Üç boyutlu dokuma kompozit yapıların mekanik analizi

48
SONUÇ
Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir. * Kumaş/reçine sisteminden oluşan kompozit yapılarda kalınlık arttıkça dokuma
yapısındaki iki yüzü birbirine bağlayan ipliklerin uzunluğu da artar. Bu nedenle kompozit malzemeler kalınlık arttıkça daha fazla uzayarak koparlar ve kopma esnasındaki maksimum yük de artış gösterir.
* Kumaş/reçine sisteminden oluşan kompozit yapılarda, kalınlık arttıkça yani dokuma yapısındaki iki yüzü birbirine bağlayan ipliklerin uzunluğu arttıkça kompozit malzemelerin eğilmesi için gereken maksimum kuvvet ve kompozit malzemelerin kırılması için gereken enerji artar. Bu durumun, kalınlık arttıkça lif hacimsel oranının artmasından ve kalınlık doğrultusundaki bağlayıcı ipliklerin mukavemete yaptığı katkıdan kaynaklandığı düşünülmektedir.
* Kumaş/reçine sisteminden oluşan kompozit yapılarda, atkı ipliğinin numarası çözgü ipliğinin numarasından yaklaşık olarak iki kat daha fazla olduğu için atkı yönünde yapılan testlerde elde edilen çekme mukavemeti, eğilme mukavemeti ve ani darbe mukavemeti değerleri çözgü yönünde yapılan testlerde elde edilen değerlere göre daha yüksektir.
* Kumaş/reçine/orta kısım malzemesi sisteminden oluşan kompozit yapılarda, hem iki yüz arasındaki iplikler arası boşluklar dolduğu için hem de reçine hacimsel oranı azaldığı için mekanik özellikler gelişmiştir.60. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

çözgü
atkı
kompozit
mukavemeti
iplikler
dokuma


60. SAYFA ICERIGI

48
SONUÇ
Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir. * Kumaş/reçine sisteminden oluşan kompozit yapılarda kalınlık arttıkça dokuma
yapısındaki iki yüzü birbirine bağlayan ipliklerin uzunluğu da artar. Bu nedenle kompozit malzemeler kalınlık arttıkça daha fazla uzayarak koparlar ve kopma esnasındaki maksimum yük de artış gösterir.
* Kumaş/reçine sisteminden oluşan kompozit yapılarda, kalınlık arttıkça yani dokuma yapısındaki iki yüzü birbirine bağlayan ipliklerin uzunluğu arttıkça kompozit malzemelerin eğilmesi için gereken maksimum kuvvet ve kompozit malzemelerin kırılması için gereken enerji artar. Bu durumun, kalınlık arttıkça lif hacimsel oranının artmasından ve kalınlık doğrultusundaki bağlayıcı ipliklerin mukavemete yaptığı katkıdan kaynaklandığı düşünülmektedir.
* Kumaş/reçine sisteminden oluşan kompozit yapılarda, atkı ipliğinin numarası çözgü ipliğinin numarasından yaklaşık olarak iki kat daha fazla olduğu için atkı yönünde yapılan testlerde elde edilen çekme mukavemeti, eğilme mukavemeti ve ani darbe mukavemeti değerleri çözgü yönünde yapılan testlerde elde edilen değerlere göre daha yüksektir.
* Kumaş/reçine/orta kısım malzemesi sisteminden oluşan kompozit yapılarda, hem iki yüz arasındaki iplikler arası boşluklar dolduğu için hem de reçine hacimsel oranı azaldığı için mekanik özellikler gelişmiştir.

İlgili Kaynaklarsingle.php