Üç boyutlu dokuma kompozit yapıların mekanik analizi

21 Şekil 1.16da (Karahan ve Eren 2007) belirli bir kalınlığı ve şekli olan dokuma yapılara örnekler verilmiştir.
Şekil 1.16 Üç boyutlu dokuma yapılarına örnekler 1.4.5.1. Klasik dokuma tezgahlarının modifikasyonu ile üretilen üç boyutlu dokuma yapılar
Üç boyutlu dokuma yapıların üretiminde ilk çalışmalar, klasik iki boyutlu dokuma tezgahlarının modifiye edilerek üçüncü doğrultuda (z doğrultusu) ilave bir iplik sisteminin yapıya dahil edilmesi ile yapılmıştır. Bu tür tezgahlarda aynı anda üst üste çok sayıda ağızlık açılmaktadır. Bu sayede 17 kata kadar belli bir kalınlığı olan çok katlı kumaşların dokunabilmesi mümkün olabilmektedir. Bu teknikler ile açılı interlok dokuma yapıları üretilebilir (Ko 1989).
Klasik tezgahların modifiye edilerek, çok eksenli ve çok katlı dokuma yapıların üretimine elverişli hale getirilmesi konusunda çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Curiskis ve arkadaşları (Curiskis ve ark. 1997), standart bir dokuma tezgahında kumaşın üst33. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Elastan içeren dokuma kumaşlarda üç boyutlu yaklaşımlar - Sayfa 104
Fotoğraf 34. Etamin yapı Şeber; 1989, 79 3.2.2. Çok Katlı Yapılar Klok, matles, çift katlı yapılar ve üç katlı yapılar bu grup altında incelenebilirler. Kumaşı oluşturan farklı katlar, özellikle değişen yüzlü kumaş yapılarında, katların farklı kalınlıkta ipliklerle dokunması ve örgülere bağlı olarak üç boyutlu etki yaratabilirler. Klok kumaşlar iki atkı ve çözgü sisteminin kullanılması ile elde...
Elastan içeren dokuma kumaşlarda üç boyutlu yaklaşımlar - Sayfa 25
kullanılmışlardır. Tez kapsamında elastik iplikler kumaşa hem işlevsel özellikleri ile hem de özel yapılarda kullanımlarıyla görsel olarak kumaş yüzeyinde üç boyutluluk oluşturma amacıyla kullanılmışlardır. “Dokuma Kumaş Tasarımı, Süreci ve Yaratıcılık Yöntemleri” başlıklı ikinci bölümde tasarım sürecinde etken olan unsurlardan bahsedilmekte ve dokuma kumaş tasarımında kullanılan sentez, benzetme...
Tekstil kompozitleri üzerine bazı çalışmalar - Sayfa 22
14 üretilmektedir. Yüksek modüllü ipliklerin kullanılması ve iplik kıvrım miktarını azaltacak yapılar tercih edilmesi ile kumaş modülü iyileştirilebilmektedir. üç boyutlu dokuma kumaşlarda (Şekil 1.4) ise X(boyuna), Y (enine) ve Z(kalınlık doğrultusunda) elyaf yerleştirilmesi mümkündür ve bu tip kumaşlar özel tezgahlarda imal edilebilmektedir (Adanur, 1995). Şekil 1.3 En basit dokuma kumaş yapıs...

33. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

iplik
dokuma
katlı
yapılar
boyutlu
yapıların


33. SAYFA ICERIGI

21 Şekil 1.16da (Karahan ve Eren 2007) belirli bir kalınlığı ve şekli olan dokuma yapılara örnekler verilmiştir.
Şekil 1.16 Üç boyutlu dokuma yapılarına örnekler 1.4.5.1. Klasik dokuma tezgahlarının modifikasyonu ile üretilen üç boyutlu dokuma yapılar
Üç boyutlu dokuma yapıların üretiminde ilk çalışmalar, klasik iki boyutlu dokuma tezgahlarının modifiye edilerek üçüncü doğrultuda (z doğrultusu) ilave bir iplik sisteminin yapıya dahil edilmesi ile yapılmıştır. Bu tür tezgahlarda aynı anda üst üste çok sayıda ağızlık açılmaktadır. Bu sayede 17 kata kadar belli bir kalınlığı olan çok katlı kumaşların dokunabilmesi mümkün olabilmektedir. Bu teknikler ile açılı interlok dokuma yapıları üretilebilir (Ko 1989).
Klasik tezgahların modifiye edilerek, çok eksenli ve çok katlı dokuma yapıların üretimine elverişli hale getirilmesi konusunda çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Curiskis ve arkadaşları (Curiskis ve ark. 1997), standart bir dokuma tezgahında kumaşın üst

İlgili Kaynaklarsingle.php