Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım topraklarının ağır metal içeriklerinin incelenmesi6
değiştiğini ve incelenen topraklarda ortalama 0.24 mg kg-1 Pb bulunduğunu bildirmişlerdir.
Angle ve ark. (1993) topraklarda ağır metal kirliliğinin ortaya konulmasına yönelik çalışmasında; toplam miktarları saptamak için kral suyu yöntemini kullanmış ve referans olarak aldığı (metal kirliliğinden uzak) topraklarda toplam 156 mgZnkg-1, 1.45 mgCdkg-1 ve 26 mgNikg-1bulmuşlardır.
Li ve Shuman (1996) DTPA (pH 7.3) yöntemiyle ince bünyeli ve pHsı 5.8-6.4 arasında olan topraklarda; ekstrakte Zn, Cd ve Ni içeriklerini sırasıyla, 0.61-0.81 mg kg1, 018-0.027 mg kg-1 ve 0.075-0.183 mg kg 1 aralıklarında olduğunu kaba bünyeli ve pHsı 4.6-5.9 olan topraklarda; ekstrakte Zn, Cd ve Ni için sırasıyla 0.48-2.00 mg kg-1, 0.004-0.027 mg kg-1 ve 0.033-0.100 mg kg-1 değerlerini belirlemişlerdir. Aynı araştırıcılar, Zn, Cd ve Niin toplam miktarını belirlemek için hidroflorik, sülfürik ve perklorik asitle ergitme yöntemine yakın bir yöntem kullanmış ve seçilen ağır metallerin toplam miktarının sırasıyla; ince bünyeli pHsı 5.8-6.4 olan topraklarda; 34.1 90.0 mg Zn kg-1, 0.024-0.072 mg Cd kg-1 ve 14.0-33.0 mg Ni kg-1 değerlerini, kaba bünyeli ve pHsı 4.6-5.9 olan topraklarda ise 13.6-30.9 mg Zn kg-1, 0.008-0.042 mg Cd kg-1 ve 2.4-25.1 mg Ni kg-1 arasında değiştiğini belirlemişlerdir.
Türkiye koşullarında kimi ağır metallerin topraktan ekstraksiyon yöntemlerinin seçilmesi, bu metallerin toprakta zehir etkisi yaratan düzeyleri ve bitkideki zehir eşiklerinin saptanması için yapılan çalışmada, kullanılan 6 yöntemden 0.001M EDDHA (0.1 M NaNo3 içinde) ve DTPA +TEA+CaCl2un en uygun ekstraksiyon yöntemi olduğunu, killi ve killitın topraklarda ağır metallerin toprakta toksik etki yaratan düzeylerinin sırasıyla (mg kg-1 olarak) Cu için 19.6 ve 25.3; Zn için 118. 6 ve 271.1; Cr için 7.2 ve 6.9; Cd için 2.9 ve 14.1; Co için 73.6 ve 155.8; Mo için 185.0 ve 75.6; As için 7.8 ve 10.7, bitkideki zehir eşik değerleri ise Cu için 16.7 ve 19.3; Zn için 201.7 ve 246.3; Cr için 3.6 ve 3.3; Cd için 3.4 ve 5.3; Co için 8.5 ve 38.3 olduğu belirlenirken Fe, Mn, Pb, Al ve Ni elementlerinin test bitkisi üzerinde zehir etkisi görülmemiştir (Gedikoğlu ve ark. 1997).
Lavado ve ark. (1998) Arjantinde kentsel ve kırsal kesim topraklarının ağır metal içeriklerini belirlemek üzere yaptıkları karşılaştırmalı çalışmalarında, ağır metalleri asit ekstraksiyonu ile belirlemişler, kentsel ve kırsal kesim toprakları arasında Co, Cr ve Ni15. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Farklı kökenli arıtma çamurlarının tarımsal amaçlı kullanım olanaklarının araştırılması - Sayfa 67
52 Arıtma çamurlarının tarımsal amaçlı olarak toprağa uygulanması aşamasında oluşabilecek olumsuz durumların (yıkanma, bitki tarafından alınma vb.) belirlenebilmesinde bu çamurların içerdiği toplam ağır metal miktarından daha çok bu metallerin alınabilir veya kolay değişebilir formlarının daha önemli bir gösterge olduğu araştırıcılar tarafından bildirilmiştir (Gibson ve Farmer 1986, Zufiaurre ve ...
Ardışık ekstraksiyon yöntemiyle Ergene havzasından alınan toprak örneklerinde metal analizi - Sayfa 132
BÖLÜM 4- ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Ali SUNGUR Mn ve Ni’in DTPA ile ekstrakte edilebilir kısmının toplam konsantrasyonlarına bağlı olmadığı görülmüştür. Ayrıca DTPA ile ekstrakte edilebilir Cd, Pb ve Zn’nun bütün fraksiyonlarla ilişkili olduğu, dolayısıyla bu ağır metallerin hem hareketli hem de toplam miktarları ile DTPA miktarının ilişkili olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde Cappuyn...

15. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ekstrakte
metal
ağır
arasında
metallerin
toplam


15. SAYFA ICERIGI

6
değiştiğini ve incelenen topraklarda ortalama 0.24 mg kg-1 Pb bulunduğunu bildirmişlerdir.
Angle ve ark. (1993) topraklarda ağır metal kirliliğinin ortaya konulmasına yönelik çalışmasında; toplam miktarları saptamak için kral suyu yöntemini kullanmış ve referans olarak aldığı (metal kirliliğinden uzak) topraklarda toplam 156 mgZnkg-1, 1.45 mgCdkg-1 ve 26 mgNikg-1bulmuşlardır.
Li ve Shuman (1996) DTPA (pH 7.3) yöntemiyle ince bünyeli ve pHsı 5.8-6.4 arasında olan topraklarda; ekstrakte Zn, Cd ve Ni içeriklerini sırasıyla, 0.61-0.81 mg kg1, 018-0.027 mg kg-1 ve 0.075-0.183 mg kg 1 aralıklarında olduğunu kaba bünyeli ve pHsı 4.6-5.9 olan topraklarda; ekstrakte Zn, Cd ve Ni için sırasıyla 0.48-2.00 mg kg-1, 0.004-0.027 mg kg-1 ve 0.033-0.100 mg kg-1 değerlerini belirlemişlerdir. Aynı araştırıcılar, Zn, Cd ve Niin toplam miktarını belirlemek için hidroflorik, sülfürik ve perklorik asitle ergitme yöntemine yakın bir yöntem kullanmış ve seçilen ağır metallerin toplam miktarının sırasıyla; ince bünyeli pHsı 5.8-6.4 olan topraklarda; 34.1 90.0 mg Zn kg-1, 0.024-0.072 mg Cd kg-1 ve 14.0-33.0 mg Ni kg-1 değerlerini, kaba bünyeli ve pHsı 4.6-5.9 olan topraklarda ise 13.6-30.9 mg Zn kg-1, 0.008-0.042 mg Cd kg-1 ve 2.4-25.1 mg Ni kg-1 arasında değiştiğini belirlemişlerdir.
Türkiye koşullarında kimi ağır metallerin topraktan ekstraksiyon yöntemlerinin seçilmesi, bu metallerin toprakta zehir etkisi yaratan düzeyleri ve bitkideki zehir eşiklerinin saptanması için yapılan çalışmada, kullanılan 6 yöntemden 0.001M EDDHA (0.1 M NaNo3 içinde) ve DTPA +TEA+CaCl2un en uygun ekstraksiyon yöntemi olduğunu, killi ve killitın topraklarda ağır metallerin toprakta toksik etki yaratan düzeylerinin sırasıyla (mg kg-1 olarak) Cu için 19.6 ve 25.3; Zn için 118. 6 ve 271.1; Cr için 7.2 ve 6.9; Cd için 2.9 ve 14.1; Co için 73.6 ve 155.8; Mo için 185.0 ve 75.6; As için 7.8 ve 10.7, bitkideki zehir eşik değerleri ise Cu için 16.7 ve 19.3; Zn için 201.7 ve 246.3; Cr için 3.6 ve 3.3; Cd için 3.4 ve 5.3; Co için 8.5 ve 38.3 olduğu belirlenirken Fe, Mn, Pb, Al ve Ni elementlerinin test bitkisi üzerinde zehir etkisi görülmemiştir (Gedikoğlu ve ark. 1997).
Lavado ve ark. (1998) Arjantinde kentsel ve kırsal kesim topraklarının ağır metal içeriklerini belirlemek üzere yaptıkları karşılaştırmalı çalışmalarında, ağır metalleri asit ekstraksiyonu ile belirlemişler, kentsel ve kırsal kesim toprakları arasında Co, Cr ve Ni

İlgili Kaynaklarsingle.php