde edilen uçucu yağ ve ekstraktların domates yetiştiriciliğinde sorun olan fungal hastalık etmenlerinden Phytopthora infestans (domates mildiyösü) ve Sclerotinia sclerotiorum'a (beya...
Bitki uçucu yağ ve bileşenlerinin domates bakteriyel hastalık etmenleri üzerine olan antibakteriyel potansiyellerinin in vitro koşullarda araştırılması - Sayfa 7
7 ÖNSÖZ Bu çalışmada Hatay ili ve çevresinde doğal olarak yetişen ve yöre halkının hastalıkları tedavi etmek amacıyla kullandıkları origanum, lavanta ve rezene gibi tıbbi bitkilerden elde edilen uçucu yağların kimyasal bileşenleri gaz kromotografisi ve kütle spektroskopisi (GC-MS) yardımıyla belirlenmiş olup, gerek uçucu yağlar gerekse yapısında en yüksek oranda bulunan ana bileşenleri (carvacro...

54. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

teşekkür
manevi
hayatım
maddi
esirgemeyen
katkı


54. SAYFA ICERIGI

54
TEŞEKKÜR
Tez konumun belirlenmesinde, laboratuar çalışmaları ve yazım aşamasında değerli fikir ve katkılarıyla çalışmalarımı yönlendiren sayın hocam Yrd. Doç. Dr. E. Mine SOYLUya sonsuz teşekkür ederim. Ayrıca katkı ve yardımlarından dolayı Yrd. Doç. Dr. Soner SOYLU, Doç. Dr. Şener KURT ve Araş. Gör. M.Fatih TOKa, tez çalışmalarına maddi desteğinden dolayı M.K.Ü Araştırma Fonuna da ayrıca teşekkür ederim.
Tüm öğrenim hayatım boyunca ve özel hayatımda maddi ve manevi desteğini hiçbir zaman esirgemeyen aileme sonsuz teşekkür ederim.

İlgili Kaynaklarsingle.php