Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım topraklarının ağır metal içeriklerinin incelenmesi12
3.4.4 Klor ( Cl- )
Titrimetrik olarak Saatçı ve ark. (1983) tarafından bildirildiği şekilde analiz edilmiştir.
3.4.5. Sülfat ( SO 4 )
Türbidimetrik yöntem ile Wimberley (1968)e göre belirlenmiştir.
3.5. Toprak Örneklerinde Yapılan Toplam ve Alınabilir Ağır Metal Analizleri
Toplam ağır metal içerikleri; topraklarda asitte (3 kısım HCl+1 kısım HN03) çözünür ağır metaller kral suyunda toprak asit oranı 1:2.5 oranı ile ekstrakte edilirken (Kick ve ark. 1980), alınabilir ağır metal içerikleri ise, 0.005M DTPA+0.01M CaCl2+0.1M TEA ekstraksiyon çözeltisiyle, 1:2 toprak:ekstraksiyon çözeltisi oranıyla ekstrakte edilmiştir (Linday ve Norvell 1978). Ekstraksiyondaki toplam ve alınabilir Fe, Zn, Mn, Cu, Cd, Cr, Co, Pb ve Ni atomik absorbsiyon spektrofotometresinde belirlenmiştir (Slawin 1968).21. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ardışık ekstraksiyon yöntemiyle Ergene havzasından alınan toprak örneklerinde metal analizi - Sayfa 32
BÖLÜM 2- ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Ali SUNGUR 2.3. Ağır Metal Analizlerinde Kullanılan Ekstraksiyon Yöntemleri Toprak ve sediment örneklerinde ağır metal analizleri için birçok ekstraksiyon yöntemi geliştirilmiştir. Özellikle toprak analizlerinde amaca bağlı olarak farklı türdeki elementler; “toplam”, “tüme yakın” ve “ekstrakte edilebilir” içerikleri bakımından ele alınmaktadır. Toplam içerik belirl...
Farklı kökenli arıtma çamurlarının tarımsal amaçlı kullanım olanaklarının araştırılması - Sayfa 59
44 önlemek için ölçü silindirinin ağzı kapatılmış, 24 saat sonra ölçü silindiri içerisinde ıslanan toprağın hacmi ölçülerek toprağın tarla kapasitesinde tuttuğu su miktarı hesap edilmiştir (Alpaslan ve ark. 1998). Organik madde: Organik madde miktarı ise Nelson ve Sommers (1982), tarafından bildirildiği şekilde Walkley-Black yaş yakma yöntemine göre belirlenmiştir. Toplam azot (N): Toprak örnek...
Farklı kökenli arıtma çamurlarının tarımsal amaçlı kullanım olanaklarının araştırılması - Sayfa 67
52 Arıtma çamurlarının tarımsal amaçlı olarak toprağa uygulanması aşamasında oluşabilecek olumsuz durumların (yıkanma, bitki tarafından alınma vb.) belirlenebilmesinde bu çamurların içerdiği toplam ağır metal miktarından daha çok bu metallerin alınabilir veya kolay değişebilir formlarının daha önemli bir gösterge olduğu araştırıcılar tarafından bildirilmiştir (Gibson ve Farmer 1986, Zufiaurre ve ...

21. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ekstrakte
ağır
metal
ekstraksiyon
yöntem
toplam


21. SAYFA ICERIGI

12
3.4.4 Klor ( Cl- )
Titrimetrik olarak Saatçı ve ark. (1983) tarafından bildirildiği şekilde analiz edilmiştir.
3.4.5. Sülfat ( SO 4 )
Türbidimetrik yöntem ile Wimberley (1968)e göre belirlenmiştir.
3.5. Toprak Örneklerinde Yapılan Toplam ve Alınabilir Ağır Metal Analizleri
Toplam ağır metal içerikleri; topraklarda asitte (3 kısım HCl+1 kısım HN03) çözünür ağır metaller kral suyunda toprak asit oranı 1:2.5 oranı ile ekstrakte edilirken (Kick ve ark. 1980), alınabilir ağır metal içerikleri ise, 0.005M DTPA+0.01M CaCl2+0.1M TEA ekstraksiyon çözeltisiyle, 1:2 toprak:ekstraksiyon çözeltisi oranıyla ekstrakte edilmiştir (Linday ve Norvell 1978). Ekstraksiyondaki toplam ve alınabilir Fe, Zn, Mn, Cu, Cd, Cr, Co, Pb ve Ni atomik absorbsiyon spektrofotometresinde belirlenmiştir (Slawin 1968).

İlgili Kaynaklarsingle.php