9

ÇİZELGELER DİZİNİ

Çizelge 3.1 Çizelge 4.1 Çizelge 4.2 Çizelge 4.3 Çizelge 4.4 Çizelge 4.5 Çizelge 4.6 Çizelge 4.7

Denemede uçucu yağları kullanılan bitkilerin bilimsel, yöresel ve familya adı, toplandığı yer ve tarihleri. A.alternata ve B.cinereanın misel gelişimi üzerine uçucu yağların değme etkileri (%). A. alternata ve B. cinereanın misel gelişimi üzerine uçucu yağların buhar etkileri (%). Uçucu Yağların Değme ve Buhar Fazının Fungisidal ve Fungistatik Etkileri. Farklı uçucu yağların değme uygulamalarında patojenlerin spor çimlenmesi(%) Farklı uçucu yağların buhar uygulamalarında patojenlerin spor çimlenmesi (%).
Uçucu yağların buhar uygulamalarında patojenlerin ortalama çim borusu gelişimi (m). Uçucu yağların değme uygulamalarında patojenlerin ortalama çim borusu gelişimi (m).

11 19 21 23 25 27 28 299. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

gelişimi
çimlenmesi
spor
uçucu
yağları
buhar


9. SAYFA ICERIGI

9

ÇİZELGELER DİZİNİ

Çizelge 3.1 Çizelge 4.1 Çizelge 4.2 Çizelge 4.3 Çizelge 4.4 Çizelge 4.5 Çizelge 4.6 Çizelge 4.7

Denemede uçucu yağları kullanılan bitkilerin bilimsel, yöresel ve familya adı, toplandığı yer ve tarihleri. A.alternata ve B.cinereanın misel gelişimi üzerine uçucu yağların değme etkileri (%). A. alternata ve B. cinereanın misel gelişimi üzerine uçucu yağların buhar etkileri (%). Uçucu Yağların Değme ve Buhar Fazının Fungisidal ve Fungistatik Etkileri. Farklı uçucu yağların değme uygulamalarında patojenlerin spor çimlenmesi(%) Farklı uçucu yağların buhar uygulamalarında patojenlerin spor çimlenmesi (%).
Uçucu yağların buhar uygulamalarında patojenlerin ortalama çim borusu gelişimi (m). Uçucu yağların değme uygulamalarında patojenlerin ortalama çim borusu gelişimi (m).

11 19 21 23 25 27 28 29

İlgili Kaynaklarsingle.php