Üç komponentli siklokondenzasyon reaksiyonu ile aminoprimidin bileşiklerinin sentezi
TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
KİMYA ANABİLİM DALI
ÜÇ KOMPONENTLİ SİKLOKONDENZASYON REAKSİYONU İLE AMİNOPİRİMİDİN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
HAZIRLAYAN: Mehmet Rauf SÜMER DANIŞMAN: Yrd. Doç. Dr. Esvet AKBAŞ
VAN-20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
KİMYA ANABİLİM DALI
ÜÇ KOMPONENTLİ SİKLOKONDENZASYON REAKSİYONU İLE AMİNOPİRİMİDİN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
HAZIRLAYAN: Mehmet Rauf SÜMER DANIŞMAN: Yrd. Doç. Dr. Esvet AKBAŞ
VAN-2010single.php