Üç boyutlu dokuma kompozit yapıların mekanik analizi

44

Şekil 3.7 Köpük ilave edilen kompozit numunelerinde üç noktalı eğilme testi sonucu meydana gelen deformasyon

yük (N)

350 300 250 200 150 100
50 0 0

15 mm çözgü yönü
15 mm çözgü yönü köpüklü 15 mm çözgü yönü 1 darbeli 15 mm çözgü yönü 1 darbeli köpüklü

5 10 15 20 yer değiştirme (mm)

25

Şekil 3.8 Kumaş/matriks sistemi ile kumaş/matriks/köpük sistemine ait üç noktalı eğilme testi yük-yer değiştirme sonuçları
Kumaş/reçine sistemine poliüretan köpük ilavesiyle elde edilen yapının eğilme mukavemeti kumaş/reçine sisteminden oluşan yapıya göre yaklaşık olarak 8 kat artış göstermiştir. Ağırlıkça hafif ve kalın ara malzemelerin yüksek mukavemetli ince cidarlara yapıştırılması ile elde edilen bu yapıyı I kirişi yapısına benzetebiliriz (Şekil 3.9). Bu yapıda cidarlardan birine yük uygulandığında, yük I kirişini oluşturan ara malzeme içinden kesme gerilmesi aracılığıyla geçerek, üst ve alt cidarlar arasında56. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kompozit
çözgü
testi
kalın
yüksek
mukavemeti


56. SAYFA ICERIGI

44

Şekil 3.7 Köpük ilave edilen kompozit numunelerinde üç noktalı eğilme testi sonucu meydana gelen deformasyon

yük (N)

350 300 250 200 150 100
50 0 0

15 mm çözgü yönü
15 mm çözgü yönü köpüklü 15 mm çözgü yönü 1 darbeli 15 mm çözgü yönü 1 darbeli köpüklü

5 10 15 20 yer değiştirme (mm)

25

Şekil 3.8 Kumaş/matriks sistemi ile kumaş/matriks/köpük sistemine ait üç noktalı eğilme testi yük-yer değiştirme sonuçları
Kumaş/reçine sistemine poliüretan köpük ilavesiyle elde edilen yapının eğilme mukavemeti kumaş/reçine sisteminden oluşan yapıya göre yaklaşık olarak 8 kat artış göstermiştir. Ağırlıkça hafif ve kalın ara malzemelerin yüksek mukavemetli ince cidarlara yapıştırılması ile elde edilen bu yapıyı I kirişi yapısına benzetebiliriz (Şekil 3.9). Bu yapıda cidarlardan birine yük uygulandığında, yük I kirişini oluşturan ara malzeme içinden kesme gerilmesi aracılığıyla geçerek, üst ve alt cidarlar arasında

İlgili Kaynaklarsingle.php