Üç boyutlu dokuma kompozit yapıların mekanik analizi

43

yük (N)

25 20 15 10
5 0
0

24 6 yer değiştirme (mm)

5 mm çözgü yönü 2 darbeli
5 mm atkı yönü 2 darbeli

10 mm çözgü yönü 2 darbeli

10 mm atkı yönü 2 darbeli

15 mm çözgü yönü 2 darbeli

8

15 mm atkı yönü 2 darbeli

Şekil 3.6 2 darbeli numunelere ait üç noktalı eğilme testi yük-yer değiştirme sonuçları
Kumaş/matriks sistemine poliüretan köpük ilavesiyle elde edilen kompozit malzemelerde eğilme sırasındaki maksimum kuvvet 332,1 24,3 N, eğilme mukavemeti 9,58 1,01 MPa, eğilme modülü ise 43,08 5,4 MPadır. Darbe uygulandıktan sonra üç noktalı eğilme testinden elde maksimum kuvvet 284 20,8 N, eğilme mukavemeti 8,19 0,8 MPa, eğilme modülü ise 26,15 MPadır. Kumaş/reçine sisteminden oluşan kompozit malzemeye göre bu yapıda ani darbe sonucu eğilme mukavemeti kaybının daha da düşük olduğu gözlemlenmektedir (Şekil 3.8). Köpük ilave edilen kompozit numunelerinde üç noktalı eğilme testi sonucu meydana gelen deformasyon şekil 3.7 de gösterilmiştir.55. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

çözgü
atkı
testi
mukavemeti
kompozit
eğilme


55. SAYFA ICERIGI

43

yük (N)

25 20 15 10
5 0
0

24 6 yer değiştirme (mm)

5 mm çözgü yönü 2 darbeli
5 mm atkı yönü 2 darbeli

10 mm çözgü yönü 2 darbeli

10 mm atkı yönü 2 darbeli

15 mm çözgü yönü 2 darbeli

8

15 mm atkı yönü 2 darbeli

Şekil 3.6 2 darbeli numunelere ait üç noktalı eğilme testi yük-yer değiştirme sonuçları
Kumaş/matriks sistemine poliüretan köpük ilavesiyle elde edilen kompozit malzemelerde eğilme sırasındaki maksimum kuvvet 332,1 24,3 N, eğilme mukavemeti 9,58 1,01 MPa, eğilme modülü ise 43,08 5,4 MPadır. Darbe uygulandıktan sonra üç noktalı eğilme testinden elde maksimum kuvvet 284 20,8 N, eğilme mukavemeti 8,19 0,8 MPa, eğilme modülü ise 26,15 MPadır. Kumaş/reçine sisteminden oluşan kompozit malzemeye göre bu yapıda ani darbe sonucu eğilme mukavemeti kaybının daha da düşük olduğu gözlemlenmektedir (Şekil 3.8). Köpük ilave edilen kompozit numunelerinde üç noktalı eğilme testi sonucu meydana gelen deformasyon şekil 3.7 de gösterilmiştir.

İlgili Kaynaklarsingle.php