Üç boyutlu dokuma kompozit yapıların mekanik analizi

17
Şekil 1.11 Çok eksenli çözgülü örme yapısı (Ko 1989)
Şekil 1.12 Çok eksenli LIBA çözgülü örme sistemi (Ko 1989) 1.4.4. Üç boyutlu dokusuz yüzey yöntemi
Üç boyutlu dokusuz yüzey yapıların kompozit endüstrisinde kullanılmaları, dokuma ve diyagonal örme yapılar kadar eski değildir. İğneleme yöntemi ve dikişle birleştirme yöntemi en yaygın üretim teknikleridir. Ancak bu yapılarda iplikler arasında bağlantı olmadığı için, dokunmuş veya örülmüş kumaşlarla kıyaslandığında daha zayıf mekanik özelliklere sahiptirler.29. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Tekstil kompozitleri üzerine bazı çalışmalar - Sayfa 33
25 ipliklerinin yanı sıra dokusuz yüzeyler de örme yapısına dahil edilerek (Şekil 1.13) çok eksenli tabakalı örme yapılar elde edilebilmektedir. Çok eksenli tabakalı yapılardan olan boşluklu/sandviç örme kumaşlar (Şekil 1.14) ise kalınlıkları 60 mm’ye dek çıkabilen sandviç yapılardır ve iki iğne yataklı 4 yatırım raylı raschel çözgülü örme makinesinde üretilebilmektedir (http://www.karlmayer.com...

29. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

eksenli
örme
çözgülü
yapılar
dokuma
iplikler


29. SAYFA ICERIGI

17
Şekil 1.11 Çok eksenli çözgülü örme yapısı (Ko 1989)
Şekil 1.12 Çok eksenli LIBA çözgülü örme sistemi (Ko 1989) 1.4.4. Üç boyutlu dokusuz yüzey yöntemi
Üç boyutlu dokusuz yüzey yapıların kompozit endüstrisinde kullanılmaları, dokuma ve diyagonal örme yapılar kadar eski değildir. İğneleme yöntemi ve dikişle birleştirme yöntemi en yaygın üretim teknikleridir. Ancak bu yapılarda iplikler arasında bağlantı olmadığı için, dokunmuş veya örülmüş kumaşlarla kıyaslandığında daha zayıf mekanik özelliklere sahiptirler.

İlgili Kaynaklarsingle.php