Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım topraklarının ağır metal içeriklerinin incelenmesi19
içerdiği görülmektedir (Çizelge 4.2). Benzer bir çalışma yapan Katkat ve Özgüven (1997) Uludağ Üniversitesi tarım topraklarının bitkiye yarayışlı Zn kapsamlarının düşük olduğunu bildirmişlerdir.
Araştırma topraklarının toplam ve alınabilir Co içerikleri sırasıyla 21.25-33.75 (ortalama 25.19) ve 0.02-0.22 (ortalama 0.09) mg kg-1 sınırları içinde bulunmaktadır. Ana materyalin bileşimine bağlı olarak toprakların Co içeriklerinin 1-40 mg kg-1 , çoğunlukla 5-15 mg kg-1 arasında değiştiği Scheffer-Schachtshabel (1989) tarafından bildirilmiştir. Öte yandan Alloway (1990) topraklarda normal Co sınırının 0.5-65 mg kg-1 arasında olduğunu bildirmiştir. Topraklarda kirlilik yönünden ölçüt değer olarak, El-Bassam ve Tietjen (1977), Kabata ve Pendias (1979), Kitagishi ve Yamane (1981), Kloke (1982) 50 mg Co kg-1, Kovalskiy (1974) 30 mg kg-1 ve Linzon (1978) 25 mg kg1 değerlerini bildirmişlerdir. Araştırılan toprakların kral suyu ile belirlenen Co içerikleri 50 mg kg-1 sınır değeri ile karşılaştırıldığında, 0-30 cm derinlikten alınan toprak örneklerinde Co kirliliğine rastlanıldığı anlaşılır. Bursa Ovasında ve İznik gölü çevresinde yapılan çalışmalarda da benzer sonuçlar alınmıştır (Başar ve ark. (2001) Başar ve ark. (2004)) .
Toprakta bitkiler tarafından alınabilir Co içeriğiyle ilgili sınır değerine rastlanılmamıştır. Ancak DTPA+TEA+CACl2 yöntemi ile Güney Marmara Bölgesi topraklarının alınabilir Co içeriklerini belirleyen Elmacı (1995) M. Kemalpaşada 0.020.34 mg kg-1, Karacabeyde 0.04-0.52 mg kg-1 , Bigada 0.04-0.74 mg kg-1 arasında değiştiğini belirlemiştir.
Araştırma topraklarının toplam ve alınabilir Cr içerikleri sırasıyla 60.43 -190.12 (ortalama 129.29) ve 0.02-0.60 (ortalama 0.25) mg kg-1 arasında değiştiği belirlenmiştir (Çizelge 4.1 ve 4.2). Toprakların toplam Cr sınır değerinin 5-1500 mg kg-1 (Alloway 1990), toprakların genelinin Cr içerikleri 100 mg kg-1 den daha fazla olduğu (Mengel ve Kirkby 1987), ancak toprakların ortalama toplam Cr içerileri 100-300 mg kg-1 arasında değiştiği bildirmektedir (Kick ve ark. 1980). Topraklardaki toplam Cr konsantrasyonu için genel kabul gören üst sınır, çok sayıdaki araştırmacı tarafından 100 mg kg-1 olarak bildirilmiştir (El-Bassam ve Tietjen 1977, Kabata-Pendias 1979, Kloke 1979, Schachtschabel ve Blume 1984, Hasselbach 1992). Bununla birlikte toprakların toplam Cr içeriğinin sınır değerlerini Kovalskiy (1974) 60 mg kg-1, Kitagishi ve28. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Alangüllü (Aydın) jeotermal kaynağının kimyasal özellikleri ve çevreye olan etkilerinin uzaktan algılama ve CBS kullanılarak belirlenmesi Chemical properties of Alangüllü - Sayfa 94
69 Kabata-Pendias ve Pendias (1992), dünya topraklarının ortalama toplam Ni içeriğinin 2.2 mg/kg olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bergmann (1993), normal şartlarda topraklarda 5-500 mg/kg arasında Ni bulunduğunu bildirmiştir. Topraklarda toplam Ni‘in toksite etkisi gösterdiği sınır değerleri, El-Bassam ve Tietjen (1977), Kabata-Pendias (1979) ve Linzon (1978) tarafından 100 mg/kg, Goncharuk ve Sidero...
Amasya-Tokat karayolu çevresinde doğal olarak yetişen kuşburnunda (Rosa spp) mesafeye bağlı olarak ağır metal kirliliğinin belirlenmesi - Sayfa 33
22 içerisindeki en az Co kirlenmesi 200 m (21,00 µg kg ¹) mesafede bulunmuştur. Yaprak ve meyvede Co içerikleri standart değerin altında bulunmuştur. Yaprak ve meyve ne topraktaki ne de çevredeki Co kirliliğinden etkilenmemiştir. Her bir mesafe içinde yaprak ve meyve örnekler arasındaki fark önemli bulunmaz iken bu iki örnekle toprak arasındaki fark önemli bulunmuştur (Çizelge 4.1). Scheffer ve ...

28. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sınır
kabata
pendias
kloke
arasında
toprakların


28. SAYFA ICERIGI

19
içerdiği görülmektedir (Çizelge 4.2). Benzer bir çalışma yapan Katkat ve Özgüven (1997) Uludağ Üniversitesi tarım topraklarının bitkiye yarayışlı Zn kapsamlarının düşük olduğunu bildirmişlerdir.
Araştırma topraklarının toplam ve alınabilir Co içerikleri sırasıyla 21.25-33.75 (ortalama 25.19) ve 0.02-0.22 (ortalama 0.09) mg kg-1 sınırları içinde bulunmaktadır. Ana materyalin bileşimine bağlı olarak toprakların Co içeriklerinin 1-40 mg kg-1 , çoğunlukla 5-15 mg kg-1 arasında değiştiği Scheffer-Schachtshabel (1989) tarafından bildirilmiştir. Öte yandan Alloway (1990) topraklarda normal Co sınırının 0.5-65 mg kg-1 arasında olduğunu bildirmiştir. Topraklarda kirlilik yönünden ölçüt değer olarak, El-Bassam ve Tietjen (1977), Kabata ve Pendias (1979), Kitagishi ve Yamane (1981), Kloke (1982) 50 mg Co kg-1, Kovalskiy (1974) 30 mg kg-1 ve Linzon (1978) 25 mg kg1 değerlerini bildirmişlerdir. Araştırılan toprakların kral suyu ile belirlenen Co içerikleri 50 mg kg-1 sınır değeri ile karşılaştırıldığında, 0-30 cm derinlikten alınan toprak örneklerinde Co kirliliğine rastlanıldığı anlaşılır. Bursa Ovasında ve İznik gölü çevresinde yapılan çalışmalarda da benzer sonuçlar alınmıştır (Başar ve ark. (2001) Başar ve ark. (2004)) .
Toprakta bitkiler tarafından alınabilir Co içeriğiyle ilgili sınır değerine rastlanılmamıştır. Ancak DTPA+TEA+CACl2 yöntemi ile Güney Marmara Bölgesi topraklarının alınabilir Co içeriklerini belirleyen Elmacı (1995) M. Kemalpaşada 0.020.34 mg kg-1, Karacabeyde 0.04-0.52 mg kg-1 , Bigada 0.04-0.74 mg kg-1 arasında değiştiğini belirlemiştir.
Araştırma topraklarının toplam ve alınabilir Cr içerikleri sırasıyla 60.43 -190.12 (ortalama 129.29) ve 0.02-0.60 (ortalama 0.25) mg kg-1 arasında değiştiği belirlenmiştir (Çizelge 4.1 ve 4.2). Toprakların toplam Cr sınır değerinin 5-1500 mg kg-1 (Alloway 1990), toprakların genelinin Cr içerikleri 100 mg kg-1 den daha fazla olduğu (Mengel ve Kirkby 1987), ancak toprakların ortalama toplam Cr içerileri 100-300 mg kg-1 arasında değiştiği bildirmektedir (Kick ve ark. 1980). Topraklardaki toplam Cr konsantrasyonu için genel kabul gören üst sınır, çok sayıdaki araştırmacı tarafından 100 mg kg-1 olarak bildirilmiştir (El-Bassam ve Tietjen 1977, Kabata-Pendias 1979, Kloke 1979, Schachtschabel ve Blume 1984, Hasselbach 1992). Bununla birlikte toprakların toplam Cr içeriğinin sınır değerlerini Kovalskiy (1974) 60 mg kg-1, Kitagishi ve

İlgili Kaynaklarsingle.php