Üç boyutlu dokuma kompozit yapıların mekanik analizi

4
yüksek mukavemet/ağırlık oranını üründe bir araya getirmektedir. Mukavemet ve modül değerlerinin yanında liflerin kolaylıkla ıslatılabilmesi ve üründe darbe dayanımı özellikleri dolayısıyla yaygın olarak kullanılan reçinelerin çoğunluğu ile kullanılabilmektedir. Aramid elyafı negatif ısıl genleşme katsayısına sahip olduğu için ısıl yayılmanın önem taşıdığı ortamlarda fayda sağlamaktadır (http://www.camelyaf.com.tr,2009).
1.2. Tekstil Yapılarıyla Takviye Edilen Kompozitlerde Kullanılan Reçineler
Reçineler yapının bütünlüğünü ve rijitliğini sağlayıp, takviye elemanı olan lif, iplik veya kumaşları bir arada ve istenen doğrultularda tutarlar. Reçine mukavemeti, tekstil takviye elemanının mukavemeti ile kıyaslandığında çok düşüktür (Hull 1981). Tekstil kompozitlerinde kullanılan reçineler, termoset ve termoplastik olarak iki gruba ayrılırlar (Şekil 1.1) (http://www.camelyaf.com.tr,2009). Termoplastik reçineler ısıtıldıklarında yumuşarlar ve ısıtılmış yarı sıvı haldeyken şekillendirilebilirler. Termoset reçineler ise bunun aksine ilk hallerinde genelde sıvıdırlar. Son ürüne yönelik olarak kullanıldıklarında bir katalizörün, ısının ya da her ikisinin de yardımıyla sertleşme aşamasına geçerler. Sertleşme tamamlandıktan sonra termoset reçineler orijinal sıvı hallerine döndürülemezler. Bir kez şekillendirildiklerinde bir daha yeniden şekillendirilemezler (http://www.camelyaf.com.tr,2009).
Şekil 1.1 Tekstil kompozitlerinde kullanılan reçinelerin sınıflandırılması Termoset reçineler izotropiktirler ve lif takviyeli kompozit yapılarda daha yaygın olarak kullanılırlar. Bu reçinelerin, lif takviyeli kompozit yapımında düşük viskozitede olmaları tercih edilir. Termoset reçinelerle oluşturan kompozit yapılarda katılaşma esnasında molekül zincirleri arasında çapraz bağlanma olduğu için (Şekil 1.2),16. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Tekstil atıklarından oluşturulan kompozitlerin performans özelliklerinin incelenmesi - Sayfa 42
kullanımı da giderek yaygınlaşmaktadır. Termoplastik grubunda yaygın olarak poliamid ve polipropilen kullanımı görülür (yaklaşık %68,3). Bunların yanı sıra hibrid formda polietilen ve polibutilentereftalat, polietereterketon ve polietersulfon kullanımı da dikkat çekmektedir. Naylonlar ve polikarbonatlar, ticari kompozitlerin hazırlanmasında kullanılan az sayıdaki termoplastikten ikisidir [13]. Te...
Silan kaplamalı kısa cam elyaf poliester kompozitlerin mekanik ve termal özelliklerinin karakterizasyonu - Sayfa 30
10 Polimer matrisli kompozitler Matris olarak kullanılan polimerler, ucuz ve kolaylıkla çalışabilir malzemelerdir. Diğer taraftan düşük elastik modüle ve düşük kullanım sıcaklığına sahiptirler. Polimer matrisler, termoset ve termoplastik olmak üzere 2 gruba ayrılır. Termoplastik matrisler ısıtıldıklarında yumuşarlar ve ısıtılmış yarı sıvı haldeyken şekillendirilebilir veya kalıplandırılabilirler...
Tekstil kompozitleri üzerine bazı çalışmalar - Sayfa 11
3 1.2.1 Tekstil Kompozitlerinin Bileşenleri Tekstil kompozitlerinin bileşenleri matris malzemesi ve tekstil önşekilidir. 1.2.1.1 Matris Malzemesi Reçine olarak adlandırılan matrisin tekstil kompozitlerinde temel görevi tekstil önşekiline kompozit içerisinde belirli bir oryantasyonda olmak üzere rijitlik ve şekil sağlamaktır. Reçinenin görevi kullanılan takviye malzemesini sarıp, takviye malzem...

16. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yüksek
kompozit
termoplastik
termoset
takviye
düşük


16. SAYFA ICERIGI

4
yüksek mukavemet/ağırlık oranını üründe bir araya getirmektedir. Mukavemet ve modül değerlerinin yanında liflerin kolaylıkla ıslatılabilmesi ve üründe darbe dayanımı özellikleri dolayısıyla yaygın olarak kullanılan reçinelerin çoğunluğu ile kullanılabilmektedir. Aramid elyafı negatif ısıl genleşme katsayısına sahip olduğu için ısıl yayılmanın önem taşıdığı ortamlarda fayda sağlamaktadır (http://www.camelyaf.com.tr,2009).
1.2. Tekstil Yapılarıyla Takviye Edilen Kompozitlerde Kullanılan Reçineler
Reçineler yapının bütünlüğünü ve rijitliğini sağlayıp, takviye elemanı olan lif, iplik veya kumaşları bir arada ve istenen doğrultularda tutarlar. Reçine mukavemeti, tekstil takviye elemanının mukavemeti ile kıyaslandığında çok düşüktür (Hull 1981). Tekstil kompozitlerinde kullanılan reçineler, termoset ve termoplastik olarak iki gruba ayrılırlar (Şekil 1.1) (http://www.camelyaf.com.tr,2009). Termoplastik reçineler ısıtıldıklarında yumuşarlar ve ısıtılmış yarı sıvı haldeyken şekillendirilebilirler. Termoset reçineler ise bunun aksine ilk hallerinde genelde sıvıdırlar. Son ürüne yönelik olarak kullanıldıklarında bir katalizörün, ısının ya da her ikisinin de yardımıyla sertleşme aşamasına geçerler. Sertleşme tamamlandıktan sonra termoset reçineler orijinal sıvı hallerine döndürülemezler. Bir kez şekillendirildiklerinde bir daha yeniden şekillendirilemezler (http://www.camelyaf.com.tr,2009).
Şekil 1.1 Tekstil kompozitlerinde kullanılan reçinelerin sınıflandırılması Termoset reçineler izotropiktirler ve lif takviyeli kompozit yapılarda daha yaygın olarak kullanılırlar. Bu reçinelerin, lif takviyeli kompozit yapımında düşük viskozitede olmaları tercih edilir. Termoset reçinelerle oluşturan kompozit yapılarda katılaşma esnasında molekül zincirleri arasında çapraz bağlanma olduğu için (Şekil 1.2),

İlgili Kaynaklarsingle.php