Üç boyutlu dokuma kompozit yapıların mekanik analizi

3
1. KAYNAK ÖZETLERİ
1.1. Tekstil Yapılarıyla Takviye Edilen Kompozitlerde Kullanılan Elyaf Çeşitleri
Kompozit malzemeler, birbirlerinin zayıf yönlerini düzelterek üstün özellikler elde etmek amacıyla, birbirinden farklı iki veya daha fazla bileşenin bir araya getirilmesiyle elde edilmiş yapılardır. Kompozit malzemelerin performans ve mekanik özelliklerini, kompozitleri oluşturan bileşenler tek başlarına sağlayamazlar. Kompozit malzemede, bileşenlerin iyi özellikleri bir araya getirilmiştir.
Tekstil kompozitlerinde, tekstil malzemeleri takviye elemanlarıdır ve kompozit malzemelerin performansını belirlerler. Yüksek performans gerektiren uygulamalar için kullanılacak tekstil kompozitlerinde takviye malzemesi olarak cam, karbon ve aramid gibi yüksek mukavemetli ve yüksek modüllü lifler kullanılır (Hull 1981).
Cam lifleri maliyetlerinin uygun olmasının yanında yüksek mukavemete de sahip oldukları için en yaygın olarak kullanılan takviye malzemesidir. Cam liflerinin tipik örnekleri A, C, D, E ve S tipi cam lifleridir. En çok kullanılan E tipi camdır. Düşük alkali oranı nedeniyle E tipi cam liflerinin elektriksel yalıtkanlığı diğer cam tiplerine göre oldukça iyidir. Maksimum alkali içeriği %2 olan ve kalsiyum alüminyum borosilikat içeren E tipi cam lifleri yüksek dayanım özelliği gösterirler (http://www.camelyaf.com.tr,2009). C tipi cam liflerinin kimyasal direnci yüksek olduğu için korozyona dayanıklılık istenen yerlerde kullanılır. S tipi cam lifleri ise yüksek modüle ve mukavemete sahip olmalarına karşın yüksek maliyetinden dolayı ancak özel kullanım alanları için uygundur (Philips 1989). Karbon liflerinde mukavemet/ağırlık ve modül/ağırlık oranları çok yüksektir. Aynı zamanda yüksek ısılarda özelliğini koruma ve yorulma dayanımı özelliklerine sahiptirler. Bununla birlikte karbon elyafının kendi yapısal özelliklerinden kaynaklanan bazı olumsuz yanları da mevcuttur. Liflerin sınırlı uzama özellikleri bazı darbe sorunlarına neden olmaktadır. Bu açığı kapatmak amacıyla daha yüksek uzama olanaklı elyaf ürünleri geliştirilmektedir. Karbon elyafının elektriği iletme özelliği de bazı kullanım alanları için uygun değildir. Aramid lifleri yüksek modül, yüksek düzeyde yapışma özelliği ve15. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Tekstil kompozitleri üzerine bazı çalışmalar - Sayfa 19
11 mukavemet/ağırlık oranı aranan misil, basınç tüpleri ve gergi düzenekleri gibi uygulamalarda tercih edilmektedir. Aramid lifleri sürekli elyaf, sürekli elyaf ipliği, kesikli elyaf ve ipliği, tekstüre iplik ya da kumaş formlarında bulunmaktadır (Adanur, 1995). Cam elyafı (fiberglas), silika, kolemanit, alüminyum oksit, magnezyum oksit gibi geleneksel cam üretim hammaddelerinden üretilmektedir,...
Kompozit malzemeden imal edilmiş bir takviye elemanının eğilme ve burulma yükü altında deneysel ve sayısal olarak incelenmesi - Sayfa 19
2.2.2. Takviye elemanları (Elyaflar) Takviye elemanlarının kullanım amacı sonuçta çıkacak olan kompozit parçanın dayanımını arttırmaktır. Yaygın olarak kullanılan Elyaflar: ¾ Cam Elyaf ¾ Karbon Elyaf (Grafit) ¾ Aramid Elyaf (Kevlar) ‘dır. 2.2.2.1. Cam Elyaf Cam lifinin ana malzemesi silikadır. Lif içersinde SiO2 olarak bulunur. 9-23 mikron olan cam lifleri elektrikle ısıtılan platin rodyum alaşı...
Yüzey çatlaklı filaman sarım CTP boruların iç basınç altında yorulma davranışı - Sayfa 22
14 Şekil 3.3 Aramid/epoksi sarımı 3.2.2. Takviye Malzemeleri Filaman sargı tekniğinde en yaygın takviye malzemesi olarak E-Cam elyaf kullanılmaktadır. E-Cam' a göre güçlü fakat daha pahalı olan S-Cam, karbon, Aramid gibi elyaflar ise genellikle havacılık sanayinde kullanılır. Her iki cam elyafta filaman sargıya uygun yüksek çekme mukavemetine sahiptir. Cam elyafların diğer takviye malzemelerine ...

15. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

elyaf
kompozit
karbon
takviye
yüksek
lifler


15. SAYFA ICERIGI

3
1. KAYNAK ÖZETLERİ
1.1. Tekstil Yapılarıyla Takviye Edilen Kompozitlerde Kullanılan Elyaf Çeşitleri
Kompozit malzemeler, birbirlerinin zayıf yönlerini düzelterek üstün özellikler elde etmek amacıyla, birbirinden farklı iki veya daha fazla bileşenin bir araya getirilmesiyle elde edilmiş yapılardır. Kompozit malzemelerin performans ve mekanik özelliklerini, kompozitleri oluşturan bileşenler tek başlarına sağlayamazlar. Kompozit malzemede, bileşenlerin iyi özellikleri bir araya getirilmiştir.
Tekstil kompozitlerinde, tekstil malzemeleri takviye elemanlarıdır ve kompozit malzemelerin performansını belirlerler. Yüksek performans gerektiren uygulamalar için kullanılacak tekstil kompozitlerinde takviye malzemesi olarak cam, karbon ve aramid gibi yüksek mukavemetli ve yüksek modüllü lifler kullanılır (Hull 1981).
Cam lifleri maliyetlerinin uygun olmasının yanında yüksek mukavemete de sahip oldukları için en yaygın olarak kullanılan takviye malzemesidir. Cam liflerinin tipik örnekleri A, C, D, E ve S tipi cam lifleridir. En çok kullanılan E tipi camdır. Düşük alkali oranı nedeniyle E tipi cam liflerinin elektriksel yalıtkanlığı diğer cam tiplerine göre oldukça iyidir. Maksimum alkali içeriği %2 olan ve kalsiyum alüminyum borosilikat içeren E tipi cam lifleri yüksek dayanım özelliği gösterirler (http://www.camelyaf.com.tr,2009). C tipi cam liflerinin kimyasal direnci yüksek olduğu için korozyona dayanıklılık istenen yerlerde kullanılır. S tipi cam lifleri ise yüksek modüle ve mukavemete sahip olmalarına karşın yüksek maliyetinden dolayı ancak özel kullanım alanları için uygundur (Philips 1989). Karbon liflerinde mukavemet/ağırlık ve modül/ağırlık oranları çok yüksektir. Aynı zamanda yüksek ısılarda özelliğini koruma ve yorulma dayanımı özelliklerine sahiptirler. Bununla birlikte karbon elyafının kendi yapısal özelliklerinden kaynaklanan bazı olumsuz yanları da mevcuttur. Liflerin sınırlı uzama özellikleri bazı darbe sorunlarına neden olmaktadır. Bu açığı kapatmak amacıyla daha yüksek uzama olanaklı elyaf ürünleri geliştirilmektedir. Karbon elyafının elektriği iletme özelliği de bazı kullanım alanları için uygun değildir. Aramid lifleri yüksek modül, yüksek düzeyde yapışma özelliği ve

İlgili Kaynaklarsingle.php