Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım topraklarının ağır metal içeriklerinin incelenmesi8

3. MATERYAL ve YÖNTEM

3.1. Materyal

Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım arazisinden 0-30 cm toprak derinliğinden alınan 30 adet karma toprak örneği araştırma materyalini oluşturmuştur. Tarımsal uygulama ve Araştırma Merkezi tarım arazilerinden toprak örneklerinin alındığı parsellerin isimleri Çizelge 3.1de örneklerin alındıkları parsellerin konumları ise Şekil 3.1de sunulmuştur.

Çizelge 3.1. Araştırmada Toprak Örneklerinin Alındıkları Parseller

Örnek No Örneğin Alındığı Yer

Örnek No Örneğin Alındığı Yer

1 Isı-1

16 Taş Köprü-3

2 Isı-2

17 Kuru Dere

3 Isı-3

18 Kuru Dere Karşısı

4 Gölet Karşısı

19 Dutluk Altı

5 Gölet Yanı

20 Dutluk Altı Çevresi

6 Hangar Altı

21 Eski Bağlık

7 Lojman Tarla

22 Büyük Tarla

8 Açma-1

23 Nilüfer Yanı

9 Açma-2

24 Nilüfer Taban

10 Açma-3

25 Nilüfer Üstü

11 Açma-4

26 Bahçe-1

12 Açmalar Arası

27 Bahçe-2

13 Eski Çim Yeri

28 Bahçe-3

14 Taş Köprü-1

29 Bahçe-4

15 Taş Köprü-2

30 Bahçe-517. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 34
3. MATERYAL ve METOT 3.1. Materyal 3.1.1. Araştırma yeri Çalışmanın 2006 yılı denemeleri Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Mutasyon Projesi ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü‟nde (BATEM) Tarla Bitkileri Bölümü arazilerinde iki lokasyon şeklinde yürütülmüştür. Birinci lokasyon Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Mutasyon Projesi uygulama alanında III no‟lu ...

17. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

toprak
araştırma
materyal
tarla
yeri
kuru


17. SAYFA ICERIGI

8

3. MATERYAL ve YÖNTEM

3.1. Materyal

Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım arazisinden 0-30 cm toprak derinliğinden alınan 30 adet karma toprak örneği araştırma materyalini oluşturmuştur. Tarımsal uygulama ve Araştırma Merkezi tarım arazilerinden toprak örneklerinin alındığı parsellerin isimleri Çizelge 3.1de örneklerin alındıkları parsellerin konumları ise Şekil 3.1de sunulmuştur.

Çizelge 3.1. Araştırmada Toprak Örneklerinin Alındıkları Parseller

Örnek No Örneğin Alındığı Yer

Örnek No Örneğin Alındığı Yer

1 Isı-1

16 Taş Köprü-3

2 Isı-2

17 Kuru Dere

3 Isı-3

18 Kuru Dere Karşısı

4 Gölet Karşısı

19 Dutluk Altı

5 Gölet Yanı

20 Dutluk Altı Çevresi

6 Hangar Altı

21 Eski Bağlık

7 Lojman Tarla

22 Büyük Tarla

8 Açma-1

23 Nilüfer Yanı

9 Açma-2

24 Nilüfer Taban

10 Açma-3

25 Nilüfer Üstü

11 Açma-4

26 Bahçe-1

12 Açmalar Arası

27 Bahçe-2

13 Eski Çim Yeri

28 Bahçe-3

14 Taş Köprü-1

29 Bahçe-4

15 Taş Köprü-2

30 Bahçe-5

İlgili Kaynaklarsingle.php