PDA GC-MS
MIC
SEM

8
SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ
Patates Dekstroz Agar katı besi ortamı Gas Cromotogrophy-Mass Spectroscopy (Gaz kromotogrofi ve kütle spektroskopi) Minimum Inhibition Concentration (Patojen gelişimini engelleyen en düşük konsantrasyon) Scanning Electron Microscope8. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


8. SAYFA ICERIGI

PDA GC-MS
MIC
SEM

8
SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ
Patates Dekstroz Agar katı besi ortamı Gas Cromotogrophy-Mass Spectroscopy (Gaz kromotogrofi ve kütle spektroskopi) Minimum Inhibition Concentration (Patojen gelişimini engelleyen en düşük konsantrasyon) Scanning Electron Microscope

İlgili Kaynaklarsingle.php