Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım topraklarının ağır metal içeriklerinin incelenmesi5
İznik gölü havzasında değişik su kaynaklarıyla sulanan tarım topraklarının ağır metal içeriklerini belirlemek üzere yapılan bir çalışmada, toprakların toplam ağır metal içeriklerine göre; toprakların 22sinde izin verilebilir sınırların üzerinde Ni, 8 toprakta Fe, 1 toprakta Cu fazlalığı, Cr ve Zn içeriklerinin sınır değerin altında, Mn, Co ve Pb izin verilebilir düzeyde olduğunu, DTPA+TEA ile ekstrakte edilebilir Zn içeriğinin 15 toprakta yetersiz ve Fe, Mn ve Cu içeriklerinin yeterli düzeyde olduğu belirlenmiştir (Başar ve ark. 2004).
Arcak ve ark. (1996) trafikten kaynaklanan ağır metallerin üreaz enzimi aktivitesi üzerine olan etkisini araştırdıkları çalışmalarında; Pb, Cu ve Cdun topraklardaki toplam miktarını belirlemek için kral suyunu (HCl: HN03, 3:1) kullanmışlar, karayolundan 500 m mesafeden ve 0-5 cm derinlikten alınan beş örnekleme noktasına ait toprak örneklerinde; 12.7-50.4 g Pb g-1, 10.8-18.4 g Cu g-1 ve 0.8-2.4 g Cd g-1 değerlerini, aynı noktaların 5-15 cm derinliğinden alınan toprak örneklerinde ise 8.44 15.3 g Pb g1, 9.5-17.1 g Cu g-1 ve 0.4-1.2 g Cd g-1 değerlerini belirlemişlerdir. Ülkemizde yapılan bir diğer çalışmada ise, Eken (1996), İç Anadolu Bölgesinde yaygın dağılım gösteren kahverengi büyük toprak grubuna ait 27 toprak örneğinin toplam Zn ve Cu miktarını tayin için (HCl04/HF) yönteminin hemen hemen aynısını uygulamış, toprakların Zn içeriklerini 50-126 mg kg-1 arasında ve ortalama 72.85 mg kg-1, toplam Cu için ise 13-68 mg kg-1 arasında ve ortalama 30 mg kg-1 bulmuştur.
Kuzeybatı İspanyanın tarım topraklarının ağır metal içeriklerini (Co, Cu, Cr, Ni, Pb ve Zn) belirlemek üzere yürütülen bir çalışmada, toprakların ağır metal içerikleri asit çözeltisi (3:1, HCl/HN03) ile yüksek sıcaklıkta ekstraksiyon, ekstrakte edilebilir ağır metal içerikleri ise EDTA (0.05M, pH 7.0) ile belirlenmiş, toplam ve ekstrakte edilebilir ağır metal içeriklerinin sırasıyla 21.7 219 mg Cu kg-1, 2.2-14.7 mg Cu kg-1; 53.3-275.8 mg Zn kg-1, 2.7-23.5 mg Zn kg-1; 1.8-108.3 mg Pb kg-1 , 0.0-23.2 mg Pb kg-1; 4.7-106.0 mg Co kg-1, 0.0-7.50 mg Co kg-1; 8.3-930.0 mg Ni kg-1, 0.0-96.9 mg Ni kg-1arasında değiştiği bildirilmiştir (Paz-Gonzales ve ark. 2000).
Reavas ve Berrow (1984) İskoçya topraklarının ekstrakte edilebilir Pb içeriğini belirlemek için yaptıkları çalışmada; 3764 adet toprak örneğini % 2.5luk asetik asit yöntemiyle ekstrakte etmiş, sonuçta ekstrakte Pb miktarının 0.16-3.40 mg kg-1 arasında14. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Farklı kökenli arıtma çamurlarının tarımsal amaçlı kullanım olanaklarının araştırılması - Sayfa 67
52 Arıtma çamurlarının tarımsal amaçlı olarak toprağa uygulanması aşamasında oluşabilecek olumsuz durumların (yıkanma, bitki tarafından alınma vb.) belirlenebilmesinde bu çamurların içerdiği toplam ağır metal miktarından daha çok bu metallerin alınabilir veya kolay değişebilir formlarının daha önemli bir gösterge olduğu araştırıcılar tarafından bildirilmiştir (Gibson ve Farmer 1986, Zufiaurre ve ...

14. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ağır
metal
içerikleri
toplam
belirlenmiş
belirlenmiştir


14. SAYFA ICERIGI

5
İznik gölü havzasında değişik su kaynaklarıyla sulanan tarım topraklarının ağır metal içeriklerini belirlemek üzere yapılan bir çalışmada, toprakların toplam ağır metal içeriklerine göre; toprakların 22sinde izin verilebilir sınırların üzerinde Ni, 8 toprakta Fe, 1 toprakta Cu fazlalığı, Cr ve Zn içeriklerinin sınır değerin altında, Mn, Co ve Pb izin verilebilir düzeyde olduğunu, DTPA+TEA ile ekstrakte edilebilir Zn içeriğinin 15 toprakta yetersiz ve Fe, Mn ve Cu içeriklerinin yeterli düzeyde olduğu belirlenmiştir (Başar ve ark. 2004).
Arcak ve ark. (1996) trafikten kaynaklanan ağır metallerin üreaz enzimi aktivitesi üzerine olan etkisini araştırdıkları çalışmalarında; Pb, Cu ve Cdun topraklardaki toplam miktarını belirlemek için kral suyunu (HCl: HN03, 3:1) kullanmışlar, karayolundan 500 m mesafeden ve 0-5 cm derinlikten alınan beş örnekleme noktasına ait toprak örneklerinde; 12.7-50.4 g Pb g-1, 10.8-18.4 g Cu g-1 ve 0.8-2.4 g Cd g-1 değerlerini, aynı noktaların 5-15 cm derinliğinden alınan toprak örneklerinde ise 8.44 15.3 g Pb g1, 9.5-17.1 g Cu g-1 ve 0.4-1.2 g Cd g-1 değerlerini belirlemişlerdir. Ülkemizde yapılan bir diğer çalışmada ise, Eken (1996), İç Anadolu Bölgesinde yaygın dağılım gösteren kahverengi büyük toprak grubuna ait 27 toprak örneğinin toplam Zn ve Cu miktarını tayin için (HCl04/HF) yönteminin hemen hemen aynısını uygulamış, toprakların Zn içeriklerini 50-126 mg kg-1 arasında ve ortalama 72.85 mg kg-1, toplam Cu için ise 13-68 mg kg-1 arasında ve ortalama 30 mg kg-1 bulmuştur.
Kuzeybatı İspanyanın tarım topraklarının ağır metal içeriklerini (Co, Cu, Cr, Ni, Pb ve Zn) belirlemek üzere yürütülen bir çalışmada, toprakların ağır metal içerikleri asit çözeltisi (3:1, HCl/HN03) ile yüksek sıcaklıkta ekstraksiyon, ekstrakte edilebilir ağır metal içerikleri ise EDTA (0.05M, pH 7.0) ile belirlenmiş, toplam ve ekstrakte edilebilir ağır metal içeriklerinin sırasıyla 21.7 219 mg Cu kg-1, 2.2-14.7 mg Cu kg-1; 53.3-275.8 mg Zn kg-1, 2.7-23.5 mg Zn kg-1; 1.8-108.3 mg Pb kg-1 , 0.0-23.2 mg Pb kg-1; 4.7-106.0 mg Co kg-1, 0.0-7.50 mg Co kg-1; 8.3-930.0 mg Ni kg-1, 0.0-96.9 mg Ni kg-1arasında değiştiği bildirilmiştir (Paz-Gonzales ve ark. 2000).
Reavas ve Berrow (1984) İskoçya topraklarının ekstrakte edilebilir Pb içeriğini belirlemek için yaptıkları çalışmada; 3764 adet toprak örneğini % 2.5luk asetik asit yöntemiyle ekstrakte etmiş, sonuçta ekstrakte Pb miktarının 0.16-3.40 mg kg-1 arasında

İlgili Kaynaklarsingle.php