Uludağ florası


T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ULUDAĞ FLORASI
RUZİYE DAŞKIN
DOKTORA TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
BURSA-20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Çilekte kurşuni küf (Botrytis cinerea pers: ex. fr.) hastalığına karşı bakteriyel antagonistlerin saptanması, etkilerinin belirlenmesi ve populasyon dinamiklerinin izlenmesi - Sayfa 32
20 Çizelge 3.1 (devam) Bakteriyel izolatların alındığı bölgeler, elde edildikleri bitki organları ve fluoresant pigment oluşumları İzolat No: 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172F 173 174 175 176F 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 Mevki Uludağ Köy Kirazlı İzole Edildiği Bitki Organı Yeşil meyve Uludağ Keles Keles Uludağ Uludağ Uludağ Ulu...
Stratejik karar aracı olarak dinamik bütçeleme ve bir üretim işletmesinde uygulama - Sayfa 120
i- Uludağ Gazoz ii- Uludağ Lıght Gazoz iii- Uludağ Portakal iv- Uludağ Light Portakal v- Uludağ Maden Suyu vi- Frutti vii- Uludağ Sarı viii- Uludağ Cola ix- Uludağ Cola Light 101 ...
Şihabeddin sühreverdi hayatı eserleri ve tasavvuf anlayışı - Sayfa 635
This document is created with trial version of Document2PDF Pilot 2.0. Turhan, Kasım, “İnâyet”, TDVİA, İstanbul 2000, c. XXII, ss. 265-6. Türer, Osman, “Biat”, TDVİA, İstanbul 1992, c.VI, ss. 124-5. Türer, Osman, “Hû”, TDVİA., İstanbul 1998, c.XVIII, s. 261. Türer, Osman, “Tasavvufî Düşüncede İnsan”, İlmiAkademik Araştırma Dergisi Tasavvuf, y.2, sy. 5, Ankara 2001, s. 13; Türer, Osman, Ana Hatla...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

uludağ
florası
biyoloji
bursa
üniversitesi
bilimleri


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ULUDAĞ FLORASI
RUZİYE DAŞKIN
DOKTORA TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
BURSA-2008single.php