Üç boyutlu dokuma kompozit yapıların mekanik analizi

6

2. Lifler, termosetlerle kolay ıslatılabildiğinden oluşan kompozit malzemede boşluk ve gözenek daha azdır.
3. Termoset kompozitlerin işlenmesinde, termoplastik kompozitlere göre ısı ve basınç gereksinimi daha azdır. Bu da enerji kazanımı sağlar.
4. Termoset kompozitlerin işlenmesinde basit ve düşük maliyetli donanımlar kullanılabilir.

Termoset reçinelerin dezavantajları; 1. Termoset kompozitlerin katılaşma zamanları uzundur. Bu
termoplastiklere göre düşük üretim oranları elde edilir. 2. Termoset kompozitler bir kez katılaştırıldığında tekrar şekil verilemez. 3. Termoset kompozitlerin geri dönüşümü bir sorundur.

yüzden

Termoplastik reçinelerin sağladığı avantajlar; 1. Proses süreci genelde çok kısadır. Çünkü proses sırasında kimyasal bir
reaksiyon yoktur. Bu nedenle yüksek hacimli üretim metotları için kullanılabilir. Örneğin, enjeksiyon kalıplama için proses süresi 1 dakikadan azdır. 2. Termoplastik kompozitler ısı ve basınç ile yeniden şekillendirilebilirler. 3. Termoplastik kompozitlerin geri dönüşümü kolaydır.
Termoplastik reçinelerin dezavantajları; 1. Termoplastik kompozitlerin üretimi ağır ve dayanıklı bir donanım gerektirir. Bu
durum da maliyeti arttırır. 2. Termoplastik kompozitlerin üretiminde ısı ve basınç uygulanması nitelikli bir
donanım gerektirir (Mazumdar 2002).
1.3. Tekstil Kompozitlerinde Takviye Elemanlarının Sınıflandırılması

Kompozit malzemelerde takviye elemanı olarak kullanılan tekstil yapıları değişik formlarda ve şekillerde üretilebilmektedirler. Bu yapıların sınıflandırılmasıyla ilgili pek çok yaklaşım olmasına rağmen bu yaklaşımlar arasında önemli farklılıklar yoktur.18. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Üç fazlı elyaf tabakalı karma kompozit yapının balistik özelliklerinin incelenmesi - Sayfa 42
oluşan bir kimyasal gruba verilen addır. Çekme, basma, aşınma, kimyasal ve darbe dayanımları oldukça yüksektir. En önemli özelliği, hangi düzgünlük ve dokuda olursa olsun, herhangi bir yüzeyi yapıştırma kabiliyetidir. Viskozitesi çok düşük olup oda sıcaklığında katılaşabilirler. Uygulanan kür işlemleri ile yüksek sıcaklıklara dayanımları 150-200 ºC’ye artırılabilir. Büzülmesi %2’den azdır. Kür işl...
Tekstil kompozitleri üzerine bazı çalışmalar - Sayfa 11
3 1.2.1 Tekstil Kompozitlerinin Bileşenleri Tekstil kompozitlerinin bileşenleri matris malzemesi ve tekstil önşekilidir. 1.2.1.1 Matris Malzemesi Reçine olarak adlandırılan matrisin tekstil kompozitlerinde temel görevi tekstil önşekiline kompozit içerisinde belirli bir oryantasyonda olmak üzere rijitlik ve şekil sağlamaktır. Reçinenin görevi kullanılan takviye malzemesini sarıp, takviye malzem...
Karbon elyaf takviyeli epoksi kompozit malzemelerin karakterizasyonu - Sayfa 38
22 3.Termoset kompozitlerin işlenmesinde, termoplastik kompozitlere göre, ısı ve basınç gereksinimi daha azdır. Bu da enerji kazanımı sağlar. 4.Termoset kompozitlerin işlenmesinde, basit ve düşük maliyetli teçhizat kullanılabilir [3]. Termoset kompozit işlemenin dezavantajları; 1.Termoset kompozit işleme, uzun kür zamanları gerektirir ve sonuç olarak termoplastiklere göre düşük üretim ora...

18. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kompozit
termoset
termoplastik
düşük
yüksek
kolay


18. SAYFA ICERIGI

6

2. Lifler, termosetlerle kolay ıslatılabildiğinden oluşan kompozit malzemede boşluk ve gözenek daha azdır.
3. Termoset kompozitlerin işlenmesinde, termoplastik kompozitlere göre ısı ve basınç gereksinimi daha azdır. Bu da enerji kazanımı sağlar.
4. Termoset kompozitlerin işlenmesinde basit ve düşük maliyetli donanımlar kullanılabilir.

Termoset reçinelerin dezavantajları; 1. Termoset kompozitlerin katılaşma zamanları uzundur. Bu
termoplastiklere göre düşük üretim oranları elde edilir. 2. Termoset kompozitler bir kez katılaştırıldığında tekrar şekil verilemez. 3. Termoset kompozitlerin geri dönüşümü bir sorundur.

yüzden

Termoplastik reçinelerin sağladığı avantajlar; 1. Proses süreci genelde çok kısadır. Çünkü proses sırasında kimyasal bir
reaksiyon yoktur. Bu nedenle yüksek hacimli üretim metotları için kullanılabilir. Örneğin, enjeksiyon kalıplama için proses süresi 1 dakikadan azdır. 2. Termoplastik kompozitler ısı ve basınç ile yeniden şekillendirilebilirler. 3. Termoplastik kompozitlerin geri dönüşümü kolaydır.
Termoplastik reçinelerin dezavantajları; 1. Termoplastik kompozitlerin üretimi ağır ve dayanıklı bir donanım gerektirir. Bu
durum da maliyeti arttırır. 2. Termoplastik kompozitlerin üretiminde ısı ve basınç uygulanması nitelikli bir
donanım gerektirir (Mazumdar 2002).
1.3. Tekstil Kompozitlerinde Takviye Elemanlarının Sınıflandırılması

Kompozit malzemelerde takviye elemanı olarak kullanılan tekstil yapıları değişik formlarda ve şekillerde üretilebilmektedirler. Bu yapıların sınıflandırılmasıyla ilgili pek çok yaklaşım olmasına rağmen bu yaklaşımlar arasında önemli farklılıklar yoktur.

İlgili Kaynaklarsingle.php