6
ÖZET
TURUNÇGİLLERDE HASAT SONRASI PATOJENLERE KARŞI BAZI BİTKİ UÇUCU YAĞLARININ ANTİFUNGAL ETKİNLİĞİ
Yapılan bu çalışmada Doğu Akdeniz Bölgesinde yetişen ak kekik (Origanum onites L.), Suriye kekiği (Origanum syriacum var. bevanii Holmes.), karabaş kekik (Thymbra spicata L.), karabaş lavanta (Lavandula stoechas subsp. stoechas L.), rezene (Foeniculum vulgare Mill.) ve defne (Laurus nobilis L.) gibi farklı familyalara dahil bitki türlerinden elde edilen uçucu yağların antifungal etkinlikleri depolanmış turunçgil meyvelerinde sorun olan fungal hastalık etmenlerinden Alternaria alternata (Kahverengi Leke Hastalığı), Penicillium digitatum (Yeşil küf çürüklüğü), Botrytis cinerea (Kurşuni küf) ve Aspergilus nigere (Siyah çürüklük) karşı in vitro koşullarda araştırılmıştır.
Uçucu yağların fungal etmenlerin misel, spor çimlenmesi ve çim borusu gelişimi üzerine değme ve buhar etkinlikleri farklı konsantrasyonlar kullanılarak araştırılmıştır. Uçucu yağların değme ve buhar etkinliklerine bakıldığında O. onites, O. syriacum ve T. spicata bitkilerinin uçucu yağları test edilen fungal etmenlere karşı F. vulgare, L. nobilis ve L. stoechas uçucu yağlarına göre daha yüksek düzeyde antifungal etkinlik göstermiştir. Fungal etmenlerin misel, spor çimlenmesi ve çim borusu gelişimi üzerinde uçucu yağların buhar etkinliği değme etkinliğine göre daha düşük konsantrasyonlarda ortaya çıkmıştır.
Uçucu yağların fungal etmenlerin hif ve sporları üzerinde neden olduğu morfolojik değişiklikler, ışık ve taramalı elektron mikroskobu ile araştırılmıştır. Uçucu yağların buharına maruz kalmış fungusların hiflerinde sitoplazmik pıhtılaşma, protoplastlarında vakuolleşme, hiflerde erime ve sitoplazmik boşalma şeklinde gözlenen önemli yapısal deformasyonlar gözlenmiştir.
2007, 45 sayfa
Anahtar Kelimeler: Antifungal etkinlik, uçucu yağ, Penicillium, Aspergillus, Botrytis,
Alternaria,6. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Hıyar kök ve kökboğazı çürüklüğü etmeni Fusarium oxysporum F. sp. radicis-cucumerinum' a karşı bitki uçucu yağlarının antifungal etkileri - Sayfa 6
I ÖZET HIYAR KÖK ve KÖKBOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ ETMENİ Fusarium oxysporum f.sp. radicis-cucumerinum' a KARŞI BİTKİ UÇUCU YAĞLARININ ANTİFUNGAL ETKİLERİ Bu çalışmada, Türkiye' nin Doğu Akdeniz Bölgesinde yetişen ak kekik (Origanum onites L.), lavanta (Lavandula stoechas subsp. stoechas L.), rezene (Foeniculum vulgare Mill.), defne (Laurus nobilis) ve mersin (Myrtus communis) gibi farklı bitki türlerinde...
Domateste Phytophthora infestans ve Sclerotinia sclerotioruma karşı uçucu yağlar ve bitki ekstraklarının antifungal etkileri - Sayfa 5
I ÖZET DOMATESTE Phytophthora infestans ve Sclerotinia sclerotiorum'a KARŞI UÇUCU YAGLAR VE BİTKİ EKSTRAKTLARININ ANTİFUNGAL ETKİLERİ Bu çalışmada Hatay ilinin farklı bölgelerinde doğal olarak yetişen tıbbi bitkilerden olan Suriye kekiği (Origanum syriacum), karabaş kekik (Thymbra spicata) ve karabaş lavanta (Lavandula stoechas) bitkilerinden elde edilen uçucu yağ ve sulu ekstraktlarının domate...

6. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

origanum
uçucu
syriacum
yağları
bitki
vulgare


6. SAYFA ICERIGI

6
ÖZET
TURUNÇGİLLERDE HASAT SONRASI PATOJENLERE KARŞI BAZI BİTKİ UÇUCU YAĞLARININ ANTİFUNGAL ETKİNLİĞİ
Yapılan bu çalışmada Doğu Akdeniz Bölgesinde yetişen ak kekik (Origanum onites L.), Suriye kekiği (Origanum syriacum var. bevanii Holmes.), karabaş kekik (Thymbra spicata L.), karabaş lavanta (Lavandula stoechas subsp. stoechas L.), rezene (Foeniculum vulgare Mill.) ve defne (Laurus nobilis L.) gibi farklı familyalara dahil bitki türlerinden elde edilen uçucu yağların antifungal etkinlikleri depolanmış turunçgil meyvelerinde sorun olan fungal hastalık etmenlerinden Alternaria alternata (Kahverengi Leke Hastalığı), Penicillium digitatum (Yeşil küf çürüklüğü), Botrytis cinerea (Kurşuni küf) ve Aspergilus nigere (Siyah çürüklük) karşı in vitro koşullarda araştırılmıştır.
Uçucu yağların fungal etmenlerin misel, spor çimlenmesi ve çim borusu gelişimi üzerine değme ve buhar etkinlikleri farklı konsantrasyonlar kullanılarak araştırılmıştır. Uçucu yağların değme ve buhar etkinliklerine bakıldığında O. onites, O. syriacum ve T. spicata bitkilerinin uçucu yağları test edilen fungal etmenlere karşı F. vulgare, L. nobilis ve L. stoechas uçucu yağlarına göre daha yüksek düzeyde antifungal etkinlik göstermiştir. Fungal etmenlerin misel, spor çimlenmesi ve çim borusu gelişimi üzerinde uçucu yağların buhar etkinliği değme etkinliğine göre daha düşük konsantrasyonlarda ortaya çıkmıştır.
Uçucu yağların fungal etmenlerin hif ve sporları üzerinde neden olduğu morfolojik değişiklikler, ışık ve taramalı elektron mikroskobu ile araştırılmıştır. Uçucu yağların buharına maruz kalmış fungusların hiflerinde sitoplazmik pıhtılaşma, protoplastlarında vakuolleşme, hiflerde erime ve sitoplazmik boşalma şeklinde gözlenen önemli yapısal deformasyonlar gözlenmiştir.
2007, 45 sayfa
Anahtar Kelimeler: Antifungal etkinlik, uçucu yağ, Penicillium, Aspergillus, Botrytis,
Alternaria,

İlgili Kaynaklarsingle.php