Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım topraklarının ağır metal içeriklerinin incelenmesi3
2. KAYNAK ARAŞTIRMASI
Ağır metaller periyodik cetvelin transisyon elementleri adı verilen geniş bir bölümünü kapsayan elementlerdir. Bu elementlerin modern teknolojide gereksinimleri sonucu bulundukları yerden alınıp işlenmeleri ve doğaya seyreltilip bırakılmaları yanında fosil maddelerin enerji amacıyla tarımsal uygulamalarda, gübreleme ve ilaçlamalar sonucu bu elementlerin kirlilik sorunları gün geçtikçe artmaktadır. Bu elementlerin biyolojik dolanımlarının bir kısmını oluşturan topraklar aynı zamanda bu bileşiklerin büyük miktarlarının son depolama bölgesini oluştururlar.
Gerek tarım toprakları ve gerekse doğal ekosistem içinde yer alan toprakların, endüstriyel emisyonlarından, katı ve sıvı atıklarından çeşitli şekillerde etkilendiği gözlenmektedir. Özellikle baca gazı emisyonları nedeniyle topraklara ve üzerinde yetişen kültür bitkilerine, doğal vejetasyona zarar verebilen çeşitli maddeler oluşmaktadır. Kükürtdioksit, flor ve nitroz gazları en belli başlı örneklerdir. Ayrıca emisyonlar içinde yerden partikül maddeler içinde bulunan, Cu, Zn, Mn, Fe, Cd, Hg, As, Ni vb. ağır metal ve iz elementler yaygın bir şekilde topraklarda ve bitkilerde birikim eğilimi gösterirler. Endüstriyel atık suları, kirlenmiş akarsu ve göllerden tarımsal amaçla yapılan sulamalar sonucunda da topraklara önemli düzeyde ağır metal birikimi olabilmektedir. Bu durum topraktaki özgün doğal dengeyi bozmakta, toprağın fiziksel ve kimyasal nitelikleri değiştiğinden verimlilik azalmakta ve yetişen bitkilerin içeriğinde bazı mikro besin maddeleri toksik düzeye ulaşabilmektedir.
Ülkemizin değişik yörelerinde toprak ve su kirliliği konularında yapılan kimi çalışmalardan elde edilen bulgular aşağıda özetlenmiştir.
Sanayi domatesi yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı M.Kemalpaşa, Karacabey ve Biga yörelerinde toprak, sulama suyu ve domates meyvelerinin iz element ve ağır metal (Fe, Mn, Zn, Cu, B, Co, Ni, Cr, Pb, Cd, Tl, Sb) içerikleri araştırılarak kirlilik durumlarının değerlendirildiği bir çalışmada, 3 yöreye ait tüm topraklarda toplam Fe, Mn, Zn, Cu, Cd ve Tl; M. Kemalpaşa ve Bigada ise Pb miktarlarının belirtilen sınır değerlerinin altında oluşu bu elementlerin bu yörelerde kirlilik oluşturmadığını, bununla birlikte Karacabey yöresinden alınan toprakların %11inde Pbun sınır değerlerinin üzerinde olması ve incelenen sulama sularının % 29unun fazla12. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Aydın Germencik alangüllü havzası termal su kaynaklarında bulunan radyonüklitlerin ve ağır metallerin toprak, su ve bitkilerde yarattığı kirlilik üzerinde araştırmalar - Sayfa 38
14 2.2. Termal Kaynaklarda Bulunan Ağır Metaller ve Çevresel Etkileriyle İlgili Araştırmalar Hashem (1993), Suudi Arabistan’ın 10 farklı bölgesinden aldığı toprak ve su örneklerinde bulunan ağır metal konsantrasyonlarını incelemiştir. Toprak örneklerinde Al, Br, Cd, Cu, Fe, Pb ve Zn miktarlarının daha yüksek, sularda ise daha düşük bulunduğu belirlenmiştir. Topraklarda ağır metallerin yüksek kon...
Çorlu ve civarında yetişen bitkilerde ağır metal konsantrasyonunun belirlenmesi - Sayfa 21
10 zeminde sürekli sulama yapılması durumunda sınır değerler; Pb için 5 mg/l, Cd için 0,01 mg/l, Cr için 0,1 mg/l olarak belirlenmiştir (Anonim, 1991). Atık suda bulunan ağır metallerin önemli bir miktarı arıtma çamurlarında bulunur ve arıtma çamurlarının bilinçsizce araziye uygulanması sonucu, toprağın dolayısıyla bitkilerin ağır metal yükü artmaktadır. Topçuoğlu vd. (2003), sera denemesinde ik...
Gaziantep ili ve çevresinde atık su ile sulanan bazı tarımsal alanlardan alınan bitki örneklerinde kadmiyum ve kurşun birikimi ile bu birikime bağlı olarak oluşan fizyolojik ve biyokimyasal değişimlerin incelenmesi - Sayfa 37
3. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Harran Ovasında yürütülen bir çalışmada, Şanlıurfa il merkezine bağlı Paşabağı bölgesinde bulunan sebze bahçelerinin, Karakoyun deresinden akan atık sularla sulanmasının; halk sağlığında, toprakta ve bitkide yarattığı sorunları irdelemek amacıyla, Pb, Zn, Cr, Mn, Fe, Cu, Cd, Hg, Ar, K, Na, Ca, Mg, pH, sıcaklık, elektriksel iletkenlik (EC) ve bakteriyolojik analizler yapılmışt...

12. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

inde
ağır
atık
metal
toprak
metaller


12. SAYFA ICERIGI

3
2. KAYNAK ARAŞTIRMASI
Ağır metaller periyodik cetvelin transisyon elementleri adı verilen geniş bir bölümünü kapsayan elementlerdir. Bu elementlerin modern teknolojide gereksinimleri sonucu bulundukları yerden alınıp işlenmeleri ve doğaya seyreltilip bırakılmaları yanında fosil maddelerin enerji amacıyla tarımsal uygulamalarda, gübreleme ve ilaçlamalar sonucu bu elementlerin kirlilik sorunları gün geçtikçe artmaktadır. Bu elementlerin biyolojik dolanımlarının bir kısmını oluşturan topraklar aynı zamanda bu bileşiklerin büyük miktarlarının son depolama bölgesini oluştururlar.
Gerek tarım toprakları ve gerekse doğal ekosistem içinde yer alan toprakların, endüstriyel emisyonlarından, katı ve sıvı atıklarından çeşitli şekillerde etkilendiği gözlenmektedir. Özellikle baca gazı emisyonları nedeniyle topraklara ve üzerinde yetişen kültür bitkilerine, doğal vejetasyona zarar verebilen çeşitli maddeler oluşmaktadır. Kükürtdioksit, flor ve nitroz gazları en belli başlı örneklerdir. Ayrıca emisyonlar içinde yerden partikül maddeler içinde bulunan, Cu, Zn, Mn, Fe, Cd, Hg, As, Ni vb. ağır metal ve iz elementler yaygın bir şekilde topraklarda ve bitkilerde birikim eğilimi gösterirler. Endüstriyel atık suları, kirlenmiş akarsu ve göllerden tarımsal amaçla yapılan sulamalar sonucunda da topraklara önemli düzeyde ağır metal birikimi olabilmektedir. Bu durum topraktaki özgün doğal dengeyi bozmakta, toprağın fiziksel ve kimyasal nitelikleri değiştiğinden verimlilik azalmakta ve yetişen bitkilerin içeriğinde bazı mikro besin maddeleri toksik düzeye ulaşabilmektedir.
Ülkemizin değişik yörelerinde toprak ve su kirliliği konularında yapılan kimi çalışmalardan elde edilen bulgular aşağıda özetlenmiştir.
Sanayi domatesi yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı M.Kemalpaşa, Karacabey ve Biga yörelerinde toprak, sulama suyu ve domates meyvelerinin iz element ve ağır metal (Fe, Mn, Zn, Cu, B, Co, Ni, Cr, Pb, Cd, Tl, Sb) içerikleri araştırılarak kirlilik durumlarının değerlendirildiği bir çalışmada, 3 yöreye ait tüm topraklarda toplam Fe, Mn, Zn, Cu, Cd ve Tl; M. Kemalpaşa ve Bigada ise Pb miktarlarının belirtilen sınır değerlerinin altında oluşu bu elementlerin bu yörelerde kirlilik oluşturmadığını, bununla birlikte Karacabey yöresinden alınan toprakların %11inde Pbun sınır değerlerinin üzerinde olması ve incelenen sulama sularının % 29unun fazla

İlgili Kaynaklarsingle.php