Üç boyutlu dokuma kompozit yapıların mekanik analizi

2
ipliklerin darbe yükü altında katmanlar arası ayrılmayı durdurması ya da yavaşlatmasıdır.
Üç boyutlu dokuma kumaş takviyeli kompozitlerin sahip olduğu bu avantajlar, yapılan bilimsel çalışmaları bu yapıların mekanik özelliklerinin araştırılması üzerine yoğunlaştırmıştır. Bu konuda kapsamlı çalışmalardan birisi Zic ve arkadaşları (1990) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada dikdörtgensel, üçgensel ve sinüsoidal merkez yardımıyla bütünleşmiş iki yüzden oluşan üç boyutlu dokuma kumaş yapılarıyla takviye edilmiş kompozitlerin çekme ve eğilme mukavemetleri araştırılmıştır. Brandt ve arkadaşları (1996) tarafından yapılan çalışmada ise farklı dokuma tipleri kullanılarak oluşturulan yapılarla takviye edilmiş kompozitlerin ve üç boyutlu dokumaların özel bir türü olan sandviç dokuma takviyeli kompozitlerin mekanik performansı, hasar toleransı ve enerji absorbsiyon kapasitesi karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. Brandt ve arkadaşlarının (Brandt ve ark. 1996) sandviç dokuma yapıların orta kısmında köpük ve bal peteği kullanarak meydana getirdikleri bu kompozit yapılarda hasar direnci ve enerji absorbsiyon kapasitesinin geliştirilmiş olduğu görülür. Pochiraju ve Chou (1999) tarafından yapılan diğer bir çalışmada ise açılı interlok üç boyutlu dokuma yapısıyla takviye edilmiş kompozitlerin çekme, bası, kayma ve eğilme yüklemeleri altındaki davranışları deneysel olarak incelenmiştir. Van Vuure ve arkadaşları (2000) tarafından yapılan çalışmada ise sandviç dokuma takviyeli kompozitlerin mekanik performanslarının belirlenebilmesi için bası ve kayma mukavemetleri analiz edilmiş ve yapı geometrik olarak incelenmiştir. Langston ve Qiu (2003) tarafından yapılan çalışmada da aramid iplikler kullanılarak oluşturulan ortogonal üç boyutlu dokuma kumaş takviyeli kompozit malzemelerin çekme mukavemetleri analiz edilmiştir.
Bu çalışmada el yatırma tekniği ile üretilen iki fazlı, üç boyutlu dokumaların özel bir türü olan sandviç dokuma takviyeli kompozit yapı ile bu yapının içerisine poliüretan köpük uygulaması yapılarak elde edilen üç fazlı yapının çekme mukavemetleri, eğilme mukavemetleri ve ani darbe mukavemetleri analiz edilmiş ve karşılaştırılmıştır.14. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Tekstil kompozitleri üzerine bazı çalışmalar - Sayfa 53
45 atkı ve çözgü yatırımlı sandviç kumaş takviyeli kompozitin basma davranışlarını incelemiş, dokuma kumaş ve saç örgüsü kumaş kompozitleri ile karşılaştırmasını yapmışlardır. Bieksenel sandviç kumaş takviyeli kompozitin daha yüksek basma dayanımına ve rijitliğine sahip olduğunu belirtmişlerdir. Abounaim, Hoffmann, Deistel ve Cherif (2010) hem atkı hem de çözgü yönünde yatırım ipliği olan tek pl...
Üç boyutlu boşluklu yuvarlak örme kumaşların antistatik ve termal özelliklerinin belirlenmesi - Sayfa 33
14 Philips ve arkadaşları [12–14], açık ve kapalı ilmek yapılı çözgülü örme ÜBBÖ kumaşın standart sandviç yapılar yerine kompozitlerde kullanımını araştırmışlardır. Bilindiği üzere, tekstil olmayan standart sandviç yapılar iki yüzey arasına sünger gibi altıgen şeklindeki dolgu malzemelerinin yerleştirilmesiyle ve üç katmanın lamine edilmesiyle oluşturulmaktadır. Bu yapıların hem proses hem de mal...

14. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kompozit
yapı
kumaş
takviye
eğilme
takviyeli


14. SAYFA ICERIGI

2
ipliklerin darbe yükü altında katmanlar arası ayrılmayı durdurması ya da yavaşlatmasıdır.
Üç boyutlu dokuma kumaş takviyeli kompozitlerin sahip olduğu bu avantajlar, yapılan bilimsel çalışmaları bu yapıların mekanik özelliklerinin araştırılması üzerine yoğunlaştırmıştır. Bu konuda kapsamlı çalışmalardan birisi Zic ve arkadaşları (1990) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada dikdörtgensel, üçgensel ve sinüsoidal merkez yardımıyla bütünleşmiş iki yüzden oluşan üç boyutlu dokuma kumaş yapılarıyla takviye edilmiş kompozitlerin çekme ve eğilme mukavemetleri araştırılmıştır. Brandt ve arkadaşları (1996) tarafından yapılan çalışmada ise farklı dokuma tipleri kullanılarak oluşturulan yapılarla takviye edilmiş kompozitlerin ve üç boyutlu dokumaların özel bir türü olan sandviç dokuma takviyeli kompozitlerin mekanik performansı, hasar toleransı ve enerji absorbsiyon kapasitesi karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. Brandt ve arkadaşlarının (Brandt ve ark. 1996) sandviç dokuma yapıların orta kısmında köpük ve bal peteği kullanarak meydana getirdikleri bu kompozit yapılarda hasar direnci ve enerji absorbsiyon kapasitesinin geliştirilmiş olduğu görülür. Pochiraju ve Chou (1999) tarafından yapılan diğer bir çalışmada ise açılı interlok üç boyutlu dokuma yapısıyla takviye edilmiş kompozitlerin çekme, bası, kayma ve eğilme yüklemeleri altındaki davranışları deneysel olarak incelenmiştir. Van Vuure ve arkadaşları (2000) tarafından yapılan çalışmada ise sandviç dokuma takviyeli kompozitlerin mekanik performanslarının belirlenebilmesi için bası ve kayma mukavemetleri analiz edilmiş ve yapı geometrik olarak incelenmiştir. Langston ve Qiu (2003) tarafından yapılan çalışmada da aramid iplikler kullanılarak oluşturulan ortogonal üç boyutlu dokuma kumaş takviyeli kompozit malzemelerin çekme mukavemetleri analiz edilmiştir.
Bu çalışmada el yatırma tekniği ile üretilen iki fazlı, üç boyutlu dokumaların özel bir türü olan sandviç dokuma takviyeli kompozit yapı ile bu yapının içerisine poliüretan köpük uygulaması yapılarak elde edilen üç fazlı yapının çekme mukavemetleri, eğilme mukavemetleri ve ani darbe mukavemetleri analiz edilmiş ve karşılaştırılmıştır.

İlgili Kaynaklarsingle.php