Üç boyutlu dokuma kompozit yapıların mekanik analizi

33 sırasındaki kabarma zamanı 18-35 sn, iplikleşme zamanı 140-175 sn, yükselme zamanı ise 215-265 sn arasında değişir. Bu değerler 3000 d/dak hızla dönen bir mekanik karıştırıcı tarafından kabartılan numunelerden elde edilmiştir (http://www.kimteks.com.tr,2009). 2.2. Yöntem 2.2.1. Çekme mukavemetinin ölçümü
Üç boyutlu dokuma kumaş takviyeli kompozit numunelerin çekme mukavemetleri ve modüllerinin belirlenebilmesi için testler, 100 kNluk yük hücresine sahip INSTRON 5582 cihazında (Şekil 2.3) ASTM D 638M standartlarına uygun olarak atkı ve çözgü yönlerinde yapılmıştır. Ancak malzemenin üç boyutlu olması nedeniyle test sırasında sorun yaşanmaması için tutucu kısımların çapında standarda göre değişiklik yapılmıştır.
Şekil 2.3 Instron 5582 test cihazı Çekme mukavemeti ve modülü aşağıda verilen eşitlikler yardımıyla hesaplanmıştır (Geier 1994).45. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Polyester dokuma kumaş takviyeli kompozit malzemelerin darbe ve eğilme davranışının incelenmesi - Sayfa 72
60 Instron cihazında çekme testi yapılmıştır. Eğilme mukavemeti ve eğilme modülünün tayini için yine Instron cihazında üç noktalı eğilme testi yapılmıştır. 2.2.5.1. Çekme Testi Üretilen dokuma kumaş takviyeli kompozit numunelerin, çekme mukavemetleri ve çekme modüllerinin belirlenebilmesi için testler, 100 kN yük hücresine sahip Instron 5582 cihazında ASTM D3039 standartlarına uygun olara...
Dokuma fiber takviyeli paralel pim delikli tabakalı polyester kompozit plakaların statik yük altındaki davranışlarının incelenmesi - Sayfa 80
5.4 Testlerin Yapılışı Bütün testler INSTRON 1114 çekme cihazında yapılmıştır (Şekil 5.9). Kullanılan kompozit malzemenin mekanik davranışı, çekme cihazına bağlı bir bilgisayar yardımıyla grafik halinde alınmıştır. Malzemenin Elastisite Modülü ve Poisson Oranını bulmak için numuneler üzerine strain gaugeler yapıştırılıp malzemenin şekil değiştirme değerleri bir indikatör yardımıyla okunmuştur. Şe...
Düz örme makinelerinde üretilebilen örme kumaş takviyeli kompozitlerin mekaniksel özellikleri üzerine bir araştırma - Sayfa 89
79 Şekil 3.13 Uygulanan kuvvet karşısında şekil değiştirme Çekme mukavemeti testleri, Instron 1114 çekme cihazında, ASTM D 3039-76 standardına göre gerçekleştirilmiştir. Cihazın alt çenesi hareketli, üst çenesi sabittir. Cihazın çekme hızı 1mm/dak’ya ayarlanmıştır. Çekme numunelerinin boyutları Şekil 3.14, 3.15 ve 3.16’da verilmiştir. Şekil 3.14 İlmek sırası yönünde (iplik yatırımı yönünde) çek...

45. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

astm
çekme
ınstron
cihazı
numunelerin
cihazında


45. SAYFA ICERIGI

33 sırasındaki kabarma zamanı 18-35 sn, iplikleşme zamanı 140-175 sn, yükselme zamanı ise 215-265 sn arasında değişir. Bu değerler 3000 d/dak hızla dönen bir mekanik karıştırıcı tarafından kabartılan numunelerden elde edilmiştir (http://www.kimteks.com.tr,2009). 2.2. Yöntem 2.2.1. Çekme mukavemetinin ölçümü
Üç boyutlu dokuma kumaş takviyeli kompozit numunelerin çekme mukavemetleri ve modüllerinin belirlenebilmesi için testler, 100 kNluk yük hücresine sahip INSTRON 5582 cihazında (Şekil 2.3) ASTM D 638M standartlarına uygun olarak atkı ve çözgü yönlerinde yapılmıştır. Ancak malzemenin üç boyutlu olması nedeniyle test sırasında sorun yaşanmaması için tutucu kısımların çapında standarda göre değişiklik yapılmıştır.
Şekil 2.3 Instron 5582 test cihazı Çekme mukavemeti ve modülü aşağıda verilen eşitlikler yardımıyla hesaplanmıştır (Geier 1994).

İlgili Kaynaklarsingle.php