Üç boyutlu dokuma kompozit yapıların mekanik analizi

12
düzenlemesine, yapıdaki toplam iplik sayısına ve biçimli yapının kesit alanının şekline karar verilir. Biçimli yapının kesit alanının şekli, makine yatağında düzenlenen eksenel ipliklerin şekliyle benzerdir. Dört adımlı diyagonal örme yapılarında ise örücü iplikler iç kısımdan çaprazlayarak geçip dış kısımdaki iki katmanla bağlantı yaparlar (Li ve ark. 1990). İki adımlı (b) ve dört adımlı (a) diyagonal örme biçimli yapılarındaki tekrar eden birimler şekil 1.7de gösterilmiştir .
Şekil 1.7 İki adımlı (a) ve dört adımlı (b) diyagonal örme biçimli yapılarındaki tekrar eden birimler
Üç boyutlu diyagonal örme yapılar, dairesel ve köşeli şekilde üretilebilir. Şekil 1.8, dairesel ve köşeli olarak dizayn edilmiş diyagonal örme makinelerini ve diyagonal örme tekniği ile üretilmiş biçimli bir yapıyı göstermektedir. Dairesel makineler genellikle örülmesi istenen forma uygun bir mandrelin etrafında örme yaparak yapıyı oluştururlar. Köşeli olarak dizayn edilmiş diyagonal örme makinelerinde ise, iplik taşıyıcı mekikler, makine üzerinde belirli doğrultularda ipliği yatırırlar. İplik taşıyıcı mekikler, alt kısımlarında bulunan yıldız şeklindeki dişlilerle hareket ettirilirler. Biçimli yapıların oluşumunda, çalışması istenen ve istenmeyen iplik taşıyıcılar bilgisayar kontrollü sistemlerle düzenlenirler (Bogdanovich ve Mungalov 2002).24. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

örme
iplik
makine
iplikler
hareket
makineler


24. SAYFA ICERIGI

12
düzenlemesine, yapıdaki toplam iplik sayısına ve biçimli yapının kesit alanının şekline karar verilir. Biçimli yapının kesit alanının şekli, makine yatağında düzenlenen eksenel ipliklerin şekliyle benzerdir. Dört adımlı diyagonal örme yapılarında ise örücü iplikler iç kısımdan çaprazlayarak geçip dış kısımdaki iki katmanla bağlantı yaparlar (Li ve ark. 1990). İki adımlı (b) ve dört adımlı (a) diyagonal örme biçimli yapılarındaki tekrar eden birimler şekil 1.7de gösterilmiştir .
Şekil 1.7 İki adımlı (a) ve dört adımlı (b) diyagonal örme biçimli yapılarındaki tekrar eden birimler
Üç boyutlu diyagonal örme yapılar, dairesel ve köşeli şekilde üretilebilir. Şekil 1.8, dairesel ve köşeli olarak dizayn edilmiş diyagonal örme makinelerini ve diyagonal örme tekniği ile üretilmiş biçimli bir yapıyı göstermektedir. Dairesel makineler genellikle örülmesi istenen forma uygun bir mandrelin etrafında örme yaparak yapıyı oluştururlar. Köşeli olarak dizayn edilmiş diyagonal örme makinelerinde ise, iplik taşıyıcı mekikler, makine üzerinde belirli doğrultularda ipliği yatırırlar. İplik taşıyıcı mekikler, alt kısımlarında bulunan yıldız şeklindeki dişlilerle hareket ettirilirler. Biçimli yapıların oluşumunda, çalışması istenen ve istenmeyen iplik taşıyıcılar bilgisayar kontrollü sistemlerle düzenlenirler (Bogdanovich ve Mungalov 2002).

İlgili Kaynaklarsingle.php