Üç boyutlu dokuma kompozit yapıların mekanik analizi

32
Şekil 2.2 El yatırma tekniğinin uygulama aşamaları (http://www.parabeam.nl/,2009) El yatırma tekniği ile üretilen kumaş/reçine kombinasyonundan oluşan kompozit yapı katılaştıktan sonra orta kısım malzemesi ile bir araya getirilebilmesi için, iç yüzeyine kalıp ayırıcı uygulanmış kalıba yatırılmış ve poliüretan köpük uygulaması yapılmıştır. Yapılan bu işlemde poliol/isosiyanat karıştırma oranı 100/120 olarak alınmıştır. Poliüretan köpük oluşurken hacmi hızla artar ve kalıp içerisinde yürür yani ilerler ve kalıbı doldurur. Yürümenin ve kabarmanın hızı belirli bir noktaya kadar artar. Bu ana kadar geçen zaman iplikleşme süresidir. İplikleşme süresi reaksiyon boyunca açık bir kapta da test edilebilir. Reaksiyon süresince köpüğe ince bir çubukla dokunur ve çekerseniz malzeme iplik iplik çubuğa yapışarak uzar. Bu sürede polimerik bağlar oluştuğundan lif lif bir görüntü gözlemlenir. İplikleşme süresinden sonra hacim artış hızı azalır ve malzeme oluşarak reaksiyonun büyük bir kısmı sonlanır. Bu işlem44. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Farklı katkı maddelerinin poliüretan malzemelerin mekanik özellikleri üzerine etkileri - Sayfa 26
Sürtünmeye ve aşınmaya karşı dirençli, uzamaları yüksek, sıcaklığa dayanabilen çeşitleri olduğu gibi, darbe emici yapıda elastomerler de vardır. Şekil 1.7‟de kalıp yayı, tekerlek, merdane kaplaması ve yıldız kaplin uygulamaları görülmektedir. (a) (b) (c) (d) Şekil 1.7 : Elastomer poliüretan malzeme uygulamaları (a) kalıp yayı, (b) tekerlek, (c) merdane kaplaması ve (d) yıldız kaplin (Url-...
Osteoporotik vakalarda kullanılan kanüllü pedikül vidaların invitro mekanik özellikleri açısından tasarım değişkenlerinin incelenmesi - Sayfa 40
Bileşenlerin OH ve NCO yüzdeleri oluşan köpüğün sert (rigid), yarı-sert (semi-rigid veya integral) veya esnek (flexible) olmasını sağlar. Sert Köpük : OH >300 Yarı Sert Köpük : 100

44. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

köpük
poliüretan
malzeme
reaksiyon
yapı
kalıp


44. SAYFA ICERIGI

32
Şekil 2.2 El yatırma tekniğinin uygulama aşamaları (http://www.parabeam.nl/,2009) El yatırma tekniği ile üretilen kumaş/reçine kombinasyonundan oluşan kompozit yapı katılaştıktan sonra orta kısım malzemesi ile bir araya getirilebilmesi için, iç yüzeyine kalıp ayırıcı uygulanmış kalıba yatırılmış ve poliüretan köpük uygulaması yapılmıştır. Yapılan bu işlemde poliol/isosiyanat karıştırma oranı 100/120 olarak alınmıştır. Poliüretan köpük oluşurken hacmi hızla artar ve kalıp içerisinde yürür yani ilerler ve kalıbı doldurur. Yürümenin ve kabarmanın hızı belirli bir noktaya kadar artar. Bu ana kadar geçen zaman iplikleşme süresidir. İplikleşme süresi reaksiyon boyunca açık bir kapta da test edilebilir. Reaksiyon süresince köpüğe ince bir çubukla dokunur ve çekerseniz malzeme iplik iplik çubuğa yapışarak uzar. Bu sürede polimerik bağlar oluştuğundan lif lif bir görüntü gözlemlenir. İplikleşme süresinden sonra hacim artış hızı azalır ve malzeme oluşarak reaksiyonun büyük bir kısmı sonlanır. Bu işlem

İlgili Kaynaklarsingle.php