Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım topraklarının ağır metal içeriklerinin incelenmesi17
topraklarının kral suyu ile ekstrakte edilebilir toplam Mn içeriklerinin ise 831.205421.40 mg kg-1 arasında değiştiğini bildirilmişlerdir.
Lindsay ve Norvell (1978) tarafından bildirilen yeterlilik sınır değerlerine göre toprakların DTPA +TEA +CaCl2 ile belirlenen alınabilir Mn içeriklerinin incelenen tüm toprak örneklerinde yeterli (>0.2 mg kg-1) içerikte olduğu anlaşılmaktadır (Çizelge 4.2). Aynı yörede Katkat ve Özgüven (1997)in yaptığı benzer bir çalışmada toprakların bitkiye yarayışlı mangan kapsamları yönünden iyi durumda oldukları belirlenmiştir. Bursa ovasında yapılan kimi çalışmalarda; şeftali bahçesi topraklarının alınabilir Mn içeriklerinin 5.76-65.56 mg kg-1 (Katkat ve ark. 1994), bir diğer çalışmada ise Özgümüş (1988) Bursa Bölgesi şeftali bahçelerinin alınabilir Mn içeriklerinin 5.26-32.82 mg kg-1 arasında değiştiğini analiz etmişlerdir ( Özgümüş 1988).
Çizelge 4.1 ve 4.2de sunulan verilere göre toprakların toplam ve alınabilir Cu içerikleri sırasıyla 20.63- 94.07 (ortalama 31.89) ve 1.32-6.84 (ortalama 2.48) mg kg-1 arasında değişen konsantrasyonlarda bulunduğu belirlenmiştir.
Toprakların normal toplam Cu içeriklerinin 2-250 mg kg-1 arasında değişebileceği bildirilmiştir (Alloway 1990). Topraklardaki toplam Cu için izin verilebilir sınır değeri El-Bassam ve Tietjen (1977), Kabata-Pendias (1979), Kloke (1979), Linzon (1978) ve Schachtshabel ve Blume (1984) tarafından 100 mg kg-1olarak bildirilirken, Kovalskiy (1974) ise 60 mg kg-1 içeriğini izin verilebilir üst sınır olarak belirtmiştir. Bu değerlere göre araştırma topraklarının Cu içerikleri sınır değerinin altında ve Cu konsantrasyonlarının kirlilik oluşturmayacak düzeylerde olduğu anlaşılmaktadır.
Bursa ovasında Nilüfer Çayı ile sulanan şeftali bahçelerinin ağır metal kirliliğini inceledikleri çalışmalarında Başar ve ark. (2001) araştırma topraklarının toplam Cu içeriklerinin sınır değerinin altında olduğunu, Başar ve ark. (2004) İznik gölü havzasında değişik su kaynaklarının sulama suyu olarak kullanıldığı bahçelerden alınan toprakların %2.5inin sınır değerinin üzerinde toplam Cu içerdiğini, %97.5inin kirlilik oluşturmayacak düzeyde bulunduğunu bildirmişlerdir. Ülkemizin değişik bölgelerinde yapılan çalışmalarda da toprakların toplam Cu içeriklerinin kritik değerin altında olduğu bildirilmiştir (Saatçı ve ark. 1988, Hakerlerler ve ark. 1994, Elmacı 1995, Kızılkaya ve ark. 1998).26. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Amasya-Tokat karayolu çevresinde doğal olarak yetişen kuşburnunda (Rosa spp) mesafeye bağlı olarak ağır metal kirliliğinin belirlenmesi - Sayfa 40
29 75 70 65 M Fe ppm 60 55 50 45 40 -250 0 250 500 750 1000 1250 Mes af e Şekil 4.10. Karayolundan uzaklığı bağlı olarak Fe’in meyvedeki linear değişimi 4.6. Mangan (Mn) Çalışmamızda manganda mesafeler arasındaki fark toprakta önemsiz bulunmuştur (Şekil 4.11). Mesafelere bağlı olarak toprak örnekleri aynı grubu oluşturmuştur. Yaprak ve meyve ortalamaları mes...

26. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

topraklarının
içerikleri
alınabilir
toprakların
inin
arasında


26. SAYFA ICERIGI

17
topraklarının kral suyu ile ekstrakte edilebilir toplam Mn içeriklerinin ise 831.205421.40 mg kg-1 arasında değiştiğini bildirilmişlerdir.
Lindsay ve Norvell (1978) tarafından bildirilen yeterlilik sınır değerlerine göre toprakların DTPA +TEA +CaCl2 ile belirlenen alınabilir Mn içeriklerinin incelenen tüm toprak örneklerinde yeterli (>0.2 mg kg-1) içerikte olduğu anlaşılmaktadır (Çizelge 4.2). Aynı yörede Katkat ve Özgüven (1997)in yaptığı benzer bir çalışmada toprakların bitkiye yarayışlı mangan kapsamları yönünden iyi durumda oldukları belirlenmiştir. Bursa ovasında yapılan kimi çalışmalarda; şeftali bahçesi topraklarının alınabilir Mn içeriklerinin 5.76-65.56 mg kg-1 (Katkat ve ark. 1994), bir diğer çalışmada ise Özgümüş (1988) Bursa Bölgesi şeftali bahçelerinin alınabilir Mn içeriklerinin 5.26-32.82 mg kg-1 arasında değiştiğini analiz etmişlerdir ( Özgümüş 1988).
Çizelge 4.1 ve 4.2de sunulan verilere göre toprakların toplam ve alınabilir Cu içerikleri sırasıyla 20.63- 94.07 (ortalama 31.89) ve 1.32-6.84 (ortalama 2.48) mg kg-1 arasında değişen konsantrasyonlarda bulunduğu belirlenmiştir.
Toprakların normal toplam Cu içeriklerinin 2-250 mg kg-1 arasında değişebileceği bildirilmiştir (Alloway 1990). Topraklardaki toplam Cu için izin verilebilir sınır değeri El-Bassam ve Tietjen (1977), Kabata-Pendias (1979), Kloke (1979), Linzon (1978) ve Schachtshabel ve Blume (1984) tarafından 100 mg kg-1olarak bildirilirken, Kovalskiy (1974) ise 60 mg kg-1 içeriğini izin verilebilir üst sınır olarak belirtmiştir. Bu değerlere göre araştırma topraklarının Cu içerikleri sınır değerinin altında ve Cu konsantrasyonlarının kirlilik oluşturmayacak düzeylerde olduğu anlaşılmaktadır.
Bursa ovasında Nilüfer Çayı ile sulanan şeftali bahçelerinin ağır metal kirliliğini inceledikleri çalışmalarında Başar ve ark. (2001) araştırma topraklarının toplam Cu içeriklerinin sınır değerinin altında olduğunu, Başar ve ark. (2004) İznik gölü havzasında değişik su kaynaklarının sulama suyu olarak kullanıldığı bahçelerden alınan toprakların %2.5inin sınır değerinin üzerinde toplam Cu içerdiğini, %97.5inin kirlilik oluşturmayacak düzeyde bulunduğunu bildirmişlerdir. Ülkemizin değişik bölgelerinde yapılan çalışmalarda da toprakların toplam Cu içeriklerinin kritik değerin altında olduğu bildirilmiştir (Saatçı ve ark. 1988, Hakerlerler ve ark. 1994, Elmacı 1995, Kızılkaya ve ark. 1998).

İlgili Kaynaklarsingle.php