Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım topraklarının ağır metal içeriklerinin incelenmesi10 3.2. Toprak Örneklerinin Alınması ve Analize Hazırlanması
Araştırmada kullanılan toprak örnekleri Uludağ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği arazisinden 0-30 cm derinlik olmak üzere Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği yapılan alanlardan 25 adet, Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği yapılan alanlardan da 5 adet olmak üzere toplam 30 adet karma toprak örneği alınmıştır. Toprak örnekleri Chapman ve ark. (1961) tarafından bildirilen ilkelere uygun olarak analize hazır hale getirilmiştir.
3.3. Toprak Örneklerinde Yapılan Fiziksel ve Kimyasal Analizler
3.3.1. Bünye Toprak örneklerinin % kum, mil ve kil fraksiyonları hidrometre yöntemi ile
belirlenmiştir (Bouyoucos 1955). Bu değerler bünye analiz üçgenine uyarlanarak bünye değerleri belirlenmiştir (Black 1957).
3.3.2. Toprak reaksiyonu (pH)
1:2.5 oranındaki toprak arı su ve 1:25 oranındaki toprak 0.01M CaCl2 süspansiyonlarında ayrı ayrı cam elektrotlu Orion 720 A pH metresi ile belirlenmiştir (Jackson 1960).
3.3.3. Elektriksel iletkenlik (EC)
Anonymous (1982)e göre doygunluk ekstraktında ölçülmüştür.
3.3.4. Kireç (CaCO3)
Toprak örneklerinde CaCO3 içerikleri Scheibler kalsimetresi ile ölçülmüş ve sonuçlar %CaCO3 olarak verilmiştir (Çağlar 1949).
3.3.5. Organik madde
Jackson (1960) tarafından bildirildiği şekilde Walkley-Black yöntemine göre belirlenmiştir.19. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bursa siyahı incir bitkisi (Ficus carica L.)'nde K, Ca, Mg ve P besin elementlerinin mevsimsel değişimlerinin araştırılması - Sayfa 33
faydalı mangan içeriklerine bakılmış ve uygulanan yöntemler ayrı başlıklar halinde aşağıda verilmiştir. 2.3.2.1. pH Toprak örneklerinin pH’ları, su ile sature edilmiş toprak macununda, Beckman pH metresi ile ölçülerek (Jackson, 1967) sonuçlar Kellogg’a (1952) göre sınıflandırılmıştır. 2.3.2.2. Bünye Toprak örneklerinin % kum, mil ve kil fraksiyonları hidrometre yöntemi ile analiz edilmiştir (B...
Lilium yetiştiriciliğinde farklı agregatların ve besin solusyonlarının kullanım olanakları - Sayfa 73
49 Bünye: Hidrometre yöntemi ile toprak örneklerinin % kum, % mil ve % kil miktarları belirlenmiş, bünye sınıfı tekstür üçgeninden bulunmuştur (Bouyoucos,1951). Kireç (CaCO3): Toprak örneklerinin CaCO3 içerikleri Scheibler kalsimetresi ile ölçülmüş sonuçlar % CaCO3 olarak hesaplanmıştır (Çağlar, 1958). Sınıflandırma Aeroboe ve Falke’ye göre yapılmıştır (Evliya, 1964). Toplam Eriyebilir Tuz: Ele...
Farklı çinko uygulamalarının değişik anaçlara aşılı elma çeşitlerinde çinko ve diğer besin elementi içerikleri ile verim üzerine etkileri - Sayfa 37
değişebilir potasyum (K), kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg) analizleri ile yarayışlı demir (Fe), bakır (Cu), mangan (Mn) ve çinko (Çinko) analizleri yapılmıştır. Toprak reaksiyonu (pH): 1:2.5 oranındaki su süspansiyonunda cam elektrotlu pH metre cihazı ile ölçülmüştür (Jackson, 1967). Elektriksel İletkenlik (EC): Elektriksel iletkenlik değeri 1/2.5 oranında saf su ile sulandırılmış toprak örneğinde ...

19. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

toprak
örneklerinin
madde
organik
yöntemi
kalsimetresi


19. SAYFA ICERIGI

10 3.2. Toprak Örneklerinin Alınması ve Analize Hazırlanması
Araştırmada kullanılan toprak örnekleri Uludağ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği arazisinden 0-30 cm derinlik olmak üzere Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği yapılan alanlardan 25 adet, Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği yapılan alanlardan da 5 adet olmak üzere toplam 30 adet karma toprak örneği alınmıştır. Toprak örnekleri Chapman ve ark. (1961) tarafından bildirilen ilkelere uygun olarak analize hazır hale getirilmiştir.
3.3. Toprak Örneklerinde Yapılan Fiziksel ve Kimyasal Analizler
3.3.1. Bünye Toprak örneklerinin % kum, mil ve kil fraksiyonları hidrometre yöntemi ile
belirlenmiştir (Bouyoucos 1955). Bu değerler bünye analiz üçgenine uyarlanarak bünye değerleri belirlenmiştir (Black 1957).
3.3.2. Toprak reaksiyonu (pH)
1:2.5 oranındaki toprak arı su ve 1:25 oranındaki toprak 0.01M CaCl2 süspansiyonlarında ayrı ayrı cam elektrotlu Orion 720 A pH metresi ile belirlenmiştir (Jackson 1960).
3.3.3. Elektriksel iletkenlik (EC)
Anonymous (1982)e göre doygunluk ekstraktında ölçülmüştür.
3.3.4. Kireç (CaCO3)
Toprak örneklerinde CaCO3 içerikleri Scheibler kalsimetresi ile ölçülmüş ve sonuçlar %CaCO3 olarak verilmiştir (Çağlar 1949).
3.3.5. Organik madde
Jackson (1960) tarafından bildirildiği şekilde Walkley-Black yöntemine göre belirlenmiştir.

İlgili Kaynaklarsingle.php