Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım topraklarının ağır metal içeriklerinin incelenmesiT.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TARIM TOPRAKLARININ AĞIR METAL İÇERİKLERİNİN İNCELENMESİ
HİLAL DEVECİLER
YÜKSEK LİSANS TEZİ TOPRAK ANABİLİM DALI
BURSA -20051. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bursa yöresinde armut plantasyonlarında görülen mikro besin elementleri (Fe, Zn ve B) noksanlıklarının teşhisi ve giderilmesi - Sayfa 3
TEZ ONAYI Serhat GÜREL tarafından hazırlanan "Bursa Yöresinde Armut Plantasyonlarında Görülen Mikro Besin Elementleri (Fe, Zn ve B) Noksanlıklarının Teşhisi ve Giderilmesi" adlı tez çalışması aşağıdaki jüri tarafından oy birliği/oy çokluğu ile Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı 'nda DOKTORA TEZİ olarak kabul edilmiştir. Danışman: Prof. Dr. ...
Farklı kökenli arıtma çamurlarının tarımsal amaçlı kullanım olanaklarının araştırılması - Sayfa 3
TEZ ONAYI Barış Bülent AŞIK tarafından hazırlanan “Farklı Kökenli Arıtma Çamurlarının Tarımsal Amaçlı Kullanım Olanaklarının Araştırılması” adlı tez çalışması aşağıdaki jüri tarafından oy birliği/oy çokluğu ile Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı’nda DOKTORA TEZİ olarak kabul edilmiştir. Danışman: Prof. Dr. A. Vahap KATKAT Başkan Prof....
Dondurma fabrikası arıtma çamurunun mısır bitkisi gelişimi üzerine etkileri - Sayfa 3
TEZ ONAYI Mustafa BIYIKLI tarafından hazırlanan “Dondurma Fabrikası Arıtma Çamurunun Mısır Bitkisi Gelişimi Üzerine Etkileri” adlı tez çalışması aşağıdaki jüri tarafından oy birliği/oy çokluğu ile Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir. Danışman: Prof. Dr. A. Vahap KATKAT Başkan Prof. Dr. A...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

uludağ
üniversitesi
toprak
bilimleri
enstitüsü
dalı


1. SAYFA ICERIGI

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TARIM TOPRAKLARININ AĞIR METAL İÇERİKLERİNİN İNCELENMESİ
HİLAL DEVECİLER
YÜKSEK LİSANS TEZİ TOPRAK ANABİLİM DALI
BURSA -2005

İlgili Kaynaklarsingle.php