Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım topraklarının ağır metal içeriklerinin incelenmesi4
Pb içermesi nedeniyle kirlenmenin sular tarafından olabileceği, M.Kemalpaşadaki toprakların % 89unda, Karacabeydeki toprakların % 33ünde toplam Niin sınır değerinin üzerinde, Bigada ise bütün topraklarda sınır değerinin altında olduğu, M. Kemalpaşa topraklarının tamamında, Karacabey ve Bigadaki toprakların ünde toplam Cr ve Sb miktarlarının sınır değerlerinin üzerinde olduğu bildirilmiştir (Elmacı 1995).
Nilüfer çayının kentsel ve sanayi kökenli atıklarca ciddi boyutta kirletilmesi ve bu suyun sulama amaçlı kullanılması, beraberinde tarımsal alanlarda ağır metal kirliliği sorununun ortaya çıkmasına neden olmuş ve özellikle Bursa ovasının bazı kesimlerinde bakır (Cu) ve kadmiyum (Cd) kirlenmesinin olduğu bildirilmiştir (Aydınalp 1996).
İzmir bölgesinde sanayinin yoğun olarak bulunduğu yörelerde sulu tarım yapılan toprakların, As, Ni ve Se içeriklerinin normal sınır değerlerinin 1-6 katı kadar yüksek konsantrasyonlarda bulunduğu bildirilmiştir (Saatçı ve ark. 1988).
Türkiye topraklarının Cd, Pb, Co ve Se içeriklerini belirlemek üzere buğday yetiştirilen alanlardan 253, mısır yetiştirilen alanlardan 55 adet toprak örneği alınmış, incelenen toprakların tamamında Cd normal düzeylerde, % 97sinde Pb normal içerikte, sonuçların karşılaştırıldığı uluslararası parametrelere göre toprakların çoğunluğunda Co normal içerikte bulunurken, kimi topraklarda Co eksikliği görüldüğü ve araştırma kapsamında alınan topraklarda orta düzeyde Se belirlenirken uluslararası parametrelere göre toprakların Se içeriklerinin düşük düzeyde bulunduğu bildirilmiştir (Sillanp 1990).
İzmir ilinde Gümüldür, Seferihisar ve Balçovada yoğun bir şekilde tarımı yapılan satsuma mandarini plantajlarından alınan 24 adet toprak ve bitki (yaprak, meyve kabuğu ve meyve içi) örneklerinde, makro ve mikro besin elementleri ile beslenme düzeyi ve ağır metal kirlenme tehlikesi olup-olmadığını araştırmak üzere yapılan bir çalışmada, toprakların asitte çözünür (kral suyu) ağır metal içeriklerine göre % 12.5inde Cu, %29.2sinde Cr, %4.2sinde Pb, %87.5inde Ni fazlalığı yanında toprakların Tl içeriğinin yüksek olduğu belirlenmiş, yaprak, meyve kabuğu ve meyve içi bitki örneklerinde yapılan ağır metal analizlerinin sonuçlarında ise, mandarin bitkilerinde bu ağır metallerin kirlilik oluşturacak düzeylerde bulunmadıkları belirlenmiştir (Hakerlerler ve ark. 1994).13. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Aydın Germencik alangüllü havzası termal su kaynaklarında bulunan radyonüklitlerin ve ağır metallerin toprak, su ve bitkilerde yarattığı kirlilik üzerinde araştırmalar - Sayfa 38
14 2.2. Termal Kaynaklarda Bulunan Ağır Metaller ve Çevresel Etkileriyle İlgili Araştırmalar Hashem (1993), Suudi Arabistan’ın 10 farklı bölgesinden aldığı toprak ve su örneklerinde bulunan ağır metal konsantrasyonlarını incelemiştir. Toprak örneklerinde Al, Br, Cd, Cu, Fe, Pb ve Zn miktarlarının daha yüksek, sularda ise daha düşük bulunduğu belirlenmiştir. Topraklarda ağır metallerin yüksek kon...
Akdağmadeni bölgesi toprak, bitki, koyun kan ve yün örneklerinde bazı esansiyel ve toksit element düzeylerinin saptanması - Sayfa 9
Akdağmadeni yöresinde mera ortamlarında yetiştirilen koyunlarda Zn, Cu, Co, Mg, Fe ve Cr normal düzeylerde bulunduğu saptandı. Yörede işletilmekte olan maden ocaklarının şimdilik hayvanlarda Pb ve Cd gibi ağır metaller yönünden toksikasyon riski oluşturmadığı, ancak işletmeye yakın yöre toprak ve bitkilerinin diğer alanlara göre daha yüksek düzeylerde Pb içermektedir. Anahtar sözcükler: Akdağmaden...
Fosfojips atığının çevresel etkilerinin değerlendirilmesi - Sayfa 190
bütün numune noktalarında, Cd konsantrasyonları (1-307 mg/kg) ise sadece bir numune noktası hariç hepsinde tarım alanlarında istenen konsantrasyonu aşmıştır. Cu konsantrasyonları (22-650 mg/kg), birçok numune noktasında tarım topraklarında istenen limit değerleri, Zn konsantrasyonları (27-496 mg/kg) ise üretim bölgesi ve rüzgar taşınım yönündeki 4 numune noktasında sınır değer olan 200 mg/kg konsa...

13. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

inde
bitki
toprak
ağır
metal
sinde


13. SAYFA ICERIGI

4
Pb içermesi nedeniyle kirlenmenin sular tarafından olabileceği, M.Kemalpaşadaki toprakların % 89unda, Karacabeydeki toprakların % 33ünde toplam Niin sınır değerinin üzerinde, Bigada ise bütün topraklarda sınır değerinin altında olduğu, M. Kemalpaşa topraklarının tamamında, Karacabey ve Bigadaki toprakların ünde toplam Cr ve Sb miktarlarının sınır değerlerinin üzerinde olduğu bildirilmiştir (Elmacı 1995).
Nilüfer çayının kentsel ve sanayi kökenli atıklarca ciddi boyutta kirletilmesi ve bu suyun sulama amaçlı kullanılması, beraberinde tarımsal alanlarda ağır metal kirliliği sorununun ortaya çıkmasına neden olmuş ve özellikle Bursa ovasının bazı kesimlerinde bakır (Cu) ve kadmiyum (Cd) kirlenmesinin olduğu bildirilmiştir (Aydınalp 1996).
İzmir bölgesinde sanayinin yoğun olarak bulunduğu yörelerde sulu tarım yapılan toprakların, As, Ni ve Se içeriklerinin normal sınır değerlerinin 1-6 katı kadar yüksek konsantrasyonlarda bulunduğu bildirilmiştir (Saatçı ve ark. 1988).
Türkiye topraklarının Cd, Pb, Co ve Se içeriklerini belirlemek üzere buğday yetiştirilen alanlardan 253, mısır yetiştirilen alanlardan 55 adet toprak örneği alınmış, incelenen toprakların tamamında Cd normal düzeylerde, % 97sinde Pb normal içerikte, sonuçların karşılaştırıldığı uluslararası parametrelere göre toprakların çoğunluğunda Co normal içerikte bulunurken, kimi topraklarda Co eksikliği görüldüğü ve araştırma kapsamında alınan topraklarda orta düzeyde Se belirlenirken uluslararası parametrelere göre toprakların Se içeriklerinin düşük düzeyde bulunduğu bildirilmiştir (Sillanp 1990).
İzmir ilinde Gümüldür, Seferihisar ve Balçovada yoğun bir şekilde tarımı yapılan satsuma mandarini plantajlarından alınan 24 adet toprak ve bitki (yaprak, meyve kabuğu ve meyve içi) örneklerinde, makro ve mikro besin elementleri ile beslenme düzeyi ve ağır metal kirlenme tehlikesi olup-olmadığını araştırmak üzere yapılan bir çalışmada, toprakların asitte çözünür (kral suyu) ağır metal içeriklerine göre % 12.5inde Cu, %29.2sinde Cr, %4.2sinde Pb, %87.5inde Ni fazlalığı yanında toprakların Tl içeriğinin yüksek olduğu belirlenmiş, yaprak, meyve kabuğu ve meyve içi bitki örneklerinde yapılan ağır metal analizlerinin sonuçlarında ise, mandarin bitkilerinde bu ağır metallerin kirlilik oluşturacak düzeylerde bulunmadıkları belirlenmiştir (Hakerlerler ve ark. 1994).

İlgili Kaynaklarsingle.php