T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK HİZMETİ ALAN 55 (ELLİ BEŞ) YAŞ ÜSTÜ POPULASYONDA SUBJEKTİF BELLEK YAKINMASI
TESPİTİ VE BİLİŞSEL FONKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Mustafa AÇIKGÖZ TIPTA UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Yrd.Doç.Dr. Banu ÖZEN BARUT
ZONGULDAK 20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Zonguldak İl Merkezinde kadın nüfusunda cinsel işlev bozukluğu prevalansı - Sayfa 1
T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI ZONGULDAK İL MERKEZİNDE KADIN NÜFUSUNDA CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU PREVALANSI Dr. Ülkem ANGIN ÖZTÜRK TIPTA UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Nuray ATASOY ZONGULDAK 2008 ii ...
Zonguldak İl Merkezinde kadın nüfusunda cinsel işlev bozukluğu prevalansı - Sayfa 2
T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI ZONGULDAK İL MERKEZİNDE KADIN NÜFUSUNDA CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU PREVALANSI Dr. Ülkem ANGIN ÖZTÜRK TIPTA UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Nuray ATASOY ZONGULDAK 2008 ii ...
Zonguldak ilindeki Streptococcus pneumoniae klinik izolatlarının fenotipik ve genotipik yöntemlerle epidemiyolojik değerlendirilmesi - Sayfa 1
T.C ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI ZONGULDAK İLİNDEKİ STREPTOCOCCUS PNEUMONİAE KLİNİK İZOLATLARININ FENOTİPİK VE GENOTİPİK YÖNTEMLERLE EPİDEMİYOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. E. Nur SARI TIPTA UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. Canan KÜLAH ZONGULDAK 2011 ii ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

zonguldak
tıpta
uzmanlık
tezi
dalı
danışmanı


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK HİZMETİ ALAN 55 (ELLİ BEŞ) YAŞ ÜSTÜ POPULASYONDA SUBJEKTİF BELLEK YAKINMASI
TESPİTİ VE BİLİŞSEL FONKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Mustafa AÇIKGÖZ TIPTA UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Yrd.Doç.Dr. Banu ÖZEN BARUT
ZONGULDAK 2011

İlgili Kaynaklarsingle.php