Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım topraklarının ağır metal içeriklerinin incelenmesi7
içeriklerine göre bir farklılık bulunmadığını, ortalama değerle kentsel toprağın Cd, Cu, Pb ve Zn içeriği yüksek bulunmuş ve kentsel topraktaki yüksek Pb ve Cd nedeni olarak motorlu taşıtlar gösterilmiş ve toprakların kil içeriğinin Cd, Cr, Ni, Pb ve Zn ile ilişkili olduğunu bildirmişlerdir.
Güney Avustralya topraklarının yarayışlı Cd içeriklerinin belirlenmesi için yapılan bir çalışmada 7 farklı ekstraksiyon çözeltisi incelenmiş ve toprakların 1M NH4Cl ile ekstraksiyonunun bitkiye yarayışlı Cd içeriğinin belirlenmesinde en uygun ekstraksiyon yöntemi olduğu bildirilmiştir (Krishnamurti ve ark. 2000).
McLaughlin ve ark. (2000) pek çok ülkede topraklarda metal kirliliğinin belirlenmesinde, uygun görülmemesine rağmen toplam metal analizlerinin kullanıldığını, toplam metal analizlerinde bir aşama kaydedildiğini ancak toprak pHsı, toprak organik maddesi gibi kimi faktörlerin metallerin biyoyarayışlığını etkilemesi nedeniyle, toplam metal analizlerinin mevcut riskli durumun değerlendirilmesinde zorluk çıkardığını bu nedenle metal zararının kapsamının anlaşılmasında, metallerin biyoyarayışlılığını belirlemeye yönelik analiz yöntemlerinin her geçen gün önem kazandığını rapor etmiştir.16. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Karaman ilinde elma ağaçlarına uygulanan kentsel katı atık kompostunun toprak ve bitkinin bazı özelliklerine etkileri - Sayfa 23
8 düzenlenmemiştir (CCME, 2005; U. S. EPA, 2000). Giusquiani ve ark., (1995), İtalya'da kireçli topraklara ilave ettikleri çöp kompostunun toprakların Pb, Cu ve Zn kapsamlarını kontrole göre önemli bir şekilde artırdığını belirlemişlerdir. Kentsel katı atık (MSW) kompostunun uzun süreli uygulamalarında mineral K’lu gübre kadar komposttaki K’un da yarayışlı olduğu belirlenmiştir (deHaan, 1981). ...
Elma bahçesi topraklarına arıtma çamuru uygulamasından yedi yıl sonra toprakta ve yaprakta ağır metallerin kalıntı etkisinin belirlenmesi - Sayfa 19
azalttığını bildirmişlerdir. Ayrıca kökün Fe, Mn, Cu ve Zn içeriğinin toprak üstü organlarından önemli düzeyde daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir. Krebs ve ark. (1998), sekiz yıl süreyle yürüttükleri tarla denemesinde bezelye bitkisine hektara 5 ton düzeyinde arıtma çamuru ilavesinin toprak pH’sını düşürdüğünü, Cd ve Zn konsantrasyonlarını arttırdığını bildirmişlerdir. Araştırıcılar, arıtma çam...
Ardışık ekstraksiyon yöntemiyle Ergene havzasından alınan toprak örneklerinde metal analizi - Sayfa 47
BÖLÜM 2- ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Ali SUNGUR Zemberyova ve ark. (2006), modifiye dilmiş BCR ardışık ekstraksiyon yöntemi Slovakya topraklarını temsil eden farklı referans topraklarda ağır metal belirlemesi için kullanılmıştır. Analizlerde atomik veya elektro termal atomik absorpsiyon spektrometresi (FAAS veya ETAAS) kullanılmıştır. Yöntemin dört adımının toplamı ile asitte çözündürülerek elde edile...

16. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

metal
toprak
farklı
çalışmada
yüksek
toplam


16. SAYFA ICERIGI

7
içeriklerine göre bir farklılık bulunmadığını, ortalama değerle kentsel toprağın Cd, Cu, Pb ve Zn içeriği yüksek bulunmuş ve kentsel topraktaki yüksek Pb ve Cd nedeni olarak motorlu taşıtlar gösterilmiş ve toprakların kil içeriğinin Cd, Cr, Ni, Pb ve Zn ile ilişkili olduğunu bildirmişlerdir.
Güney Avustralya topraklarının yarayışlı Cd içeriklerinin belirlenmesi için yapılan bir çalışmada 7 farklı ekstraksiyon çözeltisi incelenmiş ve toprakların 1M NH4Cl ile ekstraksiyonunun bitkiye yarayışlı Cd içeriğinin belirlenmesinde en uygun ekstraksiyon yöntemi olduğu bildirilmiştir (Krishnamurti ve ark. 2000).
McLaughlin ve ark. (2000) pek çok ülkede topraklarda metal kirliliğinin belirlenmesinde, uygun görülmemesine rağmen toplam metal analizlerinin kullanıldığını, toplam metal analizlerinde bir aşama kaydedildiğini ancak toprak pHsı, toprak organik maddesi gibi kimi faktörlerin metallerin biyoyarayışlığını etkilemesi nedeniyle, toplam metal analizlerinin mevcut riskli durumun değerlendirilmesinde zorluk çıkardığını bu nedenle metal zararının kapsamının anlaşılmasında, metallerin biyoyarayışlılığını belirlemeye yönelik analiz yöntemlerinin her geçen gün önem kazandığını rapor etmiştir.

İlgili Kaynaklarsingle.php