Üç boyutlu dokuma kompozit yapıların mekanik analizi

47
Tüm kalınlık değerleri için yapılan testlerin sonuçları incelendiğinde, atkı yönünde yapılan testlerde elde edilen kırılma enerjisi ve ani darbe mukavemeti değerlerinin çözgü yönünde yapılan testlerde elde edilen değerlere göre daha yüksek olduğu görülür. Bu durumun atkı ipliği numarasının çözgü ipliği numarasından daha yüksek olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Çizelge 3.3de de görüldüğü gibi kalınlık arttıkça yani dokuma yapısındaki iki yüzü birbirine bağlayan ipliklerin uzunluğu arttıkça, kompozit malzemelerin kırılması için gereken enerji de artar. Bu durumun, kalınlık arttıkça lif hacimsel oranının artmasından ve kalınlık doğrultusundaki bağlayıcı ipliklerin mukavemete yaptığı katkıdan kaynaklandığı düşünülmektedir. Ancak çizelge 3.3te de görüldüğü gibi kalınlık arttıkça hem darbesiz hem de darbeli numunelerde ani darbe mukavemeti azalmıştır. Bu sonuçlar eşitlik 2.5 kullanılarak bulunmuştur.
Kumaş/matriks sistemine poliüretan köpük ilavesiyle elde edilen kompozit malzemelerde kırılma enerjisi 8.35 J, ani darbe mukavemeti 11 * 106 J/ m3 tür. Darbe uygulandıktan sonra elde edilen kırılma enerjisi değeri 5.85 J, ani darbe mukavemeti ise 7.8 * 106 J/ m3 tür. Kumaş/reçine sisteminden oluşan kompozit malzemeye göre, bu yapıda kalınlık doğrultusundaki bağlayıcı ipliklerin arasındaki boşluklar poliüretan köpük ilavesiyle dolduğu için ani darbe sonucu mukavemet kaybının daha da düşük olduğu gözlemlenir. Köpük ilave edilen kompozit numunelerinde charpy testi sonucu meydana gelen deformasyon şekil 3.10da gösterilmiştir.
Şekil 3.10 Charpy testi sonucu meydana gelen deformasyon59. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Polyester dokuma kumaş takviyeli kompozit malzemelerin darbe ve eğilme davranışının incelenmesi - Sayfa 94
82 3.5. Darbe Testi Sonuçları Çizelge 3.5 ve Şekil 3.25’de, 45º doğrultusunda test edilmiş numunelerin darbe mukavemetinin en yüksek, atkı doğrultusunda test edilmiş numunelerin darbe mukavemetinin en düşük olduğu görülmektedir. Bu durumun, 45º doğrultusunda her iki iplik sisteminin birlikte katılmasıyla yapının daha esnek, 45º doğrultusundaki kompozitin elastisite modülünün düşük olmasından...

59. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

mukavemet
kompozit
mukavemeti
çözgü
darbe
atkı


59. SAYFA ICERIGI

47
Tüm kalınlık değerleri için yapılan testlerin sonuçları incelendiğinde, atkı yönünde yapılan testlerde elde edilen kırılma enerjisi ve ani darbe mukavemeti değerlerinin çözgü yönünde yapılan testlerde elde edilen değerlere göre daha yüksek olduğu görülür. Bu durumun atkı ipliği numarasının çözgü ipliği numarasından daha yüksek olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Çizelge 3.3de de görüldüğü gibi kalınlık arttıkça yani dokuma yapısındaki iki yüzü birbirine bağlayan ipliklerin uzunluğu arttıkça, kompozit malzemelerin kırılması için gereken enerji de artar. Bu durumun, kalınlık arttıkça lif hacimsel oranının artmasından ve kalınlık doğrultusundaki bağlayıcı ipliklerin mukavemete yaptığı katkıdan kaynaklandığı düşünülmektedir. Ancak çizelge 3.3te de görüldüğü gibi kalınlık arttıkça hem darbesiz hem de darbeli numunelerde ani darbe mukavemeti azalmıştır. Bu sonuçlar eşitlik 2.5 kullanılarak bulunmuştur.
Kumaş/matriks sistemine poliüretan köpük ilavesiyle elde edilen kompozit malzemelerde kırılma enerjisi 8.35 J, ani darbe mukavemeti 11 * 106 J/ m3 tür. Darbe uygulandıktan sonra elde edilen kırılma enerjisi değeri 5.85 J, ani darbe mukavemeti ise 7.8 * 106 J/ m3 tür. Kumaş/reçine sisteminden oluşan kompozit malzemeye göre, bu yapıda kalınlık doğrultusundaki bağlayıcı ipliklerin arasındaki boşluklar poliüretan köpük ilavesiyle dolduğu için ani darbe sonucu mukavemet kaybının daha da düşük olduğu gözlemlenir. Köpük ilave edilen kompozit numunelerinde charpy testi sonucu meydana gelen deformasyon şekil 3.10da gösterilmiştir.
Şekil 3.10 Charpy testi sonucu meydana gelen deformasyon

İlgili Kaynaklarsingle.php