Üç boyutlu dokuma kompozit yapıların mekanik analizi

36

Şekil 2.5 Charpy test cihazı

Charpy testi sonucunda ani darbe mukavemetleri aşağıdaki eşitlik kullanılarak hesaplanmıştır (Geier 1994).

K A 10 9 wt l

( 2.5 )

Burada K, ani darbe mukavemeti ( J/m3 ); A, kırılma enerjisi ( J ); l, numune uzunluğu (mm); w, numune genişliği (mm); t ise numune kalınlığı (mm) değerleridir. Kırılma enerjisi değeri Charpy test cihazından okunur.48. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Polyester dokuma kumaş takviyeli kompozit malzemelerin darbe ve eğilme davranışının incelenmesi - Sayfa 77
65 numunenin kırılmasından sonra sarkaçta kalan enerjinin farklarına eşittir. (Mallick 1988) Charpy testleri sonucunda ani darbe mukavemeti aşağıdaki eşitlik ile hesaplanmıştır: (Karahan ve ark. 2007) KC AC 10 9 wtl (2.6) Burada, KC = Ani darbe mukavemeti (J/m3) AC = Kırılma enerjisi (J) l = Kompozit plaka uzunluğu (mm) w = Kompozit plaka genişliği (mm) t = Kompozit plaka kalınlığı ...

48. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

charpy
darbe
numune
kırılma
cihazı
kalınlığı


48. SAYFA ICERIGI

36

Şekil 2.5 Charpy test cihazı

Charpy testi sonucunda ani darbe mukavemetleri aşağıdaki eşitlik kullanılarak hesaplanmıştır (Geier 1994).

K A 10 9 wt l

( 2.5 )

Burada K, ani darbe mukavemeti ( J/m3 ); A, kırılma enerjisi ( J ); l, numune uzunluğu (mm); w, numune genişliği (mm); t ise numune kalınlığı (mm) değerleridir. Kırılma enerjisi değeri Charpy test cihazından okunur.

İlgili Kaynaklarsingle.php