Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım topraklarının ağır metal içeriklerinin incelenmesi2
Topraklarda kirlenme sonucu bozulmalar meydana geldikten sonra, karşılaşılan sorunların düzeltilmesi zor ve masraflı olmaktadır. Nitekim, Erden (1991)e göre toprak kirlenmesinin bir özelliği, kirlenmenin genellikle uzun zaman alıcı nitelikte olmasıdır. Bu nedenle, kirlilik henüz başlamadan veya zararlı düzeylere ulaşmadan gerekli önlemlerin alınması çok doğru bir yaklaşım olacaktır. Konu ile ilgili ileride olası büyük ekonomik kayıpların ve ciddi sağlık sorunlarının meydana gelmesini önlemek için alınması gereken önlemlere esas oluşturması düşünülen verilere gereksinim duyulmaktadır. Bu amaçla, ülkemizin değişik bölgelerinde tarım topraklarının ağır metal içeriklerini belirlemek için çok sayıda çalışma yapılmıştır (Saatçı ve ark. 1988, Sillanp 1990, Hakerlerler ve ark. 1994, Altınbaş ve ark. 1994, Elmacı 1995, Kızılkaya ve ark. 1998, Başar ve ark. 2001).
Henüz yapım aşamasında olan ve tamamlanıp hizmete açıldığında, Bursa batı çevre yolunun bir bağlantı yolunun Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım topraklarının yakından geçecek olması karayolundaki motorlu taşıt aktivitelerine bağlı olarak belirli bir zaman sonra toprakların ağır metal içeriklerinde ve diğer toprak özelliklerinde değişim olabileceği olasılığını güçlendirmektedir. Karayolu hizmete girmeden başlangıçtaki durumu belirlemek ve ileride bu yönde meydana gelen değişimi değerlendirerek, merkez topraklarının verimlilik düzeylerini koruyabilmek için gerekli önlemlerin alınması aşamasında önemli bir kaynak niteliğinde olacak olması,bu çalışmanın önemini ortaya koymaktadır.11. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sarıseki?Dörtyol yöresi topraklarında ağır metallerin yersel dağılımının jeoistatistiksel yöntemlerle belirlenmesi - Sayfa 12
1. GİRİŞ Topraklar hem bitkiler için bir beslenme ve yaşam ortamı, hem de çevrenin en önemli bileşenlerden birisidir. Türkiye tarıma açılabilir toprak kaynakları tükenmiş 19 ülkeden biridir (Çepel, 2003). Bu kadar kısıtlı olan toprak kaynakları, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her geçen gün çeşitli kaynaklardan gelen kirleticilere maruz kalmaktadır. Toprak kirliliği insan sağlığı ve çevre k...
Kazova topraklarının mikro element içeriklerinin mesafeye değişimin analizi ve bazı toprak özellikleri arasındaki ilişkiler - Sayfa 32
19 Öncelikli kirleticiler olarak adlandırılan bir grup parametre çevre kirliliği kontrolünde her geçen gün daha fazla ağırlık kazanmaktadır (Smith ve Cade-Menun, 2006). Önceleri doğal yapıya ters düşmeyen organik kirliliğe oranla, yeni üretilen kalıcı maddelerin oluşturduğu “Toksik Kirlilik” ön plana geçmektedir (Şengül ve Müezzinoğlu, 1993). Çevrede bulunabilecek her türlü madde belli bir konsan...

11. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

metal
ağır
toprak
tarım
topraklarda
çalışma


11. SAYFA ICERIGI

2
Topraklarda kirlenme sonucu bozulmalar meydana geldikten sonra, karşılaşılan sorunların düzeltilmesi zor ve masraflı olmaktadır. Nitekim, Erden (1991)e göre toprak kirlenmesinin bir özelliği, kirlenmenin genellikle uzun zaman alıcı nitelikte olmasıdır. Bu nedenle, kirlilik henüz başlamadan veya zararlı düzeylere ulaşmadan gerekli önlemlerin alınması çok doğru bir yaklaşım olacaktır. Konu ile ilgili ileride olası büyük ekonomik kayıpların ve ciddi sağlık sorunlarının meydana gelmesini önlemek için alınması gereken önlemlere esas oluşturması düşünülen verilere gereksinim duyulmaktadır. Bu amaçla, ülkemizin değişik bölgelerinde tarım topraklarının ağır metal içeriklerini belirlemek için çok sayıda çalışma yapılmıştır (Saatçı ve ark. 1988, Sillanp 1990, Hakerlerler ve ark. 1994, Altınbaş ve ark. 1994, Elmacı 1995, Kızılkaya ve ark. 1998, Başar ve ark. 2001).
Henüz yapım aşamasında olan ve tamamlanıp hizmete açıldığında, Bursa batı çevre yolunun bir bağlantı yolunun Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım topraklarının yakından geçecek olması karayolundaki motorlu taşıt aktivitelerine bağlı olarak belirli bir zaman sonra toprakların ağır metal içeriklerinde ve diğer toprak özelliklerinde değişim olabileceği olasılığını güçlendirmektedir. Karayolu hizmete girmeden başlangıçtaki durumu belirlemek ve ileride bu yönde meydana gelen değişimi değerlendirerek, merkez topraklarının verimlilik düzeylerini koruyabilmek için gerekli önlemlerin alınması aşamasında önemli bir kaynak niteliğinde olacak olması,bu çalışmanın önemini ortaya koymaktadır.

İlgili Kaynaklarsingle.php