Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım topraklarının ağır metal içeriklerinin incelenmesi13
4. ARAŞTIRMA SONUÇLARI ve TARTIŞMA
4.1. Toprak Örneklerinin Bazı Toplam ve Alınabilir Ağır Metal İçerikleri ile İlgili Analiz Sonuçları ve Tartışması
Toprak örneklerinin kral suyu ile belirlenen toplam Fe içeriği ile 0.005M DTPA +0.01M CaCl2+0.1M TEA ekstraksiyon çözeltisiyle analiz edilen alınabilir Fe içerikleri ile ilgili sonuçlar 0-30 cm toprak derinliği için sırasıyla Çizelge 4.1 ve 4.2de sunulmuştur. İlgili çizelgelerde verilen sonuçlara göre toprakların toplam ve alınabilir Fe içerikleri sırasıyla, 3.31-10.74 (ortalama 4.94) ve 4.16-18.84 (ortalama 8.23) mg kg-1 arasında değişen konsantrasyonlarda belirlenmiştir.
Toprakların toplam Fe içeriği sınır değerlerini, Scheffer-Schachtschabel (1989) % 0.5-5 olarak bildirmişlerdir. Buna göre araştırma topraklarının % 70inin Fe içerikleri bildirilen sınır değerleri arasında olup, % 30u bu sınır değerlerinin üzerindedir. Başar ve ark. (2004) İznik gölü havzasında değişik su kaynaklarıyla sulanan tarım topraklarının ağır metal içeriklerini belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada, toprakların %20si sınır değerin üzerindeyken, % 80i izin verilebilir düzeyde olduğunu,Başar ve ark.(2001) Bursa Ovasında Nilüfer Çayı ile sulanan şeftali bahçelerinin ağır metal kirliliğinin incelendiği çalışmasında toprakların toplam Fe içeriklerini bildirilen sınır değerlerinin arasında bulunduğunu bildirmişlerdir. Güney Marmara Bölgesi topraklarının ağır metal içeriklerini incelediği çalışmasında Elmacı (1995) toplam Fe içeriklerini M.Kemalpaşa yöresinde %2.16-3.81, Karacabey yöresinde %2.67-3.94 ve Biga yöresinde %1.87-4.50 mg kg-1 arasında değiştiğini bildirmiştir. Ülkemizin değişik bölgelerinde yapılan çalışmalarda ise, Saatçı (1964) İzmir ili alüviyal topraklarının toplam Fe içeriklerinin %0.43-2.61, aynı bölgede endüstri kuruluşlarının tarım arazileri ve sulama sularında oluşturduğu kirliliği inceleyen Saatçı ve ark. (1988) Kral suyu ile ekstrakte edilen Fe içeriklerinin %2.0-4.2 arasında değiştiğini belirlemişlerdir. Gümüldür ve Balçovadaki satsuma mandarin bahçelerinin toplam Fe içeriğinin ise %2.05-4.40 arasında değiştiği bildirilmiştir (Hakerlerler ve ark. 1994). Samsun yöresi topraklarında ise %0.13-2.11 arasında toplam Fe içeriğinin değiştiği belirlenmiştir (Kızılkaya ve ark. 1998).22. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

toprakların
değiştiği
toprak
arasında
alınabilir
değiştiğini


22. SAYFA ICERIGI

13
4. ARAŞTIRMA SONUÇLARI ve TARTIŞMA
4.1. Toprak Örneklerinin Bazı Toplam ve Alınabilir Ağır Metal İçerikleri ile İlgili Analiz Sonuçları ve Tartışması
Toprak örneklerinin kral suyu ile belirlenen toplam Fe içeriği ile 0.005M DTPA +0.01M CaCl2+0.1M TEA ekstraksiyon çözeltisiyle analiz edilen alınabilir Fe içerikleri ile ilgili sonuçlar 0-30 cm toprak derinliği için sırasıyla Çizelge 4.1 ve 4.2de sunulmuştur. İlgili çizelgelerde verilen sonuçlara göre toprakların toplam ve alınabilir Fe içerikleri sırasıyla, 3.31-10.74 (ortalama 4.94) ve 4.16-18.84 (ortalama 8.23) mg kg-1 arasında değişen konsantrasyonlarda belirlenmiştir.
Toprakların toplam Fe içeriği sınır değerlerini, Scheffer-Schachtschabel (1989) % 0.5-5 olarak bildirmişlerdir. Buna göre araştırma topraklarının % 70inin Fe içerikleri bildirilen sınır değerleri arasında olup, % 30u bu sınır değerlerinin üzerindedir. Başar ve ark. (2004) İznik gölü havzasında değişik su kaynaklarıyla sulanan tarım topraklarının ağır metal içeriklerini belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada, toprakların %20si sınır değerin üzerindeyken, % 80i izin verilebilir düzeyde olduğunu,Başar ve ark.(2001) Bursa Ovasında Nilüfer Çayı ile sulanan şeftali bahçelerinin ağır metal kirliliğinin incelendiği çalışmasında toprakların toplam Fe içeriklerini bildirilen sınır değerlerinin arasında bulunduğunu bildirmişlerdir. Güney Marmara Bölgesi topraklarının ağır metal içeriklerini incelediği çalışmasında Elmacı (1995) toplam Fe içeriklerini M.Kemalpaşa yöresinde %2.16-3.81, Karacabey yöresinde %2.67-3.94 ve Biga yöresinde %1.87-4.50 mg kg-1 arasında değiştiğini bildirmiştir. Ülkemizin değişik bölgelerinde yapılan çalışmalarda ise, Saatçı (1964) İzmir ili alüviyal topraklarının toplam Fe içeriklerinin %0.43-2.61, aynı bölgede endüstri kuruluşlarının tarım arazileri ve sulama sularında oluşturduğu kirliliği inceleyen Saatçı ve ark. (1988) Kral suyu ile ekstrakte edilen Fe içeriklerinin %2.0-4.2 arasında değiştiğini belirlemişlerdir. Gümüldür ve Balçovadaki satsuma mandarin bahçelerinin toplam Fe içeriğinin ise %2.05-4.40 arasında değiştiği bildirilmiştir (Hakerlerler ve ark. 1994). Samsun yöresi topraklarında ise %0.13-2.11 arasında toplam Fe içeriğinin değiştiği belirlenmiştir (Kızılkaya ve ark. 1998).

İlgili Kaynaklarsingle.php