Üç boyutlu dokuma kompozit yapıların mekanik analizi

38

4000

3500

3000

yük (N)

2500 2000 1500 1000

5 mm çözgü yönü 10 mm çözgü yönü 15 mm çözgü yönü 5 mm atkı yönü 10 mm atkı yönü 15 mm atkı yönü 15 mm çözgü yönü köpüklü

500

0 0123456
yer değiştirme (mm)

Şekil 3.1 Çekme testi yük-yer değiştirme sonuçları
Tüm kalınlık değerleri için yapılan testlerin sonuçları incelendiğinde, atkı yönünde yapılan testlerde elde edilen çekme mukavemeti değerlerinin çözgü yönünde yapılan testlerde elde edilen değerlere göre daha yüksek olduğu görülür (Şekil 3.1). Çünkü üç boyutlu dokuma kumaş yapısındaki atkı ipliğinin numarası 5640 denye iken çözgü ipliğinin numarası 2700 denyedir. Çözgü yönündeki sıklık atkı yönündeki sıklığa göre daha yüksektir ancak iplik numaralarındaki bu büyük fark, malzemenin atkı yönünde daha iyi bir mekanik performans göstermesini sağlamaktadır.
Kumaş/matriks sistemine poliüretan köpük ilavesiyle elde edilen kompozit malzemelerde, 15 mm kalınlığındaki sandviç dokuma yapılar kullanılmıştır ve çekme testleri çözgü yönünde yapılmıştır. Çünkü poliüretan köpüğün ilave edilebilmesi için hazırlanan kalıpta çözgü yönü esas alınmıştır. Yapılan çekme testleri sonucunda bu numunelerin kopması için gereken maksimum yük 3562 169 N, çekme mukavemeti 11.87 0,15 MPa, uzama oranı 0,029 0,001 mm/mm ve çekme modülü 396,55 36 MPa bulunmuştur. Bu değerler poliüretan köpük ilave edilmemiş, sadece kumaş/reçine50. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Polyester dokuma kumaş takviyeli kompozit malzemelerin darbe ve eğilme davranışının incelenmesi - Sayfa 69
57 Şekil 2.5. Kumaşın ön yüzey görünümü 2.2. Metot Şekil 2.6. Kumaşın arka yüzey görünümü Bu çalışmada, öncelikle takviye malzemesi olarak kullanılan polyester dokuma kumaşın ve kumaş oluşumunda kullanılan atkı ve çözgü ipliklerinin mukavemet değerleri Instron cihazında test edilerek belirlenmiştir. El yatırması yöntemiyle üretilen kompozit malzemenin çekme ve eğilme mukavemet testleri...

50. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

çözgü
yönü
atkı
mukavemeti
iplik
yönünde


50. SAYFA ICERIGI

38

4000

3500

3000

yük (N)

2500 2000 1500 1000

5 mm çözgü yönü 10 mm çözgü yönü 15 mm çözgü yönü 5 mm atkı yönü 10 mm atkı yönü 15 mm atkı yönü 15 mm çözgü yönü köpüklü

500

0 0123456
yer değiştirme (mm)

Şekil 3.1 Çekme testi yük-yer değiştirme sonuçları
Tüm kalınlık değerleri için yapılan testlerin sonuçları incelendiğinde, atkı yönünde yapılan testlerde elde edilen çekme mukavemeti değerlerinin çözgü yönünde yapılan testlerde elde edilen değerlere göre daha yüksek olduğu görülür (Şekil 3.1). Çünkü üç boyutlu dokuma kumaş yapısındaki atkı ipliğinin numarası 5640 denye iken çözgü ipliğinin numarası 2700 denyedir. Çözgü yönündeki sıklık atkı yönündeki sıklığa göre daha yüksektir ancak iplik numaralarındaki bu büyük fark, malzemenin atkı yönünde daha iyi bir mekanik performans göstermesini sağlamaktadır.
Kumaş/matriks sistemine poliüretan köpük ilavesiyle elde edilen kompozit malzemelerde, 15 mm kalınlığındaki sandviç dokuma yapılar kullanılmıştır ve çekme testleri çözgü yönünde yapılmıştır. Çünkü poliüretan köpüğün ilave edilebilmesi için hazırlanan kalıpta çözgü yönü esas alınmıştır. Yapılan çekme testleri sonucunda bu numunelerin kopması için gereken maksimum yük 3562 169 N, çekme mukavemeti 11.87 0,15 MPa, uzama oranı 0,029 0,001 mm/mm ve çekme modülü 396,55 36 MPa bulunmuştur. Bu değerler poliüretan köpük ilave edilmemiş, sadece kumaş/reçine

İlgili Kaynaklarsingle.php