Üç boyutlu dokuma kompozit yapıların mekanik analizi

X
SİMGELER DİZİNİ
A Kırılma enerjisi E Çekme modülü ve Eğilme modülü F Maksimum yük K Ani darbe mukavemeti L Başlangıçtaki numune uzunluğu l Kopma uzama miktarı m Yük-uzama eğrisinin elastik bölgeye ait eğimi t Numune kalınlığı w Numune genişliği Çekme mukavemeti ve Eğilme mukavemeti Kopma uzama oranı11. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Enjeksiyonda şekillendirilen termoplastik malzemelerde farklı dolguların birleşme izine etkisinin incelenmesi - Sayfa 96
79 g-Çekmede kopma mukavemeti Kopma mukavemeti, genellikle yassı bir papyon seklindeki numunenin kopma anında vardığı azami gerilme mukavemetidir. Gerekli kuvvet orijinal kesitin birim alanına göre belirtilir. Uzama bu papyon numunede işaretlenen iki çizginin tatbik edilen çekme ile birbirinden uzaklaşma yüzdesidir. Kopmadaki uzama, numunenin koptuğu andaki yüzde uzamasıdır [64]. Çekme gerilmesi ...
Polyester dokuma kumaş takviyeli kompozit malzemelerin darbe ve eğilme davranışının incelenmesi - Sayfa 72
60 Instron cihazında çekme testi yapılmıştır. Eğilme mukavemeti ve eğilme modülünün tayini için yine Instron cihazında üç noktalı eğilme testi yapılmıştır. 2.2.5.1. Çekme Testi Üretilen dokuma kumaş takviyeli kompozit numunelerin, çekme mukavemetleri ve çekme modüllerinin belirlenebilmesi için testler, 100 kN yük hücresine sahip Instron 5582 cihazında ASTM D3039 standartlarına uygun olara...

11. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

numune
çekme
modülü
uzama
kopma
elastik


11. SAYFA ICERIGI

X
SİMGELER DİZİNİ
A Kırılma enerjisi E Çekme modülü ve Eğilme modülü F Maksimum yük K Ani darbe mukavemeti L Başlangıçtaki numune uzunluğu l Kopma uzama miktarı m Yük-uzama eğrisinin elastik bölgeye ait eğimi t Numune kalınlığı w Numune genişliği Çekme mukavemeti ve Eğilme mukavemeti Kopma uzama oranı

İlgili Kaynaklarsingle.php