Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım topraklarının ağır metal içeriklerinin incelenmesi11
3.3.6. Toplam azot (N) Bremmer (1965) tarafından bildirildiği şekilde Kjeldahl yöntemiyle belirlenmiştir.
3.3.7. Alınabilir fosfor (P) 0.5M, pH 8.5a ayarlanmış NaHCO3 ile ekstrakte edilmiş ekstraktaki P içeriği
askorbik asit ile indirgenerek Bousch-Lomb spectronic 20 model spektrofotometresinde belirlenmiştir. Sonuçlar mg kg-1 olarak hesaplanıp bildirilmiştir. (Olsen ve Dean 1965). 3.3.8. Değişebilir potasyum (K), kalsiyum (Ca), magnezyum, (Mg) ve sodyum (Na)
1 N NH4OAC (pH 7) ekstraktında K, Na, ve Ca fleymfotometre, Mg ise AAS yardımıyla belirlenmiştir. (Kacar 1962). 3.4. Doygunluk Çamuru Ekstraktlarında Yapılan Bazı Analizler
Börekçi ve ark. (1990) tarafından bildirildiği şekilde, toprakların doygunluk ekstraktları çıkarılmıştır. 3.4.1. Sodyum (Na), potasyum (K), kalsiyum (Ca)
Kacar (1972) tarafından bildirildiği şekilde fleymfotometrik olarak belirlenmiştir. 3.4.2. Magnezyum (Mg)
Özgümüş (1991) tarafından bildirilen yönteme göre belirlenmiştir.
3.4.3. Karbonat ( CO3 ) ve bikarbonat (HCO3 ) Boxma (1972)e göre ölçülmüştür.20. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Asma anaçlarında (Vitis sp.) bor ve tuz stresine tolerans mekanizmalarının stresle ilgili fizyolojik parametreler ve antioksidan enzimlerle belirlenmesi - Sayfa 47
3.7.6 Toplam azot (N) belirlemesi Kacar (1995) tarafından açıklandığı şekilde Kjeldahl yöntemiyle belirlenmiştir. 3.7.7 Bitkiye yarayışlı fosfor (P) belirlemesi Toprak örneğinde fosfor, Kacar (1995) tarafından bildirildiği şekilde 0.5 M NaHCO3 (pH=8.5) ile ekstrakte edilerek, molibdofosforik mavi renk yöntemine göre Shimadzu Model UV 1201 spektrofotometresiyle belirlenmiştir. 3.7.8 Değişebilir...
Nohut (Cicer arietinum L.) çeşitlerinde kuraklığa bağlı oksidatif stresin fizyolojik ve biyokimyasal parametrelerle belirlenmesi - Sayfa 118
3.5.4 Organik madde Jackson (1958) tarafından bildirildiği şekilde değiştirilmiş Walkley-Black yaş yakma yöntemine göre belirlenmiştir 3.5.5 Kalsiyum karbonat (CaCO3) Hızalan ve Ünal (1966) tarafından açıklandığı şekilde Scheibler kalsimetresiyle belirlenmiştir. 3.5.6 Toplam azot (N) Bremner (1965) tarafından bildirildiği şekilde Kjeldahl yöntemine göre belirlenmiştir. 3.5.7 Alınabilir potas...
Bursa yöresinde armut plantasyonlarında görülen mikro besin elementleri (Fe, Zn ve B) noksanlıklarının teşhisi ve giderilmesi - Sayfa 50
mikrodalga yakma sisteminin önerdiği EPA 3051 metodu kullanılarak yaş yakılmıştır (Anonim 1994). Yaş yakma ile elde edilen ekstraktta P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Cu, Zn ve Mn aşağıda belirtilmekte olan yöntemlerle analiz edilmiştir. Ayrıca Kacar (1972)'ye göre kül fırınında 550°C'de kül haline getirilen bitki örneklerinden 3N HCl ile ekstraksiyonu ile B analizi için gerekli olan süzük hazırlanmıştır. T...

20. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tarafından
bildirildiği
şekilde
belirlenmiştir
magnezyum
kalsiyum


20. SAYFA ICERIGI

11
3.3.6. Toplam azot (N) Bremmer (1965) tarafından bildirildiği şekilde Kjeldahl yöntemiyle belirlenmiştir.
3.3.7. Alınabilir fosfor (P) 0.5M, pH 8.5a ayarlanmış NaHCO3 ile ekstrakte edilmiş ekstraktaki P içeriği
askorbik asit ile indirgenerek Bousch-Lomb spectronic 20 model spektrofotometresinde belirlenmiştir. Sonuçlar mg kg-1 olarak hesaplanıp bildirilmiştir. (Olsen ve Dean 1965). 3.3.8. Değişebilir potasyum (K), kalsiyum (Ca), magnezyum, (Mg) ve sodyum (Na)
1 N NH4OAC (pH 7) ekstraktında K, Na, ve Ca fleymfotometre, Mg ise AAS yardımıyla belirlenmiştir. (Kacar 1962). 3.4. Doygunluk Çamuru Ekstraktlarında Yapılan Bazı Analizler
Börekçi ve ark. (1990) tarafından bildirildiği şekilde, toprakların doygunluk ekstraktları çıkarılmıştır. 3.4.1. Sodyum (Na), potasyum (K), kalsiyum (Ca)
Kacar (1972) tarafından bildirildiği şekilde fleymfotometrik olarak belirlenmiştir. 3.4.2. Magnezyum (Mg)
Özgümüş (1991) tarafından bildirilen yönteme göre belirlenmiştir.
3.4.3. Karbonat ( CO3 ) ve bikarbonat (HCO3 ) Boxma (1972)e göre ölçülmüştür.

İlgili Kaynaklarsingle.php