Üç boyutlu dokuma kompozit yapıların mekanik analizi

37

3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA

3.1. Çekme Mukavemeti

Çekme mukavemetinin saptanmasında kullanılan üç boyutlu sandviç dokuma takviyeli kompozit numuneler 150x20x5, 150x20x10 ve 150x20x15 mm olmak üzere üç farklı kalınlığa sahiptir. Üç boyutlu dokuma takviyeli kompozit malzemelerin, mekanik performansını belirlemek için yapılan çekme testlerinden elde edilen sonuçlar çizelge 3.1de gösterilmiştir.
Çizelge 3.1 Üç boyutlu dokuma takviyeli kompozit yapıların mekanik özellikleri

5 mm çözgü yönü
5 mm atkı yönü
10 mm çözgü yönü
10 mm atkı yönü
15 mm çözgü yönü
15 mm atkı yönü

Maksimum Yük – F (N) 1562 62 1706 68 2126 101 2706 128 3122 151 3442 155

Çekme Mukavemeti- Uzama

(MPa)

Oranı –

Çekme ModülüE (MPa)

15.62 0.62

0.031 0.001 512.5 31.8

17.1 0.32

0.035 0.001 514.3 30

10.63 0.13

0.0313 0.002 340 39.5

13.53 0.17

0.0365 0.004 370.7 44

10.4 0.13

0.034 0.004 305.88 37

11.5 0.15

0.037 0.0045 310.8 39

Çizelgede de görüldüğü gibi, kalınlık artışına bağlı olarak uzama oranlarında artış gözlemlenmektedir. Çünkü dokuma yapısındaki iki yüzü birbirine bağlayan ipliklerin uzunluğu arttıkça, kompozit malzeme daha fazla uzayarak kopar ve kompozit malzemeleri koparmak için gereken maksimum yük de artar. Bu durumun, 5 mm kalınlığındaki numunelerde lif hacimsel oranının %55, 10 mm kalınlığındaki numunelerde %58, 15 mm kalınlığındaki numunelerde ise %60 olmasından ve kalınlık doğrultusundaki bağlayıcı ipliklerin mukavemete yaptığı katkıdan kaynaklandığı düşünülmektedir. Ancak çizelge 3.1de de görüldüğü gibi kalınlık arttıkça çekme mukavemetleri ve çekme modülleri azalmıştır. Bu sonuçlar eşitlik 2.1 ve eşitlik 2.2 kullanılarak doğrulanmıştır.49. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Polyester dokuma kumaş takviyeli kompozit malzemelerin darbe ve eğilme davranışının incelenmesi - Sayfa 72
60 Instron cihazında çekme testi yapılmıştır. Eğilme mukavemeti ve eğilme modülünün tayini için yine Instron cihazında üç noktalı eğilme testi yapılmıştır. 2.2.5.1. Çekme Testi Üretilen dokuma kumaş takviyeli kompozit numunelerin, çekme mukavemetleri ve çekme modüllerinin belirlenebilmesi için testler, 100 kN yük hücresine sahip Instron 5582 cihazında ASTM D3039 standartlarına uygun olara...

49. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

mukavemeti
kompozit
çözgü
atkı
çekme
uzama


49. SAYFA ICERIGI

37

3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA

3.1. Çekme Mukavemeti

Çekme mukavemetinin saptanmasında kullanılan üç boyutlu sandviç dokuma takviyeli kompozit numuneler 150x20x5, 150x20x10 ve 150x20x15 mm olmak üzere üç farklı kalınlığa sahiptir. Üç boyutlu dokuma takviyeli kompozit malzemelerin, mekanik performansını belirlemek için yapılan çekme testlerinden elde edilen sonuçlar çizelge 3.1de gösterilmiştir.
Çizelge 3.1 Üç boyutlu dokuma takviyeli kompozit yapıların mekanik özellikleri

5 mm çözgü yönü
5 mm atkı yönü
10 mm çözgü yönü
10 mm atkı yönü
15 mm çözgü yönü
15 mm atkı yönü

Maksimum Yük – F (N) 1562 62 1706 68 2126 101 2706 128 3122 151 3442 155

Çekme Mukavemeti- Uzama

(MPa)

Oranı –

Çekme ModülüE (MPa)

15.62 0.62

0.031 0.001 512.5 31.8

17.1 0.32

0.035 0.001 514.3 30

10.63 0.13

0.0313 0.002 340 39.5

13.53 0.17

0.0365 0.004 370.7 44

10.4 0.13

0.034 0.004 305.88 37

11.5 0.15

0.037 0.0045 310.8 39

Çizelgede de görüldüğü gibi, kalınlık artışına bağlı olarak uzama oranlarında artış gözlemlenmektedir. Çünkü dokuma yapısındaki iki yüzü birbirine bağlayan ipliklerin uzunluğu arttıkça, kompozit malzeme daha fazla uzayarak kopar ve kompozit malzemeleri koparmak için gereken maksimum yük de artar. Bu durumun, 5 mm kalınlığındaki numunelerde lif hacimsel oranının %55, 10 mm kalınlığındaki numunelerde %58, 15 mm kalınlığındaki numunelerde ise %60 olmasından ve kalınlık doğrultusundaki bağlayıcı ipliklerin mukavemete yaptığı katkıdan kaynaklandığı düşünülmektedir. Ancak çizelge 3.1de de görüldüğü gibi kalınlık arttıkça çekme mukavemetleri ve çekme modülleri azalmıştır. Bu sonuçlar eşitlik 2.1 ve eşitlik 2.2 kullanılarak doğrulanmıştır.

İlgili Kaynaklarsingle.php